PRE2015 1 Groep3 Week 5

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search


Taken gepland voor deze week

Resultaten van de enquête verwerken.

Technologieën van drones verkennen.

Taken die deze week zijn uitgevoerd

Resultaten

Visie Buurtwacht

Functies en technologieën

Resultaten enquête (zie PRE2015 1 Groep3 Week 6 voor uiteindelijke resultaten)

Resultaten interview 2 en 3 PRE2015 Groep3: Overzicht Interviews

Logboek van deze week

Maandag: Gesprek met de docenten, daarna taakverdeling voor deze week. Wie doet wat en wie gaat wanneer een interview afnemen. Maandagavond: interview afgenomen

Dinsdag: Interview afgenomen, belangrijkste resultaten van de twee interviews genoteerd en op de drive gezet

Vrijdag: Bespreken wie wat gedaan heeft en verdere taakverdeling voor het weekend.