Technische systemen voor tekstbewerking

From Control Systems Technology Group
Revision as of 09:04, 9 September 2014 by S121223 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

PRE_Group2

Functies Nao op gebied van spraak

Op deze pagina staat een tutorial om Nao te laten spreken door middel van de codetaal Python:

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Aldebaran/Choregraphe%201.14.3.5/doc/naoqi/audio/altexttospeech-tuto.html#altexttospeech-tuto


De reden waarom we dit onderzoeken is omdat we een technisch systeem nodig hebben waarmee we een robot-stem aan kunnen passen. Nao leek ons hier een goed voorbeeld van. De vraag is alleen of Nao genoeg functies heeft om een robot-stem aan te passen naar de aspecten die een emotie heeft.


Er zijn een aantal aspecten die je door middel van deze taal aan kunt passen aan de stem van Nao. Hieronder volgt een opsomming daarvan:

 • Een aantal modificaties aan de toonhoogte van de stem
 • Double voice parameters kunnen worden gemodificeerd
 • Wisselen naar een andere stem
 • Het opslaan en ophalen van stem-voorkeuren
 • Volume
 • Toonhoogteverschuiving


De enige functies die we kunnen gebruiken voor ons onderzoek zijn volume en toonhoogte van de stem. Dit is niet genoeg om emoties aan een stem te kunnen geven. Daarom gaan we verder zoeken naar andere technische systemen die wel meer functies hebben. Dit kan bijvoorbeeld software zijn voor op een computer.

Tekst-spraak systemen

 • espeak

informatie: http://espeak.sourceforge.net/

download: http://espeak.sourceforge.net/test/latest.html

Spreekt oa ook Nederlands. En volgens de bron kun je verschillende stemmen instellen, waarvoor je eigenschappen kan veranderen.


 • festival

informatie & download: http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/

For queries regarding the Festival speech synthesis system email: festival@cstr.ed.ac.uk


 • DECtalk

Informatie & download: http://facepunch.com/showthread.php?t=1323522

DECtalk is het systeem dat Steven Hawkins gebruikt.

Als je op de volgende link klikt kom je op een pagina over de master thesis van Janet Cahn (1989). Zij probeerde toen al emoties in een robotstem te krijgen en hiervoor gebruikte zij DECtalk3. Ze programmeerde zelf het programma 'Affect Editor'. Dit programma geeft twee strings. String één zet de intstellingen van DECtalk3 zodanig dat een bepaalde emotie wordt uitgedrukt, en string 2 is de tekst die dan wordt opgelezen door TTS. Op de pagina kun je geluidsfragmenten per emotie beluisteren en haar thesis terugvinden. http://alumni.media.mit.edu/~cahn/emot-speech.html

Janet Cahn schreef ook twee papers rondom het onderwerp:

 • Cahn, Janet E., Generation of Affect in Synthesized Speech. Proceedings of the 1989 Conference of the American Voice I/O Society. Newport Beach, California. September, 1989. Pages 251-256. PS.GZ (29K)

Link: http://media.mit.edu/speech/papers/1990/cahn_AVIOSJ90_affect.pdf


 • Cahn, Janet, From Sad to Glad: Emotional Computer Voices. Proceedings of Speech Tech '88, Voice Input/Output Applications Conference and Exhibition. New York City. April, 1988. Pages 35-37. PS (43K)

Wat gebruikt Amigo?

Amigo maakt gebruik van tts (text-to-speech) gemaakt door Philips, tts van Google en Ubuntu eSpeak.

Bron: http://bobbierobotics.nl/media/files/amigo_openspace_jmrvoncken_2013.pdf (pagina 7)