PRE2015 1 Groep3 Week 3

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search


Taken gepland voor deze week

Aan het begin van de zijn er presentaties over de planning en taakverdeling. Ook wordt de vorm van het resultaat van het onderzoek besproken. Daarnaast is deze week de eerste waarin onze eigen planning volledig van toepassing is. Dit houdt in: punten E tot en met K in de planning 0LAUK0_2015_03_Planning

  • E. Ontstaan en ontwikkeling buurtwacht + wat doet een buurtwacht
  • F. Uitzoeken van bestaande documentatie over buurtwacht/drone
  • G. (Bestaande) wetgeving over buurtwacht en drones
  • H. Wat is qua wetgeving van belang voor ons design?
  • I. Interviews opstellen
  • J. Interviews afnemen
  • K. Enquête opstellen en verspreiden

daarnaast ook:

  • U. Wiki bijhouden

Taken die deze week zijn uitgevoerd

Taken E, F en G zijn uitgevoerd maar zijn niet of gedeeltelijk terug te vinden op de wiki. De enquête (K) is opgesteld maar wordt nog gecontroleerd.

Taken H, I en J zijn niet uitgevoerd. Er is nog geen contact gelegd met buurtwachten.


Resultaten

Een gedeeltelijke documentatie van taken E, F en G. De resultaten voldoen niet aan de planning. De taken H, I, J, K en U schuiven door naar Week 4.

Logboek van deze week

Maandag: presentatie resultaten week 3.


Zondag: onderzoek en geringe documentatie taak E.