Week 5 PRE2Groep2

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Feedback maandag

 • De taken zijn nu verdeeld. Binnen deze taken moet er nog een concrete tijdsplanning gemaakt worden.

Meeting donderdag Op onze wekelijkse meeting hebben we het volgende besproken:

 • Status materialen (helaas is 1 temperatuur sensor vetraagt (approx. 2 weken), wel kunnen we al aan de slag met de RFID sensor en de thermopile sensor)
 • datum voor het experiment vastgelegd
 • voorlopige planning aangepast om de nieuwe plannen voor de deadline experiment aan te passen
 • ethische vragen besproken


Ethiek onderzoek

Uitwerking onderzoek

Deze week zijn er nog extra bronnen gezocht voor de vragen van het ethisch onderzoek. Deze bronnen zijn bestudeerd en uitgewerkt. Sommige vragen zijn voor een groot gedeelte al uitgewerkt. De antwoorden moeten nog goed geformuleerd worden.

De antwoorden op de vragen tot nu toe:

Recht:

 • Is het toegestaan dat een extern bedrijf de RFID tags uitleest?

Voor ieder bedrijf geldt er dat de chips uitgelezen kunnen worden, wanneer zij een documentlezer hebben. Het is niet mogelijk voor het bedrijf om de vingerafdrukken op de chip in het paspoort uit te lezen [1]. Bron: [1] https://www.mijnprivacy.nl/VeelgesteldeVragen/Pages/chip-identiteitsbewijs-uitlezen.aspx

 • Is het toegestaan dat mensen met de RFID chips worden gelokaliseerd?

Met een RTLS (Real Time Location System) is het mogelijk om de RFID chips te lokaliseren. Dit kan door het plaatsen van antennes op een strategische plaats [2]. Maar de vraag is of met behulp van dit systeem de mensen ook gelokaliseerd mogen worden. Voor GPS geldt er dat voor werknemers van een bedrijf, eerst naar de ondernemingsraad toestemming moet worden gevraagd [1]. Verder geldt er de Wet op Bescherming van Persoonsgegevens en moet er kunnen worden aangegeven dat het noodzakelijk is [1]. Het is belangrijk dat de privacy van de persoon niet in het geding komt [1]. De Wet Registratie Persoonsgegevens stelt dat er geen privacy-inbreuk, mag worden gemaakt. Zo mag er geen informatie worden opgeslagen worden, zodat er naar een bepaald persoon geleid mag worden [3]. Dit kan ook worden toegepast op RFID chips, dit zou betekenen dat het noodzakelijk is om de mensen te lokaliseren en dat de privacy van de slachtoffers niet wordt geschaad. Zo mag de persoonlijke informatie niet worden opgeslagen. Ook mag alleen in de noodsituatie het lokalisatie systeem worden aangezet. Bron: [1]http://officegrip.nl/baas-mag-personeel-niet-bespieden-via-gps/ [2]http://www.wifi-advies.nl/technologie/real-time-location [3] http://www.fnvbondgenoten.nl/themas/or_en_pvt/or_en_privacy/artikelen/volgsystemen/

 • Zijn mensen verplicht om een paspoort bij zich te hebben met een RFID tag?

In Nederland geldt er een identificatieplicht. Dit betekent dat iemand zich moet kunnen identificeren als een controleur (politieagent, conducteur in het openbaar vervoer, BOA’s) hiernaar vragen. Zonder reden mag er niet naar de identiteit van een persoon worden gevraagd. [1] Verder geldt er ook op het werk dat iemand zich iedere dag moet kunnen identificeren. Zo kan het zijn dat een werkplekcontrole wordt uitgevoerd [1]. Als de identiteit op het werk niet kan worden vastgesteld, bestaat een kans dat de persoon naar het politiebureau moet gaan. [1] In de zorg geldt er voor iedereen een identificatieplicht, ook voor minderjarige [1]. De identificatieplicht geldt niet voor een minderjarige die jonger is dan 14 jaar. [1] Bron: [1]http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/identificatieplicht

 • Hoe moet de wet worden aangepast, zodat er zeker vanuit gegaan kan worden dat iedereen opspoor baar is met behulp van RFID?

Wanneer de identificatieplicht veranderd wordt in een draagplicht, is er meer zekerheid dat iedereen een RFID chip bij zich heeft. Verder moet dit ook gaan gelden voor minderjarige mensen. Een probleem met de draagplicht is dat dit in strijd is met de rechten van het kind [1]. Bron: [1] https://www.privacyfirst.nl/privacy-first/columns/item/515-ophef-over-identificatieplicht.html

Privacy:

 • Hoeveel mensen hebben een RFID tag altijd bij zich?

In 2013 waren er ruim 25 miljoen ID-kaarten, paspoorten en rijbewijzen in omloop [1]. Verder zijn er 27.7 miljoen bankpassen en 5.6 miljoen creditcards in omloop. Verder zijn er ook nog 7.5 miljoen bruikbare persoonlijke OV-chipkaarten in omloop [1]. Dit komt gemiddeld neer op 3 private identiteitsdragers per persoon [1]. Maar de vraag is hoeveel van deze kaarten ook altijd bij gedragen worden. Bron: [1] Identiteit in Cijfers

Acceptatie:

 • Zullen mensen het accepteren als een robot helpt in een ramp situatie?

Om de overlevingskans van een overlevende te bevorderen, kan met een rescue robot het slachtoffer gemonitord worden [1]. Verder kan het slachtoffer op zijn gemak worden gesteld door de rescue robot [1]. Dit hangt af van de benadering van de rescue robot naar het slachtoffer [2]. Mensen zullen meer op hun gemak zijn bij de robot als de robot in een emotionele stand staat [2]. In de emotionele stand wordt het slachtoffer langzamer benaderd en zal de robot meer georiënteerd blijven op het slachtoffer [2]. Wanneer de rescue robot, de persoon dus op een goede manier benadert, zal de overlevingskans van de persoon verhoogd worden. Verder zal de persoon ook meer op zijn gemak zijn en zal eerder een robot accepteren in een ramp situatie Bron: [ 1] interacting with trapped victims using robots [2] Non-facial and non-verbal affective expression in appearance-constrained robots for use in victim management: robots to the rescue!

 • Wat gebeurd er met de mensen die geen chip bij zich hebben, zoals baby’s en kinderen?

Voor kinderen geldt er dat zij zich moeten kunnen identificeren, wanneer zij gaan reizen [1]. Verder moeten kinderen zich ook kunnen identificeren in de zorg [1]. Wanneer kinderen in het buitenland zijn of in een zorginstantie, kan er vanuit worden gegaan dat er in de buurt van het kind een RFID chip zich bevindt. Echter in de noodsituatie kan er niet worden uitgegaan dat er in de buurt van het kind een RFID chip is. Een erg drastische maatregel is het inbrengen van een microchip-implantaat, dit zal een RFID tag zijn [2]. Echter bestaat er bij deze maatregel wel een kans op medische problemen, zoals afstotingsreacties, schade tijdens de plaatsing van de chip en gezwellen [2]. Verder bestaat er ook een kans dat de RFID tag wordt gehackt [2]. Wanneer er echter geen informatie op de RFID tag wordt geplaatst, is dit geen probleem. Er zijn ook ethische vraagstukken over deze microchip. Zo kan de privacy van de mens geschaad worden, doordat de microchip niet beveiligd is en doordat er medische problemen optreden [2]. Om er zeker van te zijn dat alle kinderen een chip hebben, kan dit in de wet worden opgenomen dat ieder kind een chip heeft. Echter zijn er in de Verenigde Staten al staten die een wet hebben aangenomen, dat dit verboden is [2]. Bron: [1]http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/paspoort-of-identiteitskaart-voor-kinderen [2]http://nl.wikipedia.org/wiki/Microchip-implantaat

 • Zullen mensen accepteren dat de tag wordt uitgelezen?

De chips in Nederlandse reisdocumenten zijn beveiligd. De overheid heeft er voor gezorgd dat de communicatie versleuteld plaatsvind. Hierdoor is de chip onleesbaar door ongeautoriseerde instanties [1]. Tijdens het zoeken van de slachtoffers, zullen er geen gegevens worden ontvangen. Alleen de plaats van de RFID-tag wordt gelokaliseerd. Bron: [1] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/wat-is-een-elektronisch-reisdocument-en-welke-gegevens-bevat-de-chip-hierin.html

Veiligheid:

 • Is het veilig om de rescue robot te gebruiken met sensoren?

Deze vraag moet nog worden uitgewerkt.

 • Is het verstandig om mensen te detecteren met alleen de warmte van een mens?

De lichaamstemperatuur van een persoon kan gedetecteerd worden met een human skin detector [1]. Alleen menselijke lichamen kunnen niet gedetecteerd worden in een omgeving met warmte, want dan is het menselijk lichaam niet het enig warme object in de ruimte [1]. Een lichaam van een slachtoffer, zal ook moeilijk te herkennen zijn als er lage activiteit is [1]. Bron: [1] human detection based on active infrared illumination

 • Is het verstandiger om meer false positives of false negatives, te verkrijgen van het sensoren system?

De rescue robot met RFID sensor en IR sensor wordt aangestuurd door een algoritme. Dit algoritme bestaat uit een set instructies, die uiteindelijk zal concluderen of iemand een mens is of niet. Echter in dit algoritme zullen er een aantal keuzes gemaakt worden door de ontwerper, die een andere ontwerper anders zou hebben gedaan [1]. De ontwerper zorgt voor een ethisch standpunt in zijn algoritme [1]. Hierdoor is de software ontwerper moreel verantwoordelijk voor het algoritme dat ze ontwerpen [1]. Het probleem bij het algoritme voor het redden van mensen, is dat er false positivie of false negative situaties kunnen voorkomen. Een false positive situatie, is dat ergens volgens het algoritme een mens ligt, maar dit is niet het geval. Een false negative situatie, is dat ergens volgens het algoritme geen mens ligt, maar er ligt wel een mens. Wanneer iemand accepteert dat er meer false positive situaties zijn, dan zijn er vanzelf ook meer false negative situaties [1]. De ontwerper van het algoritme moet bepalen of er meer false positive situaties zijn of meer false negative situaties [1]. Er is geen duidelijke lijn welke situatie de voorkeur heeft [1]. In het algoritme zal de beslissing of er op een plaats een mens ligt genomen worden door te kijken naar de temperatuur van de persoon. De temperatuur van een mens kan verschillen, hierdoor zal de temperatuur tussen een vastgestelde range moeten liggen. Echter de randen van de range hebben zijn niet scherp [1]. Verder zal er zich ook noise bevinden in het ontvangen signaal over de warmte van de persoon [1]. Het beste zal zijn dat alle false positive en false negative situaties vermeden worden [1]. Maar de voorkeur bij wetenschappers gaat uit naar minder false positives dan false negatives [1]. Bij artsen licht dit juist andersom [1]. Tijdens het zoekproces moet de reddingswerker echter wel rekening houden dat in het zoekalgoritme keuzes zijn gemaakt. Hierdoor kan de reddingswerker niet alleen vertrouwen op de resultaten van de robot [1]. Bron: [1] Is there an ethics of algorithms?

Aansprakelijkheid:

 • Wie is er verantwoordelijk als iemand niet gevonden wordt met chip?

In elke applicatie waar mensen samen werken met robots, zijn er gevaren en goed en slecht dat met elkaar vergeleken moeten worden[1]. Als het team vertrouwd dat de robot de capaciteiten heeft om een bepaald doel te bereiken, dan kan het team de robot dit werk laten doen [1]. In dit opzicht is het reddingsteam verantwoordelijk voor de keuze dat een rescue robot wordt gebruikt. Echter moet de reddingswerker niet alleen vertrouwen op de resultaten van de robot [2]. De robot zal namelijk volgens een algoritme werken en in dit algoritme zijn ook ontwerpkeuzes gemaakt door de software ontwerper. De software ontwerper is dus moreel verantwoordelijk voor het algoritme dat ontworpen wordt [2]. Eventueel verder aanvullen met andere verantwoordelijken. Bron: [1] using doctrines for human-robot collaboration to guide ethical behavior [2] is there an ethics of algorithms?

 • Wie is er verantwoordelijk als iemand niet gevonden wordt zonder een chip?

Het reddingsteam heeft gekozen dat de robot in staat is om de mensen te vinden in het ramp situatie. Als het reddingsteam vertrouwen heeft dat de robot de slachtoffers kan vinden, dan is het toegestaan om de robot in te zetten [1]. Echter mag het reddingsteam niet alleen vertrouwen op de resultaten van de robot [2]. Wanneer een persoon niet gevonden wordt, omdat de reddingswerkers alleen hebben gekeken op de plaatsen die de robot aangeeft, is het de verantwoordelijkheid van het reddingsteam. Bron: [1] using doctrines for human-robot collaboration to guide ethical behavior [2] is there an ethics of algorithms?

Terug naar hoofdpagina