Difference between revisions of "Stappenplan vragenlijst"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 24: Line 24:


== Referenties ==
== Referenties ==
'''Algemene referenties'''
'''Algemene referenties:'''
 
[https://explorable.com/survey-research-design Survey Research Design]
[https://explorable.com/survey-research-design Survey Research Design]


'''Specifieke referenties'''
'''Specifieke referenties:'''
{|class=wikitable
{|class=wikitable
|
|
<references/>
<references/>
|}
|}

Revision as of 13:03, 28 September 2014

Een vragenlijst is een van de waardevolste en meest effectieve manieren om informatie te verzamelen over hoe (een groep) mensen denken over een bepaald onderwerp.

Om bruikbare informatie te verzamelen is het zaak dat de gestelde vragen representatief zijn binnen de onderzoeksvraag, en dus binnen het gestelde onderzoek. Daarnaast is het nodig dat de gestelde vragen geenszins bevooroordeeld zijn, of dat er door de vraagstelling richting een bepaald antwoord gepusht wordt. Er moet ten alle tijden voor gezorgd worden dat een vragenlijst dus volledig relevant is, en de vragenlijst moet stuk voor stuk onbevooroordeelde, neutrale vragen bevatten.

Stap 1: Doel bepalen[1]

Voordat je ook maar kan gaan denken aan het beginnen met de vragenlijst opstellen moet je jezelf een doel stellen. Elke vraag die je wil stellen in je vragenlijst moet naar dit doel terug te voeren zijn. Zorg hierbij dat je een niet al te breed, maar ook zeker niet een te nauw doel formuleert. Een te breed doel heeft te veel vragen nodig om tot relevante informatie te komen, en dan gaat de deelnemer aan de vragenlijst zich vervelen of irriteren (en dat moet je kostte wat het kost voorkomen). En bij een te klein doel wordt er te weinig, en niet diep genoeg onderzocht.

In ons geval is het doel: Onderzoeken hoe acceptatie van robots verhoogd kan worden door uiterlijke kenmerken te variëren. Dit doel is aan de brede kant, wat er voor zorgt dat er waarschijnlijk een relatief groot aantal vragen nodig is om tot een goede, sluitende conclusie te komen, er zijn immers ontzettend veel 'uiterlijke kenmerken'.

Referentie: Defining a Research Problem.

Stap 2: Bepalen doelgroep en steekproefomvang[2]

De uiteindelijke vragen in een vragenlijst zullen moeten worden aangepast aan de doelgroep die je voor ogen hebt. Als je kinderen gaat ondervragen moet je andere vragen stellen, en op een andere manier vragen stellen dan bij volwassenen om een goed resultaat te verkrijgen. Zorg er dus voor dat je voor het formuleren van de vragen voor de vragenlijst altijd duidelijk hebt voor welke doelgroep de vragenlijst is bedoeld.

In ons geval is de doelgroep: Werkend Nederland; mensen van 20 tot 60 jaar. Deze groep is mentaal volgroeid, zodat ze op een vergelijkbare manier over bepaalde onderwerpen nadenken. Daarnaast is het een brede groep, wat er voor zorgt dat we niet al te veel moeite zullen hoeven doen om de (hieronder beschreven) steekproefomvang te behalen. Als laatste voordeel heeft deze groep een relatief grote kans om met robots te maken te krijgen, aangezien er steeds meer robots worden ingezet in het bedrijfsleven en op de werkvloer. (zie doelgroup)

Naast de doelgroep moet ook de steekproefomvang bepaald worden. De steekproefomvang is niet gerelateerd aan de doelgroep, maar bepaalt wel hoeveel mensen er ondervraagd moeten worden voordat de resultaten relevant en significant genoemd mogen worden. Meer over de precieze berekening van deze steekproefomvang: steekproefomvang.

In ons geval hebben we een beoogde doelgroep van 1.000.000+ mensen


Referenties

Algemene referenties:

Survey Research Design

Specifieke referenties: