Groep03 interviews

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Voorbeeld Interview

Hier[1] vind je een voorbeeld van hoe onze interviews er gaan uitzien. We zullen interviews afnemen met leden van bestaande buurtwachten in de gemeente Eindhoven.

Afgenomen Interviews