Verwerking opmerkingen

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Terug: PRE_Groep5

Aantal opmerkingen

Van de 203 respondenten bij onze enquête waren er 18 mensen die wat hebben vermeld in het opmerkingen veld (anders dan 'nee geen opmerkingen', of 'succes' e.d.). Dit betreft 8,9% van de populatie. Van deze 18 mensen waren er 4 mensen die een opmerking maken die te maken heeft met het 'uncanny-valley effect', dit beïnvloed onze resultaten niet maar het is wel interessant dat mensen zelf ook daadwerkelijk inzien dat een 'te menselijke' robot niet als prettig wordt ervaren.

Betrouwbaarheid

6 mensen (3,0%) wezen ons erop dat de term 'betrouwbaar' niet was gedefinieerd. Toen wij de eerste reactie binnenkregen dat 'betrouwbaarheid' niet was gedefinieerd is de inleidende text bij de vraag aangepast en is er een definitie toegevoegd. Van de overige mensen kan dus worden geconstateerd dat ze de vraag niet goed hebben gelezen. 'Betrouwbaar zijn' werd een betere verwoording geacht dan 'vertrouwen hebben', vandaar dat het zo verwoord is. Wij denken echter wel dat de juiste betekenis door de context van het onderzoek duidelijk was. De kritische noot was dus wel een verbeterpunt maar geen reden om de resultaten als 'onzin' te betitelen.

Impulsieve keuze

Er waren ook nog 3 mensen [1,5%] die aangaven dat ze de keuzes soms moeilijk vonden. De antwoorden hoeven gelukkig niet te worden beargumenteerd en er zijn ook geen foute antwoorden. Wij denken dat impulsief antwoorden juist het beste is omdat een vooroordeel vaak voor een groot deel het beeld bepaald, en dat is nou net waar het ons om te doen is.

Overige vermeldingen

Er was nog één respondent die de opmerking maakte dat functie en omgeving invloed heeft op het beeld van de desbetreffende robot, zo is een robotarm in een autofabriek heel normaal, terwijl een robothondje met een robotarm op zijn rug iets onbetrouwbaars heeft omdat de functie van die arm dan niet duidelijk is, dit kan dus van alles zijn. Deze respondent heeft inderdaad gelijk, dat is echter ook één van de redenen dat we per categorie meerdere plaatjes hebben getoetst, dit was namelijk om alle niet te toetsen kenmerken te neutraliseren, ook de omgeving en schijnbare functie.


Resultaten raw