Veiligheid PRE2 Groep1

From Control Systems Technology Group
Revision as of 16:08, 25 November 2014 by S116248 (talk | contribs) (→‎Milieu)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Samenvatting

Op deze pagina gaan we verder in op het veiligheidsaspect van onze bezorgingsdrone. We beschrijven de risico's en welke maatregelen genomen moeten worden.

Elke nieuwe technologie brengt risico's met zich mee, zo is het ook met (bezorgings)drones. Het is voor de partijen betrokken bij een technologie zaak om altijd rekening te houden met de veiligheid, het gebruik van de technologie brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee.

Risico's

Gevoelige gegevens

zie ook Privacy

Systeem/Software Fouten

Luchtvaart

Diefstal/Sabotage

Virussen

Drone uit de lucht schieten

Hacken

Interactie met mens

Referenties