PRE2015 1 Groep4

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Terug: Project Robots Everywhere (0LAUK0)

Samenvatting

Een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is de uitdaging aangegaan om robotica(-technologie) te koppelen aan USE-aspecten (User, Society, Enterprise) tijdens een acht weken durend project. Alle bevindingen en het werkverloop zijn gedurende het project up-to-date gehouden en op deze Wiki terug te vinden.

Na een (eerste) brainstormsessie was al snel duidelijk wat er in het onderzoek bereikt wilde worden: een conceptsysteem (design) voor blinde of slechtzienden mensen dat deze mensen moet helpen in hun dagelijks leven. Dit op basis van een gebruiker (User) gericht proces, door middel van het afnemen van interview(s) bij verschillende specialisten in het veld, aangevuld met de beschikbare literatuur. Hiermee moest duidelijk geworden wat voor blinden belangrijk is, en waar ze juist moeilijkheden ondervinden.

Door de hoeveelheid beschikbare literatuur werd al snel duidelijk dat er al veel onderzoek is/was gedaan naar blindengeleiden-technologieën. Om niet in de herhaling te vallen en de maatschappij meer in betrekking te nemen, is het onderzoek gespecificeerd naar de werkeloosheid bij blinden m.a.w. antwoord geven op de vraag welke (huidige) blindengeleiden-technologie(ën) een oplossing kan/kunnen bieden voor de hoge werkloosheidcijfers bij blinden. Verschillende (bestaande) technologieën zijn daarom bekeken (én vergeleken) in hoeverre deze kunnen inspelen op het afnemen van de moeilijkheden voor blinden tijdens het uitvoeren van hun werk. Per technologie is uitgezocht met welke taken ze helpen, of dit taken zijn die blinden helpen op de werkvloer en of het verbeteringen nodig heeft. Hieruit moest een reeks algemene aanbevelingen richting een ‘ideale’ oplossing uitkomen, die (hopelijk) de werkeloosheidscijfers positief kan beïnvloeden.

Al gauw echter, werd duidelijk dat naast de reden(en) waarom blinden werkeloos zijn, het ook belangrijk is te weten wat de vereisten zijn voor het juist kunnen uitvoeren van een baan. Daarom zijn er drie (bereikbare) beroepen: Sportmasseur, ICT’er en Universitair (hoofd)docent gekozen, en is er aandacht besteed aan de functiebeschrijving van deze betreffende beroepen, om te identificeren waar de moeilijkheden liggen voor blinden en slechtzienden in het uitvoeren van de bijbehorende werkzaamheden.

Naar aanleiding van de feedback van de project-tutoren, is er op advies besloten om een concept design van een technologisch hulpmiddel te maken, dat bij kan dragen aan de werkzaamheden van één van de gekozen beroepen. Het was namelijk moeilijk om de connectie te leggen tussen functiebeschrijving van de beroepen en de mate waarin blinde-geleiden technologieën daaraan kunnen bijdragen. Het gekozen concept bestaat uit een zogenaamde ‘bordschrijfrobot’, die universitaire hoogleraren ondersteuning moet geven tijdens het geven van college. De resterende tijd is daarom besteed aan de uitwerking van dit concept m.a.w. beschrijving van requirements, specificaties, ontwerp, scenario’s etc.

Groepsleden

Werkvoortgang

Week 1

 • Er is een groep gevormd, gebrainstormd en een onderwerp gekozen.
 • Er is een korte presentatie gegeven waarin ons projectidee is geïntroduceerd.
 • Er is een planning gemaakt.

Week 2

Week 3

 • Er is wederom een presentatie gegeven waarin onze producten, planning (incl. mijlpalen) en taakverdeling is gepresenteerd.
 • Er heeft een vergadering plaatsgevonden waarin de feedback van de presentatie is verwerkt.
 • Naar aanleiding van de vergadering is er een doelstelling geformuleerd.
 • Er heeft een tweede vergadering plaatsgevonden om het project verder te concretiseren.
 • Er heeft een interview met een arbeidsdeskundige van het UWV plaatsgevonden.

Week 4

 • Er is feedback ontvangen tijdens de tutor-meeting.
 • Er is een e-mail gestuurd naar Visio om te informeren wat zij voor ons kunnen betekenen (telefonisch contact in week 5).
 • De verschillende visies van groepsleden zijn opgeschreven.
 • Uit de visies zijn deelvragen ontstaan die moeten helpen om een antwoord te vinden op ons probleem.
 • Meet en greet met werkgevers van Zicht op Ongezien Talent.
 • Onderzoek waarom het een probleem is dat blinden en slechtzienden minder werken dan zienden.
 • Onderzoek naar nieuwe technologieën die een mogelijkheid bieden bestaande hulpmiddelen te verbeteren.

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8