Voorlopige planning

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Planning voor de laatste weken en Oude Planning

Week Beschrijving Wie? Aantal uur per persoon Deadline
6 Zoekalgoritme uitwerken Jelte 15 uur 19 december
6 Arduino aansluiten Koen, Jelte helpt hierbij 5 uur 19 december
6 Arduino programmeren Koen 30 uur 19 december
6 Wiskundigmodel Linde 20 uur 19 december
6 Etiek, beslisregel Merlijne 20 uur 19 december
6 Uitvoeren experiment Iedereen 8 uur 19 december
7 Meetresultaten verwerken Linde 20 uur 5 januari
7 Verslag experiment Jelte 15 uur 5 januari
7 Etische aspecten Merlijne 10 uur 5 januari
7 Wiki ordenen en zorgen dat alles erop staat Jelte 5 uur 5 januari
Week Beschrijving Wie? Aantal uur per persoon Totaal aantal uur
2 Meeting: Planning opstellen Iedereen 2 uur 8 uur
Meeting: Onderzoeksvraag + deelvragen opstellen Iedereen 2 uur 8 uur
Bronnen zoeken voor literatuur onderzoek naar sensoren Iedereen 5 uur 20 uur
Wikipedia aanvullen: resultaten van literauuronderzoek + uitzoeken hoe wikipedia werkt Iedereen 2 uur 8 uur
2/3 Presentatie Koen en Jelte 5 uur 10 uur
3 Literatuuronderzoek: Sensoren Jelte en Linde 15 uur 30 uur
Literatuuronderzoek: Welke technologie is beschikbaar? Welke technologie is nog niet ontwikkeld? Wie zijn de belanghebbende en welke rol spelen zij? Merlijne en Koen 10 uur 20 uur
Opstellen onderzoeksplan Iedereen 10 uur 40 uur
Uitwerken in Wikipedia Iedereen 1 uur 4 uur
Meeting: Reflectie Iedereen 1 uur 4 uur
4 Onderzoeksplan afmaken Iedereen 2 uur 8 uur
Voorbereiding onderzoek Iedereen 5 uur 20 uur
Uitwerking onderzoeksplan + analyse Iedereen 10 uur 40 uur
Verslagonderzoek Iedereen 12 uur 3 uur
Meeting: Reflectie Iedereen 1 uur 4 uur
5 Ethisch onderzoek Merlijne 5 uur 20 uur
Statistisch onderzoek Linde 10 uur 40 uur
Arduino constructie + programmeren Koen 20 uur 5 uur
Uitwerking onderzoeksplan + opzet reddingsprotocol Jelte 1 uur 4 uur
Meeting: Reflectie Iedereen 1 uur 4 uur
6 Afronden onderzoek Iedereen 15 uur 60 uur
Verslag: Hoe maakt een reddingsrobot het leven van een reddingswerker veiliger/makkelijker? Koen en Jelte 10 uur 20 uur
Meeting: Reflectie Iedereen 1 uur 4 uur
7 Afronden project Iedereen 15 uur 60 uur
Eindpresentatie Merlijne en Linde 10 uur 20 uur


Taken per persoon (na donderdag 4-12-2014)

  • Etische vragen (Problemen van systeem/ wie, wat, welke beslissingen/ beslis regel) --> Merlijne
  • Statistiek (false positive/ false negative) --> Linde
  • Programeren van arduino --> Koen
  • Arduino in elkaar zetten met sensoren --> Koen
  • Experiment uitvoeren --> Iedereen
  • Verslaglegging experiment --> Jelte
  • Reddings protocol --> Jelte
  • Motivatie sensor keuze. Welke sensoren zijn geschikt in de tunnel? --> Jelte (voor maandag 8-12-2014 af)
  • Motivatie geen simulatie onderzoek --> Jelte (voor maandag 8-12-2014 af)
  • Onderzoeksplan uitwerken / onderdelenlijst --> Jelte (voor maandag 8-12-2014 af)