Difference between revisions of "Veiligheid PRE2 Groep1"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 25: Line 25:


=== Interactie met mens ===
=== Interactie met mens ===
Protocollen
Benadering van de mens


== Referenties ==
== Referenties ==
<references />
<references />

Revision as of 16:09, 25 November 2014


Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Samenvatting

Op deze pagina gaan we verder in op het veiligheidsaspect van onze bezorgingsdrone. We beschrijven de risico's en welke maatregelen genomen moeten worden.

Elke nieuwe technologie brengt risico's met zich mee, zo is het ook met (bezorgings)drones. Het is voor de partijen betrokken bij een technologie zaak om altijd rekening te houden met de veiligheid, het gebruik van de technologie brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee.

Risico's

Gevoelige gegevens

zie ook Privacy

Systeem/Software Fouten

Luchtvaart

Diefstal/Sabotage

Virussen

Drone uit de lucht schieten

Hacken

Interactie met mens

Protocollen

Benadering van de mens

Referenties