Wetgeving PRE2 Groep1

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search


Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Samenvatting

Op deze pagina bespreken we de huidige wetgeving met betrekking tot drones. We geven ook aan wat er nog moet veranderen.

Huidige Nederlandse wetgeving

In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen recreatief vliegen en commercieel gebruik.

Recreatief vliegen valt in Nederland onder de regelgeving voor modelvliegtuigen. Het is toegestaan mits aan deze regelgeving voldaan wordt. Hiervoor wordt er vanuit gegaan dat de drone een op ‘afstand bestuurbaar luchtvaartuig van geringe afmeting, niet in staat een mens te dragen, waarvan de totale startmassa niet meer dan 25 kilogram bedraagt.’ De regelgeving zegt hier over:

  • Gedurende de vlucht moet er zicht op de drone, en het luchtruim eromheen gehouden worden.
  • Er mag enkel gedurende de dag gevlogen worden. De weersomstandigheden moeten goed zijn, zodat zicht niet beperkt wordt.
  • Er mogen tijdens vlucht geen voorwerpen of stoffen verwijderd worden.
  • Er mag niet boven 300m gevlogen worden(tenzij op gebieden die hiervoor ingericht zijn).
  • De bestuurder verleent voorrang aan niet onbemande luchtvaarttuigen.
  • Minimaal 3km van militaire en civiele luchthavens(tenzij hiervoor een ontheffing is verleend).

Referenties

Regeling modelvliegen [1]