Week 6

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Terug: PRE_Groep2


Do file Stata

Alle data is verwerkt in het programma Stata. Daarvoor maak je een do-file. Deze file kun je hieronder vinden in een .pdf bestand aangezien een do-file niet geüpload kan worden. Met behulp van deze do-file kan middels één knop alle resultaten weergegeven worden in Stata. File:Do file.pdf


Controleren data

Sommige variabelen waren verkeerd ingeladen. We moeten goed kijken naar de schaal en naar andere kleine foutjes. Daarom gaan we alle variabelen nog eens goed bekijken.

 • Meike kijkt naar: animacy*, convince*, distracted
 • Floor kijkt naar: english, female, goback_tochange, influence*, shower_*
 • Iris kijkt naar: milieu*, open_to_adjust_, like*

Data zijn gecontroleerd aan aangepast.


Meeting maandag 06-10-2014 met coach

 • Waren jullie teleurgesteld in bepaalde informatie die jullie niet konden vinden? In week 2 was dat wel een beetje het geval. Maar nu is dat geen probleem meer.
 • Waarom hebben jullie er voor gekozen om niet het spraaksysteem van Amigo te kijken? Omdat we geen robot nodig hebben om onze onderzoeksvraag te testen.
 • Dat systeem wat jullie gebruiken van Acapela worden daar echte stemmen voor gebruikt? Ja stemmen zijn opgenomen en verwerkt in dit TTS programma. Dit levert verder geen problemen op omdat we hier niet naar onderzoeken. Daarnaast hebben we zelf nog een heleboel aanpassingen gedaan aan de audio-fragmenten.
 • Welke factoren zorgen er nou voor dat het overkomt? Want als je echte stemmen gebruikt kan dat ook een factor zijn.
 • Meestal vind je wel een goede alpha dus dan zien we al of bepaalde variabelen een invloed hebben. Dan hoeven we eigenlijk geen factor analyse meer te doen.
 • Je kunt er vanuit gaan dat er een normale verdeling is.
 • Concentreer vooral op de data en wat het voorstelt.
 • Covariates testen met een ttest kunnen we beter niet doen. Je kunt beter een ANCOVA doen of zelfs een MANCOVA. MANOVA houdt op de juiste manier rekening met de manipulatie met meerdere variabelen.


Meeting dinsdag 07-10-2014

 • Onregelmatigheden bekijken

Er kunnen eigenlijk alleen maar onregelmatigheden zitten in leeftijd. Hier zitten geen onregelmatigheden in.

We ontdekken dat er enkele enquêtes dubbel zijn ingevuld. Precies dezelfde antwoorden zijn gegeven. Hiervan worden 3 reacties verwijderd. We houden 49 participanten in elke conditie over.

 • Data globaal bekijken
 • Commentaar van participanten bekijken

Heb je alle vragen begrepen?:

- Er is een participant die niets begreep van de vragen over Will. Deze hebben we uit de data gegooid.

- iemand heeft ingevuld dat hij/ zij terug is gegaan in de enquête om leeftijd te veranderen omdat die verkeerd was ingevuld. Deze questionnaire moet dus wel behouden blijven.

- nummer 34 geeft aan niet zo goed engels te kunnen, maar geeft aan google translate gebruikt te hebben en het hierdoor wel goed begrepen heeft. Overwegen om deze eruit te laten, wanneer hij/ zij de data erg beïnvloedt.


Algemeen commentaar participanten:

- inhoud van de stem zou meer invloed hebben (argumenten) op overtuigingskracht

- mensen willen Will niet elke dag horen.

- mensen willen een visueel plaatje erbij.

- nummer 65 had wel de speakers aan maar had wat problemen met het horen van de fragmenten. Overwegen om deze participant eruit te gooien.

- klinkt te robotachtig (in beide condities)

- vrouwenstem zou beter zijn (geven niet echt een reden waarom)


 • Antwoorden op de variabelen 'engels' en 'distracted' bekijken

Er zijn twee personen die totaal afgeleid zijn en 1 persoon die totaal de Engelse taal niet beheerst. Deze hebben we verwijderd uit de data, omdat de ingevulde vragen dan niet erg betrouwbaar zullen zijn.

 • Data codering checken

Data codering is gecheckt. We kwamen erachter dat onze like, animacy en leeftijd variabelen nog als strings in onze data voorkwamen, hierdoor kregen we geen mean en standaard deviatie. Deze variabelen gerecodeerd.

 • Hoe maken we grafieken in Stata (met CI's)?

Staafdiagram: graph bar y-variabele, over(emotion) asyvars

Er kunnen meerdere y-variabelen tegelijkertijd worden ingetypt.

De optie 'asyvars' voegt kleuren toe aan de staafjes, zodat het makkelijker te lezen is.


Meeting woensdag 08-10-2014

 • Cronbach's alpha

Item analyse animacy => waarde = 0.85

Item analyse like => 0.89

Item analyse milieu => 0.65 => twee variabelen eruit halen, kijken hoeveel dit scheelt. gaat maar 0.02 omhoog, en daarna kun je weer andere variabelen eruit halen om de schaal beter te halen. Dit heeft dus geen zin, we houden de originele schaal.

Item analyse influence => 0.45 => hangen niet sterk met elkaar samen. Dit moeten we dus met voorzichtigheid behandelen. Alle variabelen apart meenemen als covariate, of alleen influence4 omdat die het sterkste correleert met de schaal.

Item analyse convince => 0.85 => hangt goed samen, niets uithalen.

 • Eventueel factor analyse


Meeting donderdag 09-10-2014

 • Testen uitvoeren

We kiezen voor ancova ipv mancova, omdat we bij mancova geen idee hebben hoe we het in stata moeten interpreteren. Ancova testen snappen we wel.

- Anova voor animacy voldoet niet aan de assumpties (variantie klopt niet) => kwallis test. is significant. Verschil is ong. 0.5 op een schaal van 5. is in de richting waarin we verwachtten: emotie heeft een hogere animacy. p value = 0.0186 , chi-squared = 5.536

- Anova voor like voldoet niet aan de assumpties (geen emotie heeft geen normaal verdeling) => kwallis test. verschil is niet significant. wel in de richting die we verwachtten: emotie heeft een hogere likeability. p value = 0.1659, chi-squared = 1.919. Verschil is 0.25 op een schaal van 5.

- onduidelijk of assumpties voor anova worden voldaan. => uit kwallis en uit anova is het niet significant. p-value: , effect size = -0.0107 (omega2) ancova uitgevoerd met influence variabele en milieu variabele. milieu variabele heeft een heel klein effect op convince.

 • Resultaten meetypen

- stem met emotie wordt als levendiger ervaren.

- waarden liggen wel rondom de neutraal...

- bij convince kunnen de commentaren van de deelnemers meegenomen worden (er zijn veel meer factoren die van invloed zijn op convince, bijv. argumentatie). Overtuigingskracht bij ALS is niet bedoeld om je mening op te dringen, maar dat diegene meer begrijpt hoe je je voelt. (hierbij is animacy dus belangrijker!)


The main research question is about the effect on the perception of the voice. The effect on the perception is divided into three different concepts. First, animacy, second, likeability, and third persuasion.

 • Uitzoeken hoe we alles noteren.
 • Grafieken maken


Planning week 7

Maandagochtend:

 • Schrijven conclusie
 • Schrijven discussie


Donderdagmiddag/avond:

 • Schrijven conclusie
 • Schrijven discussie
 • Maatschappelijke invloed


Wat moet er in discussie?
 • Conclusie: review of hypothesis, and findings. Do you have reached your research aims?
 • Discussion:

- (methodological) limitations of the study

- theoretical implications

- practical implications

 • Summary of the study's contribution to the literature and suggestions for future research.


Persoonlijke feedback week 6

Allemaal:

 • We lopen nog steeds super goed op schema!
 • Zelfs op woensdagavond waren wij zeer productief.
 • Zelfstandigheid blijkt bij ons geen probleem.
 • Handig dat we een nieuwe planning hadden gemaakt wat we precies per meeting wilde doen.


Iris:

 • Top: Goed dat je iedere de kennis goed terughaalt over wat we al weten over statistiek. We hebben de indruk dat jij er nog het meest van weet.
 • Tip: Vertrouwen dat het wel goed gaat moet je er toch weer proberen in te houden. Alles gaat goed, dus probeer het op een rijtje te houden.


Suzanne:

 • Top: Goed bezig donderdag. Goed doorgetypt voor de discussie van de samenvatting. Heel fijn dat je zo je best hebt gedaan op alles op papier te zetten.
 • Top: Woensdag had je goede inbreng. Ook al weet je het minst over statistiek is het juist fijn om af en toe jouw visie er op te horen.
 • Tip: Gewoon vragen als je iets niet weet van Stata want wij vinden het juist fijn als we het je uit kunnen leggen.
 • Tip: Goed communiceren wat je aan het doen bent, want ook al ben je super nuttig bezig op je laptop (dingen opzoeken voor verduidelijking) lijkt het voor ons dat je niet op aan het letten bent.


Meike:

 • Top: Je blijft maar door gaan met werken zonder dat je enige pauze nodig hebt. Super productief dus super goed.
 • Tip: Je had het idee dat we niet genoeg tijd hadden voor alle testen in de statistiek. Heb er vertrouwen in dat het goed komt, want het komt ook goed. :)


Floor:

 • Top: Je bent woensdagavond erg productief bezig geweest.
 • Tip: Donderdagmiddag was je concentratie even wat minder.
 • Tip: Probeer wat beter om te gaan met de verleiding van je telefoon.