Veiligheid PRE2 Groep1

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search


Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Samenvatting

Op deze pagina gaan we verder in op het veiligheidsaspect van onze bezorgingsdrone. We beschrijven de risico's en welke maatregelen genomen moeten worden.

Elke nieuwe technologie brengt risico's met zich mee, zo is het ook met (bezorgings)drones. Het is voor de partijen betrokken bij een technologie zaak om altijd rekening te houden met de veiligheid, het gebruik van de technologie brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee.

Risico's

Gevoelige gegevens

Veilig opslaan van klantgegevens

Versleutelde verbindingen

Pakketjes met gevoelige informatie/producten

Ook verantwoordelijkheid bij de klant

zie ook Privacy

Systeem/Software Fouten

Strenge regels (auto/luchtvaart industrie)

(veiligheids)Standaarden

Luchtvaart

Regels voor vlieghoogte etc.

Risico's waarschijnlijk beperkt

Diefstal/Sabotage

Onder diefstal verstaan we het stelen van een pakketje of een drone, dit is natuurlijk een belangrijke kwestie. Pakketjes mogen niet in de handen van de verkeerde (al dan niet kwaadwillend) persoon terecht komen. Om dit te voorkomen hebben we een authenticatie systeem ontworpen. Dit systeem werkt met behulp van NFC, de klant besteld zijn pakketje met een smartphone en als de drone het pakketje komt bezorgen houdt de klant zijn smartphone (met NFC) tegen de NFC chip in de drone. De drone zal vervolgens de authenticatie accepteren en het pakketje vrijgeven. Daarnaast is elke drone voorzien van een GPS module, het is dus altijd mogelijk om een drone te volgen (ook als hij gestolen wordt).

Sabotage kan verschillende vormen aannemen. Iemand kan proberen de drone fysiek aan te vallen of er kan geprobeerd worden de drone te hacken. Het eerste geval komt in principe neer op vandalisme, er is geen winst te halen uit het vernielen van een drone buiten het onderscheppen van een pakketje. Er zullen mensen zijn die (al dan niet opzettelijk) schade toe brengen aan de drone. De drones moeten daarom robuust zijn en ze moeten tegen een stootje kunnen. We verwachten niet dat vandalisme een grote factor zal zijn, zeker niet als drones een gewoonte worden in het straatbeeld, ten eerste zullen ze grotendeels buiten handbereik van mensen vliegen dus om een drone te beschadigen zou iemand er al op moeten schieten. Daarnaast zijn vandalisme cijfers van dit soort voertuigen sowieso laag [citation needed]. Een andere oplossing zou kunnen zijn om de klant (gedeeltelijk) verantwoordelijk te maken voor de drone als hij in de buurt is. Het enige moment dat een drone echt binnen handbereik komt is wanneer de klant zijn pakketje ontvangt, we kunnen dus aannemen dat de klant op dat moment zicht heeft op de drone.

Als iemand probeert een drone te hacken kan het nog steeds simpel vandalisme zijn, of een manier om de kwetsbaarheden te onderzoeken. Het kan echter ook een serieuzere vorm aannemen. Iemand zou kunnen proberen de controle over te nemen over een drone en die daarna voor zijn eigen doeleinden gebruiken, en die doeleinden kunnen uiteenlopend zijn (denk aan een aanslag of diefstal). Omdat alle drones met elkaar in verbinding staan, of bestuurd worden vanuit een centrale zijn de risico's nog groter. Iemand kan proberen een virus te verspreiden onder alle drones en kan zo potentieel de hele vloot infecteren. Uiteraard zijn dit soort problemen nooit helemaal op te lossen, maar er kunnen voorzorgsmaatregelen getroffen worden. De verbinding tussen de klant en een drone/centrale moet beveiligd zijn volgens de huidige standaarden [citation needed]. Daarnaast zou het een optie zijn om alle drones in de gaten te houden zodat vreemd of onverwacht gedrag geïdentificeerd kan worden.

Virussen

Drone uit de lucht schieten

Hacken

Interactie met mens

Protocollen

Benadering van de mens

Referenties