Week 7 PRE2Groep2

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Feedback maandag

 • Het experiment is op schaal gedaan. Bedenk wat er moet gebeuren om de robot op werkelijke schaal gaat werken. Zoals de signaal sterkte, afmetingen van grid en de snelheid van de robot.
 • Geef aan in de conclusie wat het vervolg na het project wordt voor het onderzoek.
 • Voor de snelheid van de robot, kijk naar guide lines van rampen.

Planning deze week

 • Wiskundig model - Linde
 • Experiment uitwerken - Jelte
 • Protocol afmaken - Jelte
 • Onderzoeks plan nakijken - Linde
 • Beschrijven van de robot en het programmeren - Koen
 • Ethiek afronden - Merlijne
 • Presentatie - Linde en Merlijne
 • Conclusie en aanbevelingen - Jelte en Koen
 • Wiki bijwerken - iedereen
 • Logboek - iedereen

Conclusie Experiment

Zie Experiment voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Ondanks de problemen en onverwacht zwakke RFID sensor hebben we toch nuttige conclusies kunnen trekken dankzij het experiment. Zoals de grafieken die gegenereerd zijn op basis van de meetresultaten van ons experiment laten zien is het aardig mogelijk om te bepalen op welke locaties er mensen zijn, gegeven dat deze een lichaamstemperatuur hebben die boven de omgevingstemperatuur zit, en ze een RFID tag bij zich hebben.


Kijkende naar de meetresultaten van ons experiment doet zich al snel de vraag voor hoe men op grotere afstanden RFID tags kan lezen. Dit hangt o.a. af van de frequentie, de grootte van de antenne, de grootte van de tag, en de sterkte van de stroom die door de antenne loopt. Bij ons experiment hebben we gebruik gemaakt van een RFID antenne en tags die werken op 13.56Mhz. Dit geeft een theoretische maximale leesafstand van 1.5 meter[1]. Onze antenne bleek hier helaas niet sterk genoeg voor. Dit is echter goed te verhelpen door gebruiken te maken van de (inmiddels zeer populaire)EPC Gen2 RFID tags[2]. Deze opereren op hogere frequenties, en maken bovendien niet meer gebruik van Near Field Communication (dit is datatransmissie op basis van het elektromagnetisch veld van de antenne, wij gebruikten dit in ons experiment) maar gebruiken radar technieken. hierdoor wordt de leesafstand dramatisch vergroot. Chris Paget stelt zelfs dat in theorie een leesafstand van meer dan 1.5km bereikt kan worden (alhoewel dit waarschijnlijk niet een mobiele installatie zou zijn).

Het lezen van de temperatuur ging prima op kleine schaal. Onze verwachting is dat het geen probleem is om gelijkwaardige al-dan-niet betere warmte sensoren te vinden voor afstanden tot 10 meter, bijvoorbeeld gebruikmakende van dezelfde technieken als een warmte camera of een warmte meetapparaat zoals de Extech VIR50 [3].


Bronnen

Ethiek onderzoek

Deze week is het ethiek onderzoek afgerond. De resultaten kunnen in het Ethiek onderzoek gevonden worden.

Terug naar hoofdpagina