Difference between revisions of "Stappenplan vragenlijst"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 29: Line 29:
Zorg er bij een vragenlijst altijd voor dat je mensen probeert te motiveren om de enquête volledig in te vullen. Een van de manieren waarop je dit kan doen is het bijvoegen van een inleiding. Vertel in de inleiding een klein beetje over jezelf, over het onderzoek, over wat er met de resultaten gaat gebeuren en waar contact mee opgenomen kan worden mochten er vragen zijn.
Zorg er bij een vragenlijst altijd voor dat je mensen probeert te motiveren om de enquête volledig in te vullen. Een van de manieren waarop je dit kan doen is het bijvoegen van een inleiding. Vertel in de inleiding een klein beetje over jezelf, over het onderzoek, over wat er met de resultaten gaat gebeuren en waar contact mee opgenomen kan worden mochten er vragen zijn.


Een andere, minstens zo belangrijke, manier om de motivatie erin te houden is ervoor zorgen dat de vragenlijst een duidelijke, en goede opzet heeft. Zorg ervoor dat de questionnaire zo kort mogelijk is, zodat de mensen zich niet gaan vervelen, en niet de concentratie verliezen. Als er veel vragen zijn, dan zijn multiple-choice vragen aan te raden, zodat de deelnemer niet al te veel tijd kwijt is met het beantwoorden van elke vraag. Zorg ook voor een goede opbouw in de vragen. Begin met algemene vragen, daarna de specifiekere vragen, en als laatste de simpele achtergrondvragen, zoals naam, geboortedatum en opleiding. Als je deze volgorde aanhoudt zullen mensen door de simpele achtergrondvragen aan het eind het gevoel hebben dat de hele enquête makkelijk was<ref>http://educatie-en-school.infonu.nl/methodiek/38809-hoe-maak-ik-een-goede-vragenlijst-of-enquete.html Voorwaarden: '4. Geordend'</ref>.
Een andere, minstens zo belangrijke, manier om de motivatie erin te houden is ervoor zorgen dat de vragenlijst een duidelijke, en goede opzet heeft. Zorg ervoor dat de questionnaire zo kort mogelijk is, zodat de mensen zich niet gaan vervelen, en niet de concentratie verliezen. Als er veel vragen zijn, dan zijn multiple-choice vragen aan te raden, zodat de deelnemer niet al te veel tijd kwijt is met het beantwoorden van elke vraag. Zorg ook voor een goede opbouw in de vragen. Begin met algemene vragen, daarna de specifiekere vragen, en als laatste de simpele achtergrondvragen, zoals naam, geboortedatum en opleiding. Als je deze volgorde aanhoudt zullen mensen door de simpele achtergrondvragen aan het eind het gevoel hebben dat de hele enquête makkelijk was<ref>Zie kopje 'Zes voorwaarden', subkopje '4. Geordend': http://educatie-en-school.infonu.nl/methodiek/38809-hoe-maak-ik-een-goede-vragenlijst-of-enquete.html</ref>.


== Referenties ==
== Referenties ==

Revision as of 13:45, 28 September 2014

Een vragenlijst is een van de waardevolste en meest effectieve manieren om informatie te verzamelen over hoe (een groep) mensen denken over een bepaald onderwerp.

Om bruikbare informatie te verzamelen is het zaak dat de gestelde vragen representatief zijn binnen de onderzoeksvraag, en dus binnen het gestelde onderzoek. Daarnaast is het nodig dat de gestelde vragen geenszins bevooroordeeld zijn, of dat er door de vraagstelling richting een bepaald antwoord gepusht wordt. Er moet ten alle tijden voor gezorgd worden dat een vragenlijst dus volledig relevant is, en de vragenlijst moet stuk voor stuk onbevooroordeelde, neutrale vragen bevatten.

Stap 1: Doel bepalen[1]

Voordat je ook maar kan gaan denken aan het beginnen met de vragenlijst opstellen moet je jezelf een doel stellen. Elke vraag die je wil stellen in je vragenlijst moet naar dit doel terug te voeren zijn. Zorg hierbij dat je een niet al te breed, maar ook zeker niet een te nauw doel formuleert. Een te breed doel heeft te veel vragen nodig om tot relevante informatie te komen, en dan gaat de deelnemer aan de vragenlijst zich vervelen of irriteren (en dat moet je kostte wat het kost voorkomen). En bij een te klein doel wordt er te weinig, en niet diep genoeg onderzocht.

In ons geval is het doel: Onderzoeken hoe acceptatie van robots verhoogd kan worden door uiterlijke kenmerken te variëren. Dit doel is aan de brede kant, wat er voor zorgt dat er waarschijnlijk een relatief groot aantal vragen nodig is om tot een goede, sluitende conclusie te komen, er zijn immers ontzettend veel 'uiterlijke kenmerken'.

Stap 2: Bepalen doelgroep en steekproefomvang[2]

De uiteindelijke vragen in een vragenlijst zullen moeten worden aangepast aan de doelgroep die je voor ogen hebt. Als je kinderen gaat ondervragen moet je andere vragen stellen, en op een andere manier vragen stellen dan bij volwassenen om een goed resultaat te verkrijgen. Zorg er dus voor dat je voor het formuleren van de vragen voor de vragenlijst altijd duidelijk hebt voor welke doelgroep de vragenlijst is bedoeld.

In ons geval is de doelgroep: Werkend Nederland; mensen van 20 tot 60 jaar. Deze groep is mentaal volgroeid, zodat ze op een vergelijkbare manier over bepaalde onderwerpen nadenken. Daarnaast is het een brede groep, wat er voor zorgt dat we niet al te veel moeite zullen hoeven doen om de (hieronder beschreven) steekproefomvang te behalen. Als laatste voordeel heeft deze groep een relatief grote kans om met robots te maken te krijgen, aangezien er steeds meer robots worden ingezet in het bedrijfsleven en op de werkvloer. (zie doelgroup)

Naast de doelgroep moet ook de steekproefomvang bepaald worden. De steekproefomvang is niet gerelateerd aan de doelgroep, maar bepaalt wel hoeveel mensen er ondervraagd moeten worden voordat de resultaten relevant en significant genoemd mogen worden. Meer over de precieze berekening van deze steekproefomvang: steekproefomvang.

In ons geval hebben we een beoogde doelgroep van 1.000.000+ mensen. Om een foutmarge van 5%, en een betrouwbaarheid van 95% te bereiken, moeten we 386 responsies ontvangen. Om dit aantal responsies te bereiken, moeten er natuurlijk iets meer mensen gevraagd worden, aangezien niet iedereen zal reageren. We gaan er hierdoor van uit dat we ten minste 500 mensen moeten vragen om de vragenlijst te beantwoorden.

Stap 3: Bepalen hoe de vragenlijst wordt afgenomen

Ook van belang voor het formuleren van de vragen is de manier van afname. Er is een groot aantal manieren waarop een vragenlijst afgenomen kan worden, zo kan de vragenlijst via internet afgenomen worden, of je gaat de straat op en 1-op-1 een aantal vragen stellen, daarnaast kan je natuurlijk ook vragenlijsten maken, uitprinten en opsturen naar mensen, en er zijn natuurlijk nog veel meer manieren. Zorg er bij het bepalen van de afnamevorm voor dat duidelijk is wie de doelgroep is, en wat het doel van de enquête is. In het geval dat het een groot aantal persoonlijke vragen betreft, dan vind men het vaak makkelijker om anoniem, via de post of het internet antwoorden te geven dan 1-op-1. 1-op-1 ondervragen is wel persoonlijker, waardoor mensen sneller een oprecht antwoord zullen geven, en waardoor je sneller kan bepalen wanneer mensen de vragenlijst niet serieus nemen.

In ons geval hebben we gekozen voor de online aanpak. We gebruiken een enquête website (Survio.com[3]). We hebben voor de online aanpak gekozen niet omdat onze vragenlijst veel persoonlijke vragen zal bevatten, maar omdat het op deze manier veel makkelijker is om afbeeldingen en andere media te verwerken in de vragenlijst, die onze gestelde vragen duidelijker zullen maken.

Stap 4: Motivatie

Zorg er bij een vragenlijst altijd voor dat je mensen probeert te motiveren om de enquête volledig in te vullen. Een van de manieren waarop je dit kan doen is het bijvoegen van een inleiding. Vertel in de inleiding een klein beetje over jezelf, over het onderzoek, over wat er met de resultaten gaat gebeuren en waar contact mee opgenomen kan worden mochten er vragen zijn.

Een andere, minstens zo belangrijke, manier om de motivatie erin te houden is ervoor zorgen dat de vragenlijst een duidelijke, en goede opzet heeft. Zorg ervoor dat de questionnaire zo kort mogelijk is, zodat de mensen zich niet gaan vervelen, en niet de concentratie verliezen. Als er veel vragen zijn, dan zijn multiple-choice vragen aan te raden, zodat de deelnemer niet al te veel tijd kwijt is met het beantwoorden van elke vraag. Zorg ook voor een goede opbouw in de vragen. Begin met algemene vragen, daarna de specifiekere vragen, en als laatste de simpele achtergrondvragen, zoals naam, geboortedatum en opleiding. Als je deze volgorde aanhoudt zullen mensen door de simpele achtergrondvragen aan het eind het gevoel hebben dat de hele enquête makkelijk was[4].

Referenties

Algemene referenties:

Survey Research Design Hoe Maak Ik Een Goede Vragenlijst Of Enquête

Specifieke referenties: