Difference between revisions of "Week 3"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 23: Line 23:


= Meeting donderdag 18-09-2014 =
= Meeting donderdag 18-09-2014 =
[[Group meeting 18-09-2014]]
Floor en Iris hebben gewerkt aan de robotstem en kunnen daar na vandaag aan verder gaan als ze weten welke zinnen er geprogrammeerd moeten worden. Meike heeft bronnen gezocht met vergelijkbare onderzoeken om te kijken hoe we het beste onze survey kunnen maken. Suzanne heeft alvast een idee bedacht voor welke vragen we kunnen stellen.
 
 
De vraag is of we between of within-design willen doen.
 
Within: Het idee wat nu naar boven is gekomen is dat we 2 verschillende situaties gaan schetsen (wasmachine en douchen). Het kan zijn dat het overtuigen voor een wasmachine heel veel verschilt van het overtuigen voor het douchen. Maar aan de andere kant; als je dezelfde vragen dubbel stelt met verschil in emotie dan is het misschien al snel duidelijk waar het onderzoek over gaat.
 
Between: Hiervoor moeten we heel veel participanten hebben en we weten niet of dat mogelijk is. Daarnaast weten we ook niet precies hoeveel participanten we nodig zouden hebben om een hoger power te hebben omdat we geen waardes hebben voor 'effect size'. Het nadeel is ook dat het een redelijk persoonlijke kwestie is dus als iemand sowieso al veel milieubewuster is bij beide experimenten al snel overtuigd wordt. Het voordeel is dat mensen de robotstem-verschillen niet kunnen vergelijken dus deze bias er in ieder geval niet is.
 
 
We kiezen voor between en gaan ervoor zorgen dat er 100 participanten de survey invullen. We kijken of het mogelijk is dat google docs zelf kan regelen dat de helft van de mensen in conditie 1 worden ingedeeld en de andere helft in conditie 2. Als dit niet mogelijk is zorgen we zelf ervoor dat de helft van de mensen de ene enquête krijgt en de andere helft van de mensen de andere enquête.
 
 
Nu gaan we door met het kijken naar welke vragen we precies willen gaan stellen en wat de robot precies moet zeggen. De survey gaan we in het Engels doen aangezien de robotstem die we gaan gebruiken Engels spreekt.
Het blijkt dat het moeilijk is om zinnen te bedenken die al grammaticaal een emotionele waarde hebben. Als je de ik-persoon gebruikt in de zinnen kan de participant zich beter identificeren met de robot, maar dit is niet per se het doel van ons onderzoek. We kiezen er nu voor om meer gevoelswoorden toe te voegen en niet de ik-persoon te gebruiken.
Dit zijn de uitgekomen zinnen die de robot uit moet gaan spreken:
 
 
Do you take a shower every day? (yes/no)
*Yes: (Sad) It is such a shame that you choose to behave in this way.
*No: (Happy) Yes, that is the way to go!
 
On the average, do you shower longer than ten minutes? (yes/no)
*Yes: (Sad) You let me down. Please change your behavior.
*No: (Happy) That is what I would like to hear!
 
 
Do you turn off the shower when you are using shampoo or soap? (yes/no)
*No: (Sad) I am disappointed that you waste so much water.
*Yes: (Happy) That is fantastic. Keep up the good work!
 
 
Daarnaast hebben we er over nagedacht wat onze hypothese is. De NULL-hypothese hebben we in ieder geval al bedacht en deze luidt: "Het toevoegen van emotie in de spraak op een grammaticaal emotionele zin heeft geen versterkend effect."


= Persoonlijke feedback week 3 =
= Persoonlijke feedback week 3 =

Revision as of 15:45, 16 October 2014

Terug: PRE_Groep2


Robotstem programmeren

Kennis toepassen op onze zinnen

Bronnen persuasiveness

Opzet onderzoek

Mogelijkheden online enquête

Meeting donderdag 18-09-2014

Floor en Iris hebben gewerkt aan de robotstem en kunnen daar na vandaag aan verder gaan als ze weten welke zinnen er geprogrammeerd moeten worden. Meike heeft bronnen gezocht met vergelijkbare onderzoeken om te kijken hoe we het beste onze survey kunnen maken. Suzanne heeft alvast een idee bedacht voor welke vragen we kunnen stellen.


De vraag is of we between of within-design willen doen.

Within: Het idee wat nu naar boven is gekomen is dat we 2 verschillende situaties gaan schetsen (wasmachine en douchen). Het kan zijn dat het overtuigen voor een wasmachine heel veel verschilt van het overtuigen voor het douchen. Maar aan de andere kant; als je dezelfde vragen dubbel stelt met verschil in emotie dan is het misschien al snel duidelijk waar het onderzoek over gaat.

Between: Hiervoor moeten we heel veel participanten hebben en we weten niet of dat mogelijk is. Daarnaast weten we ook niet precies hoeveel participanten we nodig zouden hebben om een hoger power te hebben omdat we geen waardes hebben voor 'effect size'. Het nadeel is ook dat het een redelijk persoonlijke kwestie is dus als iemand sowieso al veel milieubewuster is bij beide experimenten al snel overtuigd wordt. Het voordeel is dat mensen de robotstem-verschillen niet kunnen vergelijken dus deze bias er in ieder geval niet is.


We kiezen voor between en gaan ervoor zorgen dat er 100 participanten de survey invullen. We kijken of het mogelijk is dat google docs zelf kan regelen dat de helft van de mensen in conditie 1 worden ingedeeld en de andere helft in conditie 2. Als dit niet mogelijk is zorgen we zelf ervoor dat de helft van de mensen de ene enquête krijgt en de andere helft van de mensen de andere enquête.


Nu gaan we door met het kijken naar welke vragen we precies willen gaan stellen en wat de robot precies moet zeggen. De survey gaan we in het Engels doen aangezien de robotstem die we gaan gebruiken Engels spreekt. Het blijkt dat het moeilijk is om zinnen te bedenken die al grammaticaal een emotionele waarde hebben. Als je de ik-persoon gebruikt in de zinnen kan de participant zich beter identificeren met de robot, maar dit is niet per se het doel van ons onderzoek. We kiezen er nu voor om meer gevoelswoorden toe te voegen en niet de ik-persoon te gebruiken. Dit zijn de uitgekomen zinnen die de robot uit moet gaan spreken:


Do you take a shower every day? (yes/no)

 • Yes: (Sad) It is such a shame that you choose to behave in this way.
 • No: (Happy) Yes, that is the way to go!


On the average, do you shower longer than ten minutes? (yes/no)

 • Yes: (Sad) You let me down. Please change your behavior.
 • No: (Happy) That is what I would like to hear!


Do you turn off the shower when you are using shampoo or soap? (yes/no)

 • No: (Sad) I am disappointed that you waste so much water.
 • Yes: (Happy) That is fantastic. Keep up the good work!


Daarnaast hebben we er over nagedacht wat onze hypothese is. De NULL-hypothese hebben we in ieder geval al bedacht en deze luidt: "Het toevoegen van emotie in de spraak op een grammaticaal emotionele zin heeft geen versterkend effect."

Persoonlijke feedback week 3

Iedereen:

 • Top: De samenwerking verloopt goed.
 • Top: We lopen goed op schema.

Meike:

 • Top: Fijn dat je dit weekend veel aan de enquête hebt gewerkt.
 • Tip: Je mag je mening wat meer uitspreken.
 • Zelfreflectie: Ik heb het deze week erg druk dus dat geef ik alvast aan.
 • Tip: Probeer in te zien wanneer commentaar genoeg is geweest, niet iedereen hoeft er iets van te zeggen.

Floor:

 • Top: Fijn dat je zo actief meedoet.
 • Zelfreflectie: Ik moet me minder druk maken als iets een keer niet precies af komt zoals ik had gehoopt.
 • Tip: Probeer in te zien wanneer commentaar genoeg is geweest, niet iedereen hoeft er iets van te zeggen.

Suzanne:

 • Top: Fijn dat je dit weekend veel aan de enquête hebt gewerkt.
 • Tip: Probeer je te bedenken hoe je je naar andere mensen uit en hoe dat overkomt.

Iris:

 • Top: Je bent goed gemotiveerd en motiveert daarmee ook anderen.
 • Tip: Probeer in te zien wanneer commentaar genoeg is geweest, niet iedereen hoeft er iets van te zeggen.
 • Zelfreflectie: Voor mij is het een puntje om aan te werken om objectiever te kijken naar hoe lang iedereen geconcentreerd kan blijven. Soms is het beter om te stoppen en een andere keer verder te werken.