Difference between revisions of "Privacy PRE2 Groep1"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 16: Line 16:


== GPS-locatie ==
== GPS-locatie ==
Met ons drone-bezorgsysteem is er nog een ander aspect met betrekking tot privacy. In ons systeem maken we namelijk gebruik van de GPS-locatie van mensen om op de plek waar de mensen zijn het pakketje te kunnen bezorgen. In de [[Enquête PRE2 Groep1 | opiniepeiling]] is te lezen dat een participant zelf al zegt, zonder dat er naar gevraagd wordt, dat het niet gewenst is dat de GPS-locatie gebruikt wordt om het pakketje te bezorgen. Hier is dus een probleem, aangezien we de GPS-locatie echt nodig hebben om dit systeem te kunnen laten werken. Er zal dus eerst toestemming gevraagd moeten worden voordat de GPS-locatie gebruikt mag worden. Wanneer deze toestemming niet wordt gegeven, zal het bezorgsysteem niet gebruikt kunnen worden. Deze toestemming zou gevraagd kunnen worden op het moment dat via de applicatie op de mobiele telefoon een drone opgeroepen wordt, zoals heel veel applicaties toestemming vragen <ref>http://blog.iusmentis.com/2014/09/17/overgrote-deel-apps-overdrijft-met-toestemming-vragen/</ref>
Met ons drone-bezorgsysteem is er nog een ander aspect met betrekking tot privacy. In ons systeem maken we namelijk gebruik van de GPS-locatie van mensen om op de plek waar de mensen zijn het pakketje te kunnen bezorgen. In de [[Enquête PRE2 Groep1 | opiniepeiling]] is te lezen dat een participant zelf al zegt, zonder dat er naar gevraagd wordt, dat het niet gewenst is dat de GPS-locatie gebruikt wordt om het pakketje te bezorgen. Hier is dus een probleem, aangezien we de GPS-locatie echt nodig hebben om dit systeem te kunnen laten werken. Er zal dus eerst toestemming gevraagd moeten worden voordat de GPS-locatie gebruikt mag worden. Wanneer deze toestemming niet wordt gegeven, zal het bezorgsysteem niet gebruikt kunnen worden. Deze toestemming zou gevraagd kunnen worden op het moment dat via de applicatie op de mobiele telefoon een drone opgeroepen wordt, zoals heel veel applicaties toestemming vragen. <ref>http://blog.iusmentis.com/2014/09/17/overgrote-deel-apps-overdrijft-met-toestemming-vragen/</ref> In de vraag van toestemming moet dan wel duidelijk vermeld staan waarvoor de GPS-locatie precies gebruikt wordt. In ons bezorgsysteem zou dit dan betekenen dat de GPS-locatie gebruikt wordt om de locatie te bepalen waar het pakketje bezorgd moet worden. Het moet dan ook duidelijk zijn dat de GPS-locatie gevolgd blijft worden tot het moment dat het pakketje daadwerkelijk is afgeleverd.
 
Ook al wordt er toestemming gegeven om de locatiegegevens te mogen gebruiken, er is dan nog steeds de eis dat de locatiegegevens niet centraal mogen worden opgeslagen om privacy te beschermen. <ref>http://webwereld.nl/beveiliging/268-baas-mag-personeel-niet-zomaar-bespieden-via-gps</ref> Om die reden zouden we de gevraagde locatiegegevens alleen lokaal op de drone kunnen opslaan en niet op een centrale plek. Hiermee komt de privacy van de gebruikers van het bezorgsysteem niet in gevaar.
 
Dan is er ook nog de vraag wie de GPS-locatie kan zien.
 


'''Overig'''
'''Overig'''
Line 22: Line 27:


Versleutelde verbindingen
Versleutelde verbindingen
Pakketjes met gevoelige informatie/producten


Ook verantwoordelijkheid bij de klant
Ook verantwoordelijkheid bij de klant


GPS -> locatie tracken -> privacy?? Als je toestemming geeft voor het tracken, wat mag je dan daadwerkelijk doen? Kijken naar wetgeving hierover.


Interface -> dat je zegt "hij mag nu aankomen"
Zelf tijdstip aangeven is erg belangrijk


Wie is er betrokken bij het proces? Wie kan de GPS-locatie allemaal zien?
Wie is er betrokken bij het proces? Wie kan de GPS-locatie allemaal zien?
Line 37: Line 36:
Eventueel tussenpersoon -> wat mag hij wel/niet zien? Wat mag de tele-operator zien?
Eventueel tussenpersoon -> wat mag hij wel/niet zien? Wat mag de tele-operator zien?


Verzender: weet hij waar/wanneer het pakketje is aangekomen? Kan de verzender misbruik van maken
 
 
== Gevoelige informatie/producten in pakketjes ==


== Referenties ==
== Referenties ==
<references />
<references />

Revision as of 18:02, 4 January 2015


Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Privacy

Introductie

Met het introduceren van drones worden er ook verschillende problemen geïntroduceerd. Aspecten zoals veiligheid, privacy en daarmee ook wetgeving roepen vragen op met betrekking tot de drone. Hier zal het aspect privacy verder worden uitgewerkt.

Opnames

Doordat drones vaak camera's en microfoons bevatten kunnen er opnames gemaakt worden van mensen zonder dat zij het doorhebben en hiervoor toestemming geven. Dit is een inbreuk op het recht van privacy, wat "in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens" staat. Ook staat dit recht in artikel 10 van de Grondwet. Dit recht hoeft alleen niet nagekomen te worden in bepaalde uitzonderingen, zoals de openbare orde handhaven en veiligheid. In dit geval moet er sprake zijn van "geringe inbreuk", waarvoor verschillende criteria worden gehanteerd. [1] Dit is dus het geval voor gebruik van drones door de politie.

Daarnaast worden drones ook gebruikt voor recreatief gebruik. Deze drones kunnen vaak ook opnames maken. Volgens een vernieuwde wetgeving mag vanaf 2 juli 2013 er niet meer gefilmd worden "boven mensenmenigten of bebouwing". [2] Wanneer er opnames worden gemaakt voor commerciële doeleinden moet er een ontheffing aangevraagd worden. Voor deze ontheffing moet er aan strenge eisen voldaan worden. [3] Hierdoor wordt de privacy van burgers gewaarborgd.

Zolang er met onze bezorgdrones geen opnames worden gemaakt, wat we niet van plan zijn, plegen we geen breuk op het recht van privacy en zou dit dus geen probleem moeten zijn. Wel zouden we de drones gebruiken voor commerciële doeleinden, dus zouden we aan de strenge eisen moeten voldoen. Hierover is meer te lezen op de wetgeving pagina.

GPS-locatie

Met ons drone-bezorgsysteem is er nog een ander aspect met betrekking tot privacy. In ons systeem maken we namelijk gebruik van de GPS-locatie van mensen om op de plek waar de mensen zijn het pakketje te kunnen bezorgen. In de opiniepeiling is te lezen dat een participant zelf al zegt, zonder dat er naar gevraagd wordt, dat het niet gewenst is dat de GPS-locatie gebruikt wordt om het pakketje te bezorgen. Hier is dus een probleem, aangezien we de GPS-locatie echt nodig hebben om dit systeem te kunnen laten werken. Er zal dus eerst toestemming gevraagd moeten worden voordat de GPS-locatie gebruikt mag worden. Wanneer deze toestemming niet wordt gegeven, zal het bezorgsysteem niet gebruikt kunnen worden. Deze toestemming zou gevraagd kunnen worden op het moment dat via de applicatie op de mobiele telefoon een drone opgeroepen wordt, zoals heel veel applicaties toestemming vragen. [4] In de vraag van toestemming moet dan wel duidelijk vermeld staan waarvoor de GPS-locatie precies gebruikt wordt. In ons bezorgsysteem zou dit dan betekenen dat de GPS-locatie gebruikt wordt om de locatie te bepalen waar het pakketje bezorgd moet worden. Het moet dan ook duidelijk zijn dat de GPS-locatie gevolgd blijft worden tot het moment dat het pakketje daadwerkelijk is afgeleverd.

Ook al wordt er toestemming gegeven om de locatiegegevens te mogen gebruiken, er is dan nog steeds de eis dat de locatiegegevens niet centraal mogen worden opgeslagen om privacy te beschermen. [5] Om die reden zouden we de gevraagde locatiegegevens alleen lokaal op de drone kunnen opslaan en niet op een centrale plek. Hiermee komt de privacy van de gebruikers van het bezorgsysteem niet in gevaar.

Dan is er ook nog de vraag wie de GPS-locatie kan zien.


Overig Veilig opslaan van klantgegevens

Versleutelde verbindingen

Ook verantwoordelijkheid bij de klant


Wie is er betrokken bij het proces? Wie kan de GPS-locatie allemaal zien?

Eventueel tussenpersoon -> wat mag hij wel/niet zien? Wat mag de tele-operator zien?


Gevoelige informatie/producten in pakketjes

Referenties