Difference between revisions of "Videotracking"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 84: Line 84:
Na:
Na:
[[File:calibrateresult4.jpg|400px]]
[[File:calibrateresult4.jpg|400px]]
----
'''Baldetectie'''
Ook bij het detecteren van een bewegende bal moeten verschillende filtermethoden toegepast worden om ruis te elimineren.
De gebruikte video is gemaakt met de hand, hierdoor zijn er trillingen en bewegingen in de opname. Deze bewegingen resulteren in een slecht tracking-gedrag, zoals hieronder weergegeven is.
Deze tracking is voltooid zonder het tunen van de filters, en de standaardwaarden van "multiObjectTracking.m" zijn toegepast.[[File:tracking_stdvalue.jpg]]
In deze afbeelding is het resultaat te zien van de tracking. De toegepaste filters geven niet voldoende resultaat, hierdoor worden verschillende ''detectionboxes'' onterecht weergegeven.
Dit kan aangepast worden door de ''minimum blob area'' aan te passen. Dit houdt in dat je de minimale grootte (aantal pixels) van de blob aanpast voordat het wordt gezien als een object. Omdat de bal in dit geval een van de grootste objecten is, zal deze overblijven als laatste object/blob. [[File:tracking_blobarea3000.jpg]]
Echter is hier in de rechter afbeelding nog steeds veel ruis te zien. Om dit te voorkomen is de [[opening]] van het frame aangepast. De filtergrootte wordt vergroot, wat resulteert in minder ruis. Door het aanpassen filterwaarden is de tracking is nu realistischer en betrouwbaarder dan voorheen. [[File:tracking_imopen15x15.jpg]].

Revision as of 17:21, 29 November 2015

Introductie

Video tracking is het volgen van objecten per frame van een video. In geval van een stilstaande camera wordt meestal één beginframe vergeleken met alle frames die erna komen. Het verschil tussen frame 1 en frame x zijn vervolgens alle bewegende objecten.
Het verschil tussen verschillende objecten en het bijhouden welk object waarheen gaat, wordt gemaakt door: ófwel van elk object een mesh te maken en die constant te vergelijken (dit werkt alleen als het object niet van vorm verandert), óf door het vergelijken van (voorspelde) snelheid en versnelling (dit werkt alleen goed als objecten niet te lang buiten beeld vallen of elkaar aanraken). Bewegende objecten worden gedetecteerd met behulp van zogenaamde mean-shifting. Per frame wordt er iteratief gekeken naar het gemiddelde van de cluster van punten (bewegende pixels) om zo positie, snelheid en acceleratie vast te stellen.

Deze pagina beschrijft kort de onderdelen van het video tracking algoritme, waarbij geavanceerde technieken op aparte pagina's uitgelegd worden.

Onderdelen van video tracking algoritme

Video tracking bestaat uit een aantal stappen, die in de introductie al kort beschreven zijn. In pseudo-code kan het als volgt beschreven worden:

Open video bestand of stream;

while ( not (einde video) ) {

 1. Open 1 frame uit video
 2. Detecteer interessante objecten uit het frame via image processing
 3. Vergelijk met tracks uit vorig(e) frame(s)
 4. Maak nieuwe tracks aan voor nieuwe objecten 
 5. Output gevonden tracks

}

Frame laden

Video analyse wordt logischerwijs altijd per frame gedaan, daarom moet het algoritme in een while-loop uitgevoerd worden, waarin in elke iteratie één frame geanalyseerd wordt en vergeleken met resultaten van de vorige. Dit heeft als groot voordeel dat slechts één frame tegelijk in het geheugen hoeft te blijven.
Het detectie-script accepteert zowel livestream als videobestanden, om mee te testen.

Object detectie

Een van de moeilijkste stappen van elk video analyse algoritme is image processing: uit een afbeelding (in dit geval één frame van een video) belangrijke objecten detecteren, en ruis negeren. Deze ruis zal voor komen bij elke camera in de praktijk.
Het moeilijkste probleem is echter bepalen wat er wel en niet gedetecteerd moet worden, en welke techniek deze objecten het best eruit kan filteren. Voor het filteren van objecten op een voetbalveld zijn twee technieken nodig:

  • Binaire detectie om lijnen, de bal en andere duidelijke markeringspunten duidelijk te filteren. Dit is een belangrijke eerste stap, want grotendeels op basis hiervan is de drone in staat de bal en de randen van het veld te volgen.
  • Kleurdetectie om het veld te onderscheiden van andere spelers (en de bal). Met deze filtertechniek blijven bepaalde kleuren bewaard, waardoor het verschil tussen spelers gezien kan worden.

Binaire afbeelding detectie

In de meeste gevallen wordt (eerst) een binaire detectie toegepast. Dit wil zeggen dat de afbeelding als zwart-wit (grijstinten) afbeelding gefilterd wordt. Het voordeel hiervan is dat de afbeelding nu slechts een LxB matrix van getallen (vaak zelfs integers) is, waarbij elke index een intensiteit-waarde tussen zwart (0) en wit (1 of 255) aanduidt.

In het geval van lijndetectie op een voetbalveld is deze techniek erg nuttig, aangezien witte lijnen een hoge intensiteit hebben. Hiervoor is een simpele thresholding-operatie genoeg.

Kleur detectie

Aangezien de test plaatsvindt op een voetbalveld, is het erg makkelijk om op basis van kleur de achtergrond uit een frame te filteren. Een afbeelding in kleur verschilt van een zwart-wit afbeelding slechts in het feit dat het bestaat uit 3 intensiteit matrixen, meestal in rood, groen en blauw (RGB), maar andere zijn ook mogelijk.
Om een groen veld te filteren zou het logisch lijken om alle hoge Groen-waardes uit het frame te halen. Dit is echter niet zo, omdat bijvoorbeeld geel (groen + rood) en wit (alle kleuren) ook hoge groen-waardes hebben. Als alleen groen uit het frame moet worden gefilterd, is het nuttiger om te kijken naar het verschil tussen de Groen-waardes en de andere kleurwaardes, ofwel

G>R*i & G>B*i

In deze formule geeft i de intensiteit van het filter aan. Hoe lager i, hoe meer kleuren worden weggefilterd.

Track bijhouden

Nadat uit een frame verschillende objecten zijn gedetecteerd, moeten deze aan bestaande tracks gelinkt worden of, als dit niet lukt, een nieuwe track krijgen. (...)

Nieuwe tracks

Output

Mesh tracking

Velocity prediction tracking

Video tracking in MATLAB

MATLAB heeft een standaard example dat als basis kan worden gebruikt voor video tracking.

typ >>multiObjectTracking in command window.

Typ >>edit multiObjectTracking voor de code.

Zie MathWorks site. [1]

NOTE: je hebt een support package nodig als je een webcam wil gebruiken: [2]

Calibratie en filter tuning

Om de filters en algoritmes te testen en optimaliseren zonder het hele system te testen, zijn er al in week 3 calibratie foto's en video's gemaakt. De resultaten van deze tests staan hieronder.

Line Detection calibratie:

Voor: Calibrate4.jpg Na: Calibrateresult4.jpgBaldetectie Ook bij het detecteren van een bewegende bal moeten verschillende filtermethoden toegepast worden om ruis te elimineren. De gebruikte video is gemaakt met de hand, hierdoor zijn er trillingen en bewegingen in de opname. Deze bewegingen resulteren in een slecht tracking-gedrag, zoals hieronder weergegeven is. Deze tracking is voltooid zonder het tunen van de filters, en de standaardwaarden van "multiObjectTracking.m" zijn toegepast.Tracking stdvalue.jpg In deze afbeelding is het resultaat te zien van de tracking. De toegepaste filters geven niet voldoende resultaat, hierdoor worden verschillende detectionboxes onterecht weergegeven. Dit kan aangepast worden door de minimum blob area aan te passen. Dit houdt in dat je de minimale grootte (aantal pixels) van de blob aanpast voordat het wordt gezien als een object. Omdat de bal in dit geval een van de grootste objecten is, zal deze overblijven als laatste object/blob. Tracking blobarea3000.jpg Echter is hier in de rechter afbeelding nog steeds veel ruis te zien. Om dit te voorkomen is de opening van het frame aangepast. De filtergrootte wordt vergroot, wat resulteert in minder ruis. Door het aanpassen filterwaarden is de tracking is nu realistischer en betrouwbaarder dan voorheen. Tracking imopen15x15.jpg.