USE-aspecten

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

De robotscheidsrechter zorgt voor verschillende positieve en negatieve aspecten die met USE te maken hebben. Deze worden hieronder opgesomd. Deze USE-aspecten zijn nodig bij het ontwerp om eisen te maken waar de robot aan moet voldoen.

Positieve USE-aspecten

- Het spel wordt objectief en onafhankelijk bekeken waardoor het eerlijker wordt. Er ontstaan hierdoor minder discussies tussen spelers en scheidsrechter.

- Agressie tegen scheidsrechters wordt weggenomen. Hedendaags leiden veel scheidsrechters onder fysieke of mentale mishandeling op het sportveld.

- Het spel wordt mogelijk leuker als het geheel eerlijk verloopt en mogelijk wordt er minder vals gespeeld door de spelers, omdat ze weten dat ze gestraft zullen worden.

- Door de objectieve weergave van de scheidsrechter zullen ook gokwedstrijden en criminele wereld van de sport mogelijk veranderen voor het betere, want er is minder/geen twijfel over beslissingen.

- Het idee van de robotscheidsrechter is een stimulans voor de techniek. Het zorgt voor veel interesse in mogelijk nieuwe technieken die hierop kunnen worden toegepast.

Negatieve USE-aspecten

- De romantiek van het voetbal gaat mogelijk verloren. Veel supporters vinden het juist leuk dat er af en toe onenigheid en onduidelijkheid op het veld is. Het geluk of pech dat de spelers kunnen hebben wordt mogelijk compleet weg gehaald en overgelaten aan volledige gelijke beoordeling door de scheidsrechter.

- De robotscheidsrechter kan worden gehackt of de software worden aangepast zodat de beslissingen niet meer objectief zijn, zie Beveiliging.

- De menselijke interactie tussen scheidsrechter en speler wordt volledig weggehaald. Er is nog wel communicatie met de robot, maar dit voelt mogelijk niet meer natuurlijk aan.

- Banen van scheidsrechters gaan verloren. Maar er komen ook weer nieuwe banen bij voor het maken en onderhouden van de robots.

- Mogelijk is het systeem vrij duur voor amateurclubs.


Onderzoek naar USE-aspecten

Er is op twee manieren onderzoek gedaan naar de USE-aspecten met betrekking tot de communicatie van de scheidsrechter tot de spelers en het publiek. Zo is er een Enquête en een Interview afgenomen. De resultaten hiervan waren eenduidig, en zijn te zien op de pagina's.


Terug naar: PRE2015_2_Groep2, Eisen