Printer Casus/Handleiding experimenten

From Control Systems Technology Group
Revision as of 16:35, 9 September 2011 by S040419 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Handleiding voor het meten aan en regelen van de experimentele HP printer opstelling

Behorende bij de casus De Printerkop (4G031)


Printer intro.png


---

Deze pagina is afgeleid van het orginele document: [1].


In deze handleiding wordt de benodigde #Hardware en #Software voor het meten aan en regelen van de experimentele HP printer opstelling die bij de casus De Printerkop (4G031) wordt gebruikt, besproken. #Start-up en experimenten bevat een introductie tot het gebruik van de opstelling en het daadwerkelijk uitvoeren van experimenten. Voor het gebruik van een opstelling dien je je in te schrijven op de daarvoor bestemde inschrijflijsten in SEL3. Hierbij mag je als groep iedere keer maximaal 1 keer tegelijk voor 1 opstelling inschrijven. Aan de balie in SEL3 kun je de benodigde TUeDACS en toebehoren lenen. Bijna elke dag zal gedurende een aantal uur hulp (Bas Coenen) aanwezig zijn in SEL3 waar je je vragen kwijt kunt. De uren waarop Bas aanwezig is, staan op de inschrijflijsten aangegeven. Voor vragen kun je terecht bij Bas Coenen (s.a.m.coenen@student.tue.nl) en Gerrit Naus (g.j.l.naus@tue.nl, tel 4092, Wh -1.142). De projectco ̈rdinator is Ren ́ van de Molengraft (m.j.g.v.d.molengraft@tue.nl, tel 2998, Wh -1.141).


Hardware

Voor de casus wordt een uitgeklede A3-formaat HP printer gebruikt, zie Figuur 1.1. De benodigde hardware voor de experimentele opstelling is in Tabel 1.1 opgenomen. Je dient zelf voor een notebook en USB-stick te zorgen.


Setup explained.png

De printerkop wordt door een gelijkstroommotor aangedreven via een riemoverbrenging. De positie van de printerkop wordt gemeten met behulp van een lineaire incrementele encoder. De optische encoder-sensor is in de printerkop gemonteerd. Uiterst links is een eind-switch aangebracht die gebruikt wordt om de positie van de printerkop te initialiseren. Met het TUeDACS-systeem is het mogelijk om via een notebook metingen aan de opstelling te verrichten en tevens de printer real-time aan te sturen. De versterker zorgt voor de benodigde stroomversterking van het stuursignaal dat vanuit de TUeDACS naar de motor wordt gestuurd. De kabels van de hardware dienen bevestigd te worden zoals in tabel 1.2 is aangegeven. Verder dienen de versterker en de TUeDACS van voedings-kabels voorzien te worden. LET OP: schakel de versterker NOOIT in (ON ) voordat de er een stuursignaal is gedefinieerd door de Wintarget software (zie Sectie 1.3). Een crash van de printer kan het gevolg zijn. Op sommige oudere versterkers staat nog 0 − 2, 5 V in plaats van +/ − 2, 5 V. Dit is incorrect, alle versterkers hebben een bereik van +/ − 2, 5 V.Software

Start-up en experimenten

  1. M.J.G.v.d.Molengraft@tue.nl, J.J.P.A. Willems, Handleiding bij de tweedejaars casus (4G031), De Printerkop. Technische Universiteit Eindhoven, 19 september 2010