Weekoverzicht

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Overzicht per Week

Week 1

 • Er is een brainstormsessie geweest over verschillende ideeën
 • Het idee voor een robot-scheidsrechter werd gekozen.
 • Artikelen over USE aspecten zijn opgezocht
 • Info over videotracking

Week 2

Deze week werd de eerste presentatie gehouden: File:Presentatie week 2 Wiki Versie.pdf.

 • Het doel is concreter gemaakt
 • Matlab videotracking tests
 • Er is een Project Planning gemaakt en Milestones worden vastgelegd
 • Het systeem wordt ontworden aan de hand van eisen, opgesteld vanuit het oogpunt van USE-aspecten.
 • De robotscheidsrechter wordt een Drone boven het veld.
 • Bestaande technologie wordt onderzocht, zodat mogelijkheden en reeds bestaande technologieën bekend zijn

Week 3

Deze week werd de tweede presentatie gehouden. File:Presentatie week 3 Wiki Versie.pdf

 • Er is getest met autonoom vliegen Autonoom vliegen links
 • Tijdelijke link: het "tracken" van een kleur (R,G,B) in MatLab (met code):

[1]

 • Er is verder gewerkt aan de Drone, die nu zijn eerste echte vluchten uitvoerde.
 • Er is progressie geboekt op het gebied van videotracking, waarbij de drone nu de lijnen van het veld kan herkennen.
 • Er is gestart met het maken van Matlab code voor het autonoom vliegen van de Drone.
 • Een enquête is opgesteld om binnen de society te peilen wat zij graag zien in een robotscheidsrechter.
 • Er zijn video opnames gemaakt van een bewegende bal op een kunstgrasveld, waarmee de videotracking getest is.

Week 4

 • Er is een bespreking geweest met de begeleiders van het project. Hieruit zijn een aantal goede punten gekomen die in deze week besproken zijn.
 • De drone-control wordt nu aan de hand gedaan van een camera die schuin omlaag kijkt. Dit is om een beter camerastandpunt te hebben over de spelers.
 • Met matlab is een script geschreven voor de videotracking en het vliegen van de drone.
 • Het script is getest met de drone en de drone reageerde op de balpositie.
 • Verder is er gekeken naar botsingen van twee objecten. Hierop kan in week 5 verder worden gegaan.
 • De enquête is uitgestuurd en hier zijn al enkel reacties op. In week 5 worden deze verder bekeken.

Week 5

 • Er zijn verschillende teams opgesteld, zo is er een team wat de autonome verplaatsing en de bijbehorende reconstructie realiseert, een ander team werkt aan het detecteren van collisions (botsingen) en een team werkt aan het detecteren van ballen over de lijn.
 • Er is verder gewerkt aan de botsingsdetectie
 • Er is een script geschreven wat een geometrische reconstructie maakt van de waargenomen beelden, zie videotracking.
 • Er is informatie opgezocht met betrekking tot het hacken en beveiligen van het wifi signaal, zie Beveiliging.

Week 6

 • Er is een Interview afgenomen bij de Teamleider van Tech United
 • Er is gewerkt aan een script om de drone autonoom te laten vliegen met behulp van de topcam, zie Control
 • Er is een werkende lijndetectie gemaakt, zie Uitbal detectie
 • De drone is gerepareerd

Week 7

 • De lijndetectie is geoptimaliseerd (inclusief doelpunten), zie Uitbal detectie en video
 • Er is gewerkt aan het detecteren van turtles, drones en ballen
 • De drone kan autonoom vliegen met behulp van de topcam, zie Control
 • De hoek van de drone kan bepaald worden met behulp van de topcam en sensoren
 • De presentatie is voorbereid
 • Er is verder gewerkt aan de Botsingsdetectie

Week 8 & Eindproduct

 • De presentatie is gehouden voor de andere medestudenten en beoordelaars
 • Verder is deze wiki afgemaakt tot het eindproduct

Terug naar: PRE2015_2_Groep2