Week 3

From Control Systems Technology Group
Revision as of 15:52, 16 October 2014 by S121223 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Terug: PRE_Groep2


Robotstem programmeren

Kennis toepassen op onze zinnen

Bronnen persuasiveness

Om ons onderzoek op te stellen, zijn we eerst op zoek gegaan naar bronnen over persuasiveness. Dit om een beter idee te krijgen of een gebruiker beïnvloedt kan worden door spraak en emotie, zodat we een hypothese op kunnen stellen. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar vragenlijsten of andere methoden die gebruikt zijn in dit soort onderzoeken, om (deels) te gebruiken in ons eigen onderzoek.

"Creating More Credible and Persuasive Recommender Systems: The Influence of Source Characteristics on Recommender System Evaluations (2011)"

Yoo, K. H., & Gretzel, U. (2011). Creating more credible and persuasive recommender systems: The influence of source characteristics on recommender system evaluations. In Recommender systems handbook (pp. 455-477). Springer US.

"Recent research regarding the persuasiveness of technology suggests that technologies can be more credible and persuasive when leveraging social aspects that elicit social responses from their human users [88, 36]."

"Wang and Benbasat [134], for instance, found that users not only perceive recommender systems as having human characteristics and, consequently, treat systems as social actors, but that such social perceptions influence system evaluations."

Om te overtuigen is het belangrijk dat diegenen geloofwaardig is. Geloofwaardigheid wordt bepaald door vertrouwen en expertise. De perceptie bij human-human interactie hiervan wordt beïnvloedt door verschillende kenmerken: - Similarity: over de precieze invloed zijn onderzoekers het echter oneens.

- Likeability: vertrouwen wordt verhoogd.

- Symbolen van autoriteit: komt geloofwaardiger over.

- Spreekstijl: snelheid kan de geloofwaardigheid beïnvloeden, maar hier is geen duidelijkheid over.

- Aantrekkelijkheid: aantrekkelijkere personen zijn geloofwaardiger (heeft samenhang met likeability)

- Humor: hangt af van de context of dit bijdraagt aan geloofwaardigheid. Het draagt vooral bij aan vertrouwen en niet aan expertise.

"Media equation theory suggests that individuals’ interactions with computers, television sets, and new media are fundamentally social and natural, just like interactions in real life"

"Nass et al. [93] illustrated that people apply gender and ethnicity stereotypes to computers. Specifically, their study found that people evaluated the tutor computer as significantly more competent and likeable when it was equipped with a male voice than a female voice. They also found that the female-voiced computer was perceived as a better teacher of love and relationships and a worse teacher of computing than a male-voiced computer, even though they performed identically."

"Human voice is a very strong social cue that has been found to profoundly shape human-technology interactions [88]. However, findings in the context of embodied interface agents are not widely available and are currently inconclusive. The voice output of interface agents was found to be helpful in inducing social and affective responses from users in some studies [106, 82] but other studies found that sociability is higher when the system avatar only communicated with text [124]."

"What Makes Social Feedback from a Robot Work? Disentangling the Effect of Speech, Physical Appearance and Evaluation (2010)"

Vossen, S., Ham, J., & Midden, C. (2010). What makes social feedback from a robot work? disentangling the effect of speech, physical appearance and evaluation. In Persuasive technology (pp. 52-57). Springer Berlin Heidelberg.

Spraak en uiterlijk van de robot zijn twee onafhankelijke variabelen die van invloed kunnen zijn op persuasiveness. Als een van deze twee variabelen aanwezig is, is het dus al genoeg om gebruikers meer te overtuigen.


Opzet onderzoek

Questionnaire before the shower simulation:

Wij, Meike Berkhoff, Iris Huijben, Floor Fasen en Suzanne Vugs, zijn vier studenten aan de universiteit in Eindhoven. We doen een onderzoek voor een vak dat we dit kwartiel volgen.

Wij stellen het zeer op prijs dat u deel wilt nemen aan dit onderzoek. Als eerste zult u een enquête invullen. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 5 minuten duren. Deze vragenlijst is volledig anoniem en uw antwoorden zullen vertrouwelijk behandeld worden. De antwoorden op deze vragenlijst zullen alleen worden gebruikt voor dit onderzoek en zullen daarna worden vernietigd.

Na deze enquête volgt een korte simulatie. Dit zal tevens hooguit 5 minuten duren. De simulatie en de vragen zullen in het Engels zijn. Wij willen u nogmaals bedanken voor uw medewerking en wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.


1. Hoe oud bent u?

…… jaar


2. Wat is uw geslacht?

o Man

o Vrouw


3. Wat is uw hoogst genoten opleiding?

o Basisschool

o MAVO

o HAVO

o VWO

o MBO

o HBO

o Universitair


4. Burgerlijke staat

o Gehuwd

o Ongehuwd

o Samenwonend


Voor de volgende vragen geeft u aan in hoeverre u het met de stelling eens bent. U kunt dit aangeven door te klikken in het gewenste vakje. Wanneer u uw antwoord wil wijzigen dan kunt u dit doen door een ander vakje aan te klikken. Zodra u de vraag heeft beantwoord, krijgt u de volgende vraag te zien. Het is dan niet meer mogelijk om het vorige antwoord aan te passen.

1: helemaal mee oneens

2: mee oneens

3: neutraal

4: mee eens

5: helemaal mee eens


Enquete vragen 5 tot en met 25.png


Questionnaire 'shower'

Introduction:

We have created a device to keep track of your behavior when you shower. In this way you get more inside in your water consumption. Please click on the button below to meet ‘Will’. He will give you feedback on your showering habits.

Will: Hello I am Will! Thank you for joining. Let’s see how your typical shower goes.


Do you take a shower every day? (yes/no)

• Yes: (Sad) It is such a shame that you choose to behave in this way.

Question 1a: After hearing the comment of Will I feel convinced to change my behavior. (The participant answers the question with the aid of a Likert Scale, varying from totally disagree to totally agree)

• No: (Happy) Yes, that is the way to go!

Question 1b: After hearing the comment of Will I feel motivated to continue my behavior. (The participant answers the question with the aid of a Likert Scale, varying from totally disagree to totally agree)


On the average, do you shower longer than ten minutes? (yes/no)

• Yes: (Sad) You let me down. Please change your behavior.

Question 2a: After hearing the comment of Will I feel convinced to change my behavior. (The participant answers the question with the aid of a Likert Scale, varying from totally disagree to totally agree)


• No: (Happy) That is what I would like to hear!

Question 2b: After hearing the comment of Will I feel motivated to continue my behavior.(The participant answers the question with the aid of a Likert Scale, varying from totally disagree to totally agree)


Do you turn off the shower when you are using shampoo or soap? (yes/no)

• No: (Sad) I am disappointed that you waste so much water.

Question 3a: After hearing the comment of Will I feel convinced to change my behavior. (The participant answers the question with the aid of a Likert Scale, varying from totally disagree to totally agree)


• Yes: (Happy) That is fantastic. Keep up the good work!

Question 3b: After hearing the comment of Will I feel motivated to continue my behavior. (The participant answers the question with the aid of a Likert Scale, varying from totally disagree to totally agree)


Explanation at the end of the questionnaire:

Thank you for using our device! We will give you a short recap of what Will wanted to teach you: It is not necessary for your hygiene to take a shower every day. It is actually bad for the condition of your skin as it dehydrates it. Besides that it is bad for the environment and for your wallet. Most of the time taking a ten minute shower is more than enough. There are exceptions of course for example when you need to shave yourself under the shower or when you are using a conditioner. Nevertheless we tend to stay under the shower longer than necessary. Mostly when it is cold outside and a warm shower feels too nice or when a shower is a nice way to wake up in the morning. Finally, keeping your shower running while you are using shampoo or soap is a massive waste of water. Most people even turn the showerhead sideways so it does not wash away the soap too soon. We cannot emphasize enough that it is bad for the environment and as well for your wallet.


This is the end of the questionnaire. Thank you very much for your participation!

Overview of the simulation:


SimulatieShower.png

Mogelijkheden online enquête

Voor ons onderzoek willen we een online enquête af laten nemen. Hierin zullen vooral meerkeuzevragen en vragen met een schaal gesteld worden. Ook willen we de geluidsfragmenten van de robotstem in de enquête verwerken, dus het moet mogelijk zijn om deze in de enquête te implementeren. Met deze eisen zijn we op zoek gegaan naar een website waarbij we deze online enquête kunnen creëren. De mogelijkheden die we hebben bekeken zijn:

 • Google docs/drive:

Dit was onze eerste keus. Probleem is echter dat we geen geluidsfragmenten toe kunnen voegen, alleen foto's of video's. We zouden eventueel een video toe kunnen voegen, maar dit moet per se een YouTube video zijn en dan moeten we dus bedenken wat we als beeld gaan doen (gewoon zwart, of een stilstaande afbeelding?)

 • Survey Monkey:

Geluidsfragmenten kunnen niet worden toegevoegd. Het toevoegen van afbeeldingen en video's is wel mogelijk. Video's kunnen alleen via YouTube of Vimeo toegevoegd worden.

 • ThesisTools:

Toevoegen van geluidsfragmenten is niet mogelijk.

 • Enquetemaken.nu:

Geen afbeeldingen en video's toe te voegen, alleen als je extra betaalt.

 • NetQ:

Gratis trial van 30 dagen. Bij deze enquête kunnen wel geluidsfragmenten worden toegevoegd! Het programma spreekt niet echt voor zich, dus beter uitzoeken hoe het werkt. Nadeel is wel dat er maar een maximum van 100 participanten gevraagd kan worden.


Meeting donderdag 18-09-2014

Floor en Iris hebben gewerkt aan de robotstem en kunnen daar na vandaag aan verder gaan als ze weten welke zinnen er geprogrammeerd moeten worden. Meike heeft bronnen gezocht met vergelijkbare onderzoeken om te kijken hoe we het beste onze survey kunnen maken. Suzanne heeft alvast een idee bedacht voor welke vragen we kunnen stellen.


De vraag is of we between of within-design willen doen.

Within: Het idee wat nu naar boven is gekomen is dat we 2 verschillende situaties gaan schetsen (wasmachine en douchen). Het kan zijn dat het overtuigen voor een wasmachine heel veel verschilt van het overtuigen voor het douchen. Maar aan de andere kant; als je dezelfde vragen dubbel stelt met verschil in emotie dan is het misschien al snel duidelijk waar het onderzoek over gaat.

Between: Hiervoor moeten we heel veel participanten hebben en we weten niet of dat mogelijk is. Daarnaast weten we ook niet precies hoeveel participanten we nodig zouden hebben om een hoger power te hebben omdat we geen waardes hebben voor 'effect size'. Het nadeel is ook dat het een redelijk persoonlijke kwestie is dus als iemand sowieso al veel milieubewuster is bij beide experimenten al snel overtuigd wordt. Het voordeel is dat mensen de robotstem-verschillen niet kunnen vergelijken dus deze bias er in ieder geval niet is.


We kiezen voor between en gaan ervoor zorgen dat er 100 participanten de survey invullen. We kijken of het mogelijk is dat google docs zelf kan regelen dat de helft van de mensen in conditie 1 worden ingedeeld en de andere helft in conditie 2. Als dit niet mogelijk is zorgen we zelf ervoor dat de helft van de mensen de ene enquête krijgt en de andere helft van de mensen de andere enquête.


Nu gaan we door met het kijken naar welke vragen we precies willen gaan stellen en wat de robot precies moet zeggen. De survey gaan we in het Engels doen aangezien de robotstem die we gaan gebruiken Engels spreekt. Het blijkt dat het moeilijk is om zinnen te bedenken die al grammaticaal een emotionele waarde hebben. Als je de ik-persoon gebruikt in de zinnen kan de participant zich beter identificeren met de robot, maar dit is niet per se het doel van ons onderzoek. We kiezen er nu voor om meer gevoelswoorden toe te voegen en niet de ik-persoon te gebruiken. Dit zijn de uitgekomen zinnen die de robot uit moet gaan spreken:


Do you take a shower every day? (yes/no)

 • Yes: (Sad) It is such a shame that you choose to behave in this way.
 • No: (Happy) Yes, that is the way to go!


On the average, do you shower longer than ten minutes? (yes/no)

 • Yes: (Sad) You let me down. Please change your behavior.
 • No: (Happy) That is what I would like to hear!


Do you turn off the shower when you are using shampoo or soap? (yes/no)

 • No: (Sad) I am disappointed that you waste so much water.
 • Yes: (Happy) That is fantastic. Keep up the good work!


Daarnaast hebben we er over nagedacht wat onze hypothese is. De NULL-hypothese hebben we in ieder geval al bedacht en deze luidt: "Het toevoegen van emotie in de spraak op een grammaticaal emotionele zin heeft geen versterkend effect."


Persoonlijke feedback week 3

Iedereen:

 • Top: De samenwerking verloopt goed.
 • Top: We lopen goed op schema.

Meike:

 • Top: Fijn dat je dit weekend veel aan de enquête hebt gewerkt.
 • Tip: Je mag je mening wat meer uitspreken.
 • Zelfreflectie: Ik heb het deze week erg druk dus dat geef ik alvast aan.
 • Tip: Probeer in te zien wanneer commentaar genoeg is geweest, niet iedereen hoeft er iets van te zeggen.

Floor:

 • Top: Fijn dat je zo actief meedoet.
 • Zelfreflectie: Ik moet me minder druk maken als iets een keer niet precies af komt zoals ik had gehoopt.
 • Tip: Probeer in te zien wanneer commentaar genoeg is geweest, niet iedereen hoeft er iets van te zeggen.

Suzanne:

 • Top: Fijn dat je dit weekend veel aan de enquête hebt gewerkt.
 • Tip: Probeer je te bedenken hoe je je naar andere mensen uit en hoe dat overkomt.

Iris:

 • Top: Je bent goed gemotiveerd en motiveert daarmee ook anderen.
 • Tip: Probeer in te zien wanneer commentaar genoeg is geweest, niet iedereen hoeft er iets van te zeggen.
 • Zelfreflectie: Voor mij is het een puntje om aan te werken om objectiever te kijken naar hoe lang iedereen geconcentreerd kan blijven. Soms is het beter om te stoppen en een andere keer verder te werken.