Analyse open vragen en AMIGO-lijst

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Terug

4Analyse

Analyse over de openvragen uit de eerste enquête en de AMIGO-lijst uit de tweede enquête

Voor het geval dat uit het onderzoek blijkt dat er geen verschil is tussen beide interacties, hebben we in de enquête een paar extra onderdelen toegevoegd die we niet hebben verwerkt in het programma Stata. Deze twee onderen zijn echter niet voor niets toegevoegd, want zij hebben een controle functie. We willen door middel van deze onderdelen weten waar het aan heeft gelegen dat we het gegeven resultaat hebben uitgekregen. De twee onderdelen bestaan uit:

 • Open vragen: we hebben op het eind van de eerste enquête drie open vragen gesteld.
 • AMIGO-lijst: deze vragenlijst zijn specifiek voor na de interactie met AMIGO. Die zijn dus alleen opgenomen in de tweede vragenlijst.

We hebben deze vragen met de hand geanalyseerd. We zijn benieuwd wat de gedachtegang was achter het invullen van de gemeenschappelijke lijst van beide enquêtes. Vandaar dat we er voor hebben gekozen om de twee vragenlijst niet identiek te maken. In het volgende zijn een aantal opvallende antwoorden uitgelicht met een mogelijke verklaring voor het antwoord erbij.

OPEN-VRAGEN

Voor ons interessante antwoorden op de vraag: “Welke woorden komen er bij u op bij de term: Robots in de zorg?” hebben we hieronder op een rijtje gezet:

“Gedoe. Hoe werkt dat ding?”

“een robot kan een mens niet vervangen, maar kan wel ondersteuning bieden”

“Gevoelloos. Koud”

“Bezuiniging. Regelgeving overheid. Afhankelijkheid. Eenzaamheid. Mensen contact ontberen.”

“Het menselijk aspect in de zorg blijft voor mij uitgangspunt, maar in aanvulling van, ondersteuning bij en vervanging van (onder voorwaarden) is mogelijk en onvermijdelijk dus wenselijk”

 • hulp bij zware taken, bv. Voor de verpleger, hulp bij automatisering (herinneren, schoonmaken, licht uit en aan, …)
 • Kan de warmte van verzorgend personeel/mens niet vervangen
 • Heeft geen bewustzijn
 • Kan de mens op een aantal terreinen vervangen, niet totaal.

 • Prima vooruitgang
 • de mens in zijn totaal, lichaam en geest, moeten voorop staan.

“Een mechanisch ‘bouwwerk’ met houterige bewegingen en een buitenaards stemgeluid, zal niet in staat zijn emoties te produceren. Praktische handelingen verrichten zal zeker mogelijk zijn. Naar mijn idee zullen ze nooit een wijkverpleegkundige, arts of thuishulp gaan vervangen. Hoop ook niet dat dit ooit gaat gebeuren.”

“Ik heb zo mijn bedenkingen, omdat ik geen ervaring heb met dit fenomeen”

“Ontslag van het personeel”

“afstandelijkheid”

In al deze antwoorden zit een gradatie van angst. Die zit hem in alle categorieën van onze enquête opzet. Maar dit is geen representante voor alle antwoorden die gegeven zijn. Hier nog een greep van antwoorden op dezelfde vraag:

 • mogelijk in de nabije toekomst
 • aanlokkelijk
 • wanneer het goed geregeld wordt, kan het een oplossing worden voor het tekort aan zorg
 • mensen in de zorg kunnen er een maatje aan overhouden.

“Oplossing. Gemak. Niet hoeven wachten op hulp. Weten dat je een maatje in huis hebt. Je niet hulpbehoevend voelen”

“Mooi dat het mogelijk wordt”

“een verlichting voor het personeel in de zorg”

“Domotica. Handig. Huis van de toekomst”

“Handig. Onafhankelijk blijven. Amusement”

“Extra hulp. Nieuw. Vernieuwing. Elektronica. Computers.”

Deze zijn een stuk positiever. De rest van de reacties zijn niet bruikbaar of neutraal. Het ratio negatieve reacties tot positieve reacties is wat groot. We kunnen hierdoor zeggen dat er wel degelijk een bepaalde gradatie in angst speelde onder de proefpersonen, alleen al gebaseerd op deze ene vraag.

Voor ons interessante antwoorden op de vraag: “Omschrijf wat u verwacht van een robot die voor u zorgt.” hebben wij een aantal op een rijtje gezet:

“Dat hij weet wat hij moet doen en mij helpt zonder mij pijn te doen.”

“Dat hij zijn taak doet die hij moet doen”

 • altijd op afroep beschikbaar zijn.
 • hij moet het altijd doen en uiterst simpel zijn qua bediening, bij voorkeur via spraak-besturing.
 • bij voorkeur géén menselijk uiterlijk hebben, het is en blijft een apparaat.

“Dat ik zelf de controle houd over welke taken ik wel en niet kan laten uitvoeren. Dat de robot ook een verpleger kan oproepen als ik daar nadrukkelijk om vraag”

“Dat de robot goed is geprogrammeerd en dat ik invloed kan uitoefenen op zijn/haar handelen.”

“Dat ik door middel van de robot nog lang zelfstandig kan functioneren.”

“kleine handelingen”

“Doen wat ik vraag”

“Een hulpmiddel bij het uitvoeren van repeterende taken”

Ook hier is een zekere gradatie van angst te bemerken. In de andere reacties worden bepaalde (huishoudelijke) taken genoemd zonder een bepaald voorschrift. Tenslotte stelden we ons de vraag welke robottechnologie al bekend was. Hieronder een top 6 van de meest voorkomende antwoorden:

Op 1: Geen

Op 2: Robots gezien op TV of andere media

Op 3: Robots in fabrieken en industrie

Op 4: Robots in het huishouden

Op 5: Operatie robots

Op 6: Medicijnenrobot

De trompetrobot, de robotarm, AMIGO en de drones waren maar een enkele keer genoemd.

ANALYSE VAN DE OPEN VRAGEN

We wilden, door middel van de open vragen, een beeld krijgen over onze kleine groep proefpersonen. Tot onze verbazing zat daar best wat diversiteit in. We hebben aan de ene kant reacties waar een zeer sterke en absolute mening naar voren komt, maar aan de andere kant reacties waar duidelijk van te zien is dat deze persoon er nog niet over heeft nagedacht. Over het algemeen hebben we het idee dat er vooral angst heerst in het vervangen van personeel. Veel zijn van mening dat een verzorger niet te vervangen is door een zorg robot. De beschrijvingen van de zorg robots zouden namelijk niet gegeven zijn aan menselijke verzorgers. Ook bemerken we een behoefte aan controle over de robots, en de zekerheid die ze van een robot verwachten. Een robot moet perfect voldoen aan zijn verwachting. Dit is natuurlijk in de praktijk onmogelijk, aangezien een computer soms ook kuren heeft en toch blijft iedereen ze gebruiken.

Ook is het best opmerkelijk dat alle reacties weer te categoriseren zijn in dezelfde categorieën als de vragen van de gemeenschappelijke vragenlijst. Een aantal reacies doet er op duiden dat de mensen die ze schreven weinig tot geen voorkennis hadden. In eentje stond iets expliciet over het uiterlijk. De meeste gaan over normen en waarden. Veel taken werden uitgelicht in de tweede vraag. Maar ook worden er dingen geroepen over de toekomst. Het is goed om bevestigt te hebben dat angst daadwerkelijk te categoriseren is.

AMIGO-LIJST

De AMIGO-lijst is voor de groep van de real-life meeting met AMIGO, noem groep 1, hetzelfde als voor de groep van het filmpje, noem groep 2. Deze vragenlijst bestond uit 11 stellingen waarbij, naar schaal 1 tot 5, een antwoord kon worden gegeven. Hieronder staat een schema met de gemiddelde waarde voor de vraag per groep. Deze hebben we wel van het programma Stata:

Stelling Groep 1 Groep 2
Dagelijks omgaan met AMIGO lijkt mij spannend 3.571 2.786
Als ik AMIGO mee zou krijgen, zou ik dat leuk vinden 3.786 2.857
De AMIGO robot stelt niets voor 2.214 2.143
Als AMIGO mij kan beschermen, zou ik me veilig voelen 3.714 3.143
Ik vind AMIGO goed bij mijn persoonlijkheid passen 2.786 2.357
Ik zou alles willen weten over AMIGO 3.929 3.571
Ik vind het uiterlijk van AMIGO passen bij zijn kunnen en doen 3.357 3.286
AMIGO heeft veel mogelijkheden voor in de toekomst 4.143 3.929
Ik zou AMIGO mij laten verzorgen later 3.5 3.143
Ik voel me prettig bij AMIGO 3.571 3.143
AMIGO is een slimme robot 3.929 3.643


Bij de eerste stelling is al duidelijk verschil te zien in enthousiasme voor AMIGO. Zoals verwacht was groep 1 meer laaiend over AMIGO dan groep 2. Dit geldt ook voor stelling 2. Stelling 3 ligt verrassend dicht bij elkaar. Beide groepen zijn het er niet mee eens. Bij stelling 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 geldt ongeveer hetzelfde als bij stelling 1 en 2. Precies volgens verwachting zijn de waardes bij groep 1 (ietswat) hoger dan bij groep 2. Toch ligt het dicht bij elkaar. Bij de stelling: “Ik voel me prettiger” hadden we een groter verschil verwacht omdat we van mening waren dat je heel wat meer voelt bij een echt product dan bij het beeld ervan. We denken hierdoor dat het algemene beeld over zorgrobots, en dus AMIGO, wel goed zit. Alle waardes zijn ook relatief hoog, dus iedereen hebben we enigszins enthousiast kunnen maken. Dan maakt het in principe niet veel uit of je dat met een filmpje wil doen of met een kennismaking met het echte product.

Kortom, we kunnen concluderen uit de open vragen dat er wel zeker een vorm van angst heerst. Uit de AMIGO-lijst kunnen we concluderen dat er niet te kort kwam aan enthousiasme voor AMIGO. De AMIGO-lijst vergelijken met de open vragen is hetzelfde als appels en peren vergelijken, dus dat kunnen we helaas niet doen. Vandaar dat er dus twee gemeenschappelijke vragenlijsten in de beide enquêtes stonden en daaruit kunnen we nog meer conclusies trekken.