Technische systemen voor tekstbewerking

From Control Systems Technology Group
Revision as of 15:31, 8 September 2014 by S121223 (talk | contribs) (Created page with '==Functies Nao op gebied van spraak== Op deze pagina staat een tutorial om Nao te laten spreken door middel van de codetaal Python: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Aldebaran/…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Functies Nao op gebied van spraak

Op deze pagina staat een tutorial om Nao te laten spreken door middel van de codetaal Python:

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Aldebaran/Choregraphe%201.14.3.5/doc/naoqi/audio/altexttospeech-tuto.html#altexttospeech-tuto


De reden waarom we dit onderzoeken is omdat we een technisch systeem nodig hebben waarmee we een robot-stem aan kunnen passen. Nao leek ons hier een goed voorbeeld van. De vraag is alleen of Nao genoeg functies heeft om een robot-stem aan te passen naar de aspecten die een emotie heeft.


Er zijn een aantal aspecten die je door middel van deze taal aan kunt passen aan de stem van Nao. Hieronder volgt een opsomming daarvan:

  • Een aantal modificaties aan de toonhoogte van de stem
  • Double voice parameters kunnen worden gemodificeerd
  • Wisselen naar een andere stem
  • Het opslaan en ophalen van stem-voorkeuren
  • Volume
  • Toonhoogteverschuiving


De enige functies die we kunnen gebruiken voor ons onderzoek zijn volume en toonhoogte van de stem. Dit is niet genoeg om emoties aan een stem te kunnen geven. Daarom gaan we verder zoeken naar andere technische systemen die wel meer functies hebben. Dit kan bijvoorbeeld software zijn voor op een computer.

Tekst-spraak systemen

  • espeak

informatie: http://espeak.sourceforge.net/

download: http://espeak.sourceforge.net/test/latest.html

Spreekt oa ook Nederlands. En volgens de bron kun je verschillende stemmen instellen, waarvoor je eigenschappen kan veranderen.


  • festival

informatie & download: http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/

For queries regarding the Festival speech synthesis system email: festival@cstr.ed.ac.uk


Wat gebruikt Amigo?

Amigo maakt gebruik van tts (text-to-speech) gemaakt door Philips, tts van Google en Ubuntu eSpeak.

Bron: http://bobbierobotics.nl/media/files/amigo_openspace_jmrvoncken_2013.pdf (pagina 7)