Videotracking

From Control Systems Technology Group
Revision as of 17:00, 17 November 2015 by S137740 (talk | contribs) (Created page with '== Video Tracking == === Introductie === Video tracking is het volgen van objecten per frame van een video. In geval van een stilstaande camera wordt meestal één beginframe v…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Video Tracking

Introductie

Video tracking is het volgen van objecten per frame van een video. In geval van een stilstaande camera wordt meestal één beginframe vergeleken met alle frames die erna komen. Het verschil tussen frame 1 en frame x zijn vervolgens alle bewegende objecten. Het verschil tussen verschillende objecten en het bijhouden welk object waarheen gaat, wordt gemaakt door: ófwel van elk object een mesh te maken en die constant te vergelijken (dit werkt alleen als het object niet van vorm verandert), óf door het vergelijken van (voorspelde) snelheid en versnelling (dit werkt alleen goed als objecten niet te lang buiten beeld vallen of elkaar aanraken). Bewegende objecten worden gedetecteerd met behulp van mean-shifting. Per frame wordt er iteratief gekeken naar het gemiddelde van de cluster van punten (bewegende pixels) om zo positie, snelheid en acceleratie vast te stellen.

Mesh tracking

Velocity prediction tracking

Video tracking in MATLAB

MATLAB heeft een standaard example dat als basis kan worden gebruikt voor video tracking. typ >>multiObjectTracking in command window. Typ >>edit multiObjectTracking voor de code. [1]