Projectweek 2

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

terug: PRE_Groep4

8 september:

We hebben vanochtend te horen gekregen dat ons idee niet haalbaar is in de tijd die ons is gegeven. ook waren onze aannames (onder andere dat baby's zich meer aangetrokken voelen tot robots die op hen lijken) niet helemaal correct. Er schijnt al een aantal projecten gaande te zijn, die te zien zijn op deze site, die wijden aan het maken van robots die oa. goed kunnen lopen, met mensen kunnen praten etc. Dit schijnt al jaren aan de gang te zijn dus dan weten wij dit waarschijnlijk niet te realiseren in een aantal weken. Dit is uiteraard heel jammer, wantwe hadden echt vertrouwen in ons project. Uiteindelijk snappen we dat geen realistisch project is en dus zullen we wat anders moeten bedenken. We hebben met z'n allen besloten dat de RoBaby dus geen goed onderwerp is voor ons project. Dit betekent dat we een hele week zullen moeten inhalen en alles moeten doen wat deze week is opgegeven om nog op schema te blijven. Dus we zijn van plan deze week dubbel zo hard te werken om onze achterstand in te halen. We gaven elkaar opnieuw een paar dagen de tijd om iets nieuws te bedenken. Dit moeten we dan individueel uitwerken in een documentje en op de dropbox zetten. Hier pakken we dan de beste uit. We zullen vaart moeten maken, want we zullen twee weken in een week moeten proppen.

9 september:

De ideeën variëren. We kunnen diverse bestaande robottechnologiën uitbreiden, zoals andere groepjes dat ook doen. Of we kunnen onderzoek doen naar een bepaald verschijnsel. Concrete ideeën zijn de Pleo uitbreiden. Dit is een robotdinosaurus die vaak wordt ingezet in de baby wieg. Maar we kunnen ook een heel nieuw concept aanpakken, en bijvoorbeeld een mogelijke oplossing voor Ebola bedenken door middel van robots.

10 september:

Het volgende idee is opgekomen: het onderzoek naar de relatie tussen mens en de daadwerkelijke robottechnologie door middel van LEGO mindstorms. We laten mensen van verschillende leeftijdcategorieën met de LEGO-doos van LEGO mindstorms sleutelen. We bekijken dan hoe ze erop reageren. Er is al heel veel onderzoek gedaan naar hoe mensen reageren op robots, maar nog niet hoe mensen reageren als ze zelf die robots in elkaar kunnen zetten. LEGO mindstorms is in dat opzicht het beste middel om te gebruiken bij dit experiment. Deze vorm van LEGO is beschikbaar gemaakt voor iedereen in de samenleving, jong of oud, om zelf invloed te hebben op het maakproces van robots. We kunnen onze relustaten vergelijken met die van eerdere studies naar de relatie tussen mens en robot.

11 september:

We hebben afgesproken om bij elkaar te komen. Uiteindelijk zijn we met het volgende gekomen:

Onderwerp: Onderzoek naar de invloed van robots doormiddel van LEGO mindstorm

Onderzoeksvraag: Wat zijn de effecten van het dichterbij elkaar brengen van de normale mens en de heden daagse robot technologie?

Deelvragen: Hieronder staat een opsomming van deelvragen die wij ons afvragen en wij graag willen beantwoorden door middel van onderzoek

 • Hoe kunnen mensen en robots dichterbij elkaar worden gebracht?
 • Raken mensen meer vertrouwt met robot technologie als ze de robots zelf kunnen bouwen en gaan ze het meer waarderen?
 • Wordt de robot technologie gestimuleerd als de ervaring van miljoenen mensen wordt mee genomen doormiddel van het bouwen en programmeren van kleine robots door al deze mensen?
 • Hoe gaan mensen van verschillende leeftijdscategorieën om met de heden daagse robot technologie?
 • Wat denken mensen nu over robottechnologie anno 2014?
 • In hoeverre zijn mensen vertrouwd met robottechnologie?
 • Wat gebeurt er als mensen worden geconfronteerd met robottechnologie?
 • Wat verwachten mensen van robottechnologie?
 • Hoe zien zij de toekomst van robottechnologie?

Doelstelling: Met ons onderzoek willen we een antwoord krijgen op de vraag of het mogelijk is, en wat er allemaal mogelijk is, om robottechnologie dichterbij mensen te laten komen door mensen onder andere te confronteren met het binnenste (de kern) van robots. We willen mensen een idee geven van hoe robots nou precies werken en hoe we ze eventueel kunnen inzetten op aarde. Dit doen mensen door hun eerlijke mening te geven over alles wat wij hen voorleggen. Dus gesommeerd:

 • Weten of het mogelijk is om mensen te betrekken bij het ontwikkelproces van robots
 • Weten wat precies mogelijk is om mensen dichterbij de kern te laten komen
 • Weten hoeveel vertrouwen mensen hebben in robottechnologie
 • Weten hoe mensen zelf kunnen bijdragen met innovatieve ideeën.

Aanpak: We willen onderzoek gaan doen naar mensen en hun reacties op robottechnologie. Dit gaan we doen door middel van een sessie met een aantal proefpersonen. We beginnen de sessie met een vragenlijst over robots. De eerste paar vragen gaan heel algemeen over robots en hun mening hierover. Daarna gaan we specifiek in op een deel van het robotproces: het maken van robots. We willen onder andere weten of ze al eens na hebben gedacht over het maken van robots, in hoeverre dat hun aanspreekt. En ook de vraag of ze verwachten dat door middel van de afstand verkleinen tussen mens en robot, de mens de robot meer kan accepteren. Tenslotte willen we de achtergrond weten van de proefpersoon, de interesses en de belangstelling voor het onderwerp. Dan laten we de proefpersoon enige tijd “spelen” met LEGO. Ze krijgen een LEGO-doos voor hun neus. Deze LEGO-doos bevat onderdelen om een echte robot te maken. Wij leggen van te voren uit wat precies allemaal mogelijk is met deze LEGO-doos, en wat ze dus de de komende tijdsperiode kunnen bedenken en doen. Vervolgens laten we de proefpersonen hun gang gaan. We gaan letten op het hele creatie proces. We gaan onder andere kijken naar wat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Wordt er überhaupt iets gebouwd, of geven ze het bij voorbaat al op? Maken ze precies wat er op de doos staat, of gaan ze voor iets totaal anders? En wat gebeurt er tijdens het proces? Lachen ze? Vinden ze het maar niks? Wel of geen interesse naar andere mogelijkheden? En hoe verandert dit in tijd? Gedragen ze zich anders op tijdstip t= 0s ten opzichte van tijdstip t= ks? Is er misschien een omslagpunt te bemerken dat interessant is? We noteren alles wat ons opvalt en gaan met die data aan de slag. Tenslotte komt er nog een vragenlijst na het creatieproces. Dit is belangrijk omdat we willen weten of er een verschil is voordat men in aanraking komt met robottechnologie en erna. We gaan vragen stellen over de afgelopen tijdsperiode dat zij aan het bouwen zijn. Wat vonden zij ervan om zelf aan de slag te kunnen? Om zelf iets te bouwen dat misschien hun eigen behoeftes konden vervullen, of deden ze het omdat het moest van het onderzoek? Dat en veel meer zullen antwoord geven op onze onderzoeksvragen.

USE-aspecten:

 • USER: Tot nu toe is de robottechnologie zo ver, dat mensen deze in bepaalde vormen al kunnen gebruiken. Denk aan de pleo voor kinderen, en het robotzeehondje voor ouderen. Maar waarom zou het alleen bij gebruiken moeten blijven? Is het ontwikkelen van robottechnologie alleen maar bestemd voor mensen die er wat van af weten, of kunnen we meer mensen bereiken? Bestaan er meer ideeën om mensen dichter bij robottechnologie te laten komen?
 • SOCIETY: Het zou toch ideaal zijn als iedereen een steentje kan bijdragen aan het ontwikkelen van robottechnologie. Juist omdat deze tak van technologie zoveel toekomst heeft. Als we dit goed aanpakken, kunnen robots een groot voordeel hebben voor de maatschappij. Het kan zoveel zaken in het leven vergemakkelijken. Als er een product bestaat waardoor iedereen over robottechnologie kan nadenken, waardoor innovatie recht voor de deur komt te staan, dan gaan we als samenleving door een ware revolutionaire fase. Wat zou er gebeuren als iedereen invloed heeft op robottechnologie?
 • ENTERPRISE: Voor bedrijven is dit natuurlijk een uitgelezen kans om in te grijpen. Deze technologie heeft zoveel toekomst. Wanneer bedrijven ook meer publiek weet te winnen, zal het concept alleen maar groter worden. Alle drie de aspecten van USE samenwerken, en ervoor zorgen dat robottechnologie een groei meemaakt, dan is dit misschien de oplossing voor zowel USER, SOCIETY en ENTERPRISE.

Milestones:

 • De eerste enquête moet in week 3 af zijn en al door een aantal mensen zijn ingevuld.
 • De proefpersonen voor het tweede onderzoek, zijn bekend, gevraagd en afspraak mee gemaakt (week 4).
 • De resultaten van de eerste enquête zijn binnen en samengevat (week 4).
 • De proefpersonen hebben gespeeld met de lego en de tweede enquête is ingevuld(week 5)

Deliverables:

 • De eerste en tweede enquete
 • Film materiaal van de proefpersonen en van het gebruik van de robot

Research: In de onderstaande link houden we precies bij wat wij allemaal aan interessante artikelen vinden met bijbehorende titels of links.

Ga naar de Research Pagina