Onderzoeksvraag

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Terug: PRE_Groep5

Onderzoeksvraag: Hoe beïnvloeden uiterlijke kenmerken de acceptatie van robots?

Specificatie:

  • Beïnvloed: Of hun gedrag en of houding ten opzichte van de robot zou veranderen als gevolg van verschillende uiterlijke kenmerken.
  • Uiterlijke kenmerken: Kenmerken die van buiten zichtbaar zijn en niks met gedrag te maken hebben, voorbeelden hiervan zijn: Grootte, kleur, aantal ledematen enz.
  • Acceptatie: Integratie in de samenleving, hoe gaan mensen om met robots, worden deze behandeld als mens of als gebruiksvoorwerp. Voelen mensen zich geintimideerd of gaan ze deze al snel vertrouwen.
  • Robot: Wij handhaven zelf de volgende definitie: Een robot is een programmeerbare machine, die meerdere verschillende taken uit kan voeren. Hierin verschilt hij van een numerieke machine, die is geprogrammeerd voor één taak. In de praktijk betekent het dat een robot voor verschillende toepassingen kan worden ingezet, waar een numerieke machine slechts een (deels variabele) taak kan uitvoeren. Gevonden op wikipedia [1]

In de enquête wordt ook de vraag gesteld wat de proefpersonen als robot zien, dit zal ook worden meegenomen in het onderzoek.