Difference between revisions of "Privacy PRE2 Groep1"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 17: Line 17:
== Overig ==
== Overig ==
Veilig opslaan van klantgegevens
Veilig opslaan van klantgegevens
Versleutelde verbindingen
Versleutelde verbindingen
Pakketjes met gevoelige informatie/producten
Pakketjes met gevoelige informatie/producten
Ook verantwoordelijkheid bij de klant
Ook verantwoordelijkheid bij de klant


== Referenties ==
== Referenties ==
<references />
<references />

Revision as of 15:52, 4 January 2015


Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Privacy

Introductie

Met het introduceren van drones worden er ook verschillende problemen geïntroduceerd. Aspecten zoals veiligheid, privacy en daarmee ook wetgeving roepen vragen op met betrekking tot de drone. Hier zal het aspect privacy verder worden uitgewerkt.

Opnames

Doordat drones vaak camera's en microfoons bevatten kunnen er opnames gemaakt worden van mensen zonder dat zij het doorhebben en hiervoor toestemming geven. Dit is een inbreuk op het recht van privacy, wat "in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens" staat. Ook staat dit recht in artikel 10 van de Grondwet. Dit recht hoeft alleen niet nagekomen te worden in bepaalde uitzonderingen, zoals de openbare orde handhaven en veiligheid. In dit geval moet er sprake zijn van "geringe inbreuk", waarvoor verschillende criteria worden gehanteerd. [1] Zolang er met onze bezorgdrones geen opnames worden gemaakt, wat we niet van plan zijn, is dit geen probleem.

GPS-locatie

Overig

Veilig opslaan van klantgegevens

Versleutelde verbindingen

Pakketjes met gevoelige informatie/producten

Ook verantwoordelijkheid bij de klant

Referenties