Presentatie maandag 8 september 2014

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Terug: Week 1


File:Presentatie 08-09-2014.pdf

Slide 1: Emoties in spraak van een robot

Iris Huijben

Meike Berkhoff

Floor Fasen

Suzanne Vugs

Uitleg:

Wij gaan ons onderzoek richten op emoties in de spraak van een robot. Dit is een onderzoeksgebied dat in volle gang is. We zijn al begonnen met een literatuurstudie naar emoties in menselijk en kunstmatig stemgeluid.


Slide 2: Onderzoeksvraag

In hoeverre is het mogelijk om emoties te geven aan een robotstem?


Slide 3: Doelstellingen

Communicatie van de robot menselijker maken om interactie te verbeteren.

Het uitbreiden van bestaande mogelijkheden om emoties te tonen.

Uitleg:

Waarom: Emoties geven aan een robot door spraak kan de mens-robot interactie verbeteren doordat de robot menselijker zal zijn.

Wat: Robots kunnen op dit moment voornamelijk emoties uitdrukken door fysieke gebaren en mimiek. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar emoties in spraak van robots. Wij willen met dit project onderzoeken welke aspecten van spraak er aangepast moeten worden om spraak te kunnen gebruiken om emoties te geven aan robots.


Slide 4: USE perspectief - User

- Gezelschapsrobot

- Communicatiehulpmiddel

- Zorgrobot

- Persuasive technology


Uitleg:

Gezelschapsrobots worden gebruikt om eenzaamheid tegen te gaan. Door deze robot emoties te geven kun je hoogst waarschijnlijk een betere band creëren met de gebruiker. Een communicatiehulpmiddel kan emoties gebruiken bij bijvoorbeeld mensen die een spraakgebrek hebben door een ziekte en hun eigen stem niet meer kunnen gebruiken. Een zorgrobot kan emoties gebruiken om vertrouwen te winnen bij de patiënten zodat de robot eerder wordt geaccepteerd in een huishouden. Het kan een toegevoegde waarde hebben bij Persuasive technology. Onderzoekers in dit gebied kunnen kijken of emoties in een robotstem bijdragen aan de overtuigingskracht van deze robot.


Slide 5: Aanpak van het onderzoek

- Literatuurstudie naar kenmerkende aspecten van emoties in stemgeluid.

- Bepalen welke emoties wij gaan onderzoeken.

- Gevonden aspecten implementeren in de Nao robot.

- Eventueel feedback ontvangen van participanten.


Uitleg:

Er zal eerst literatuuronderzoek gedaan moeten worden om te ontdekken welke aspecten bijdragen aan emoties in een stemgeluid. Mogelijke aspecten zijn bijvoorbeeld frequentie en toonhoogte. Er moet worden onderzocht welke aspecten wij kunnen gebruiken in ons onderzoek en nagegaan worden of wij deze aan kunnen passen in de Nao robot. Als daar nog ruimte voor is, willen we eventueel nog feedback ontvangen van participanten om te zien of we ons doel bereikt hebben. Participanten moeten dan aangeven welke emotie zij denken te horen in een stem (met keuze uit de 6 basisemoties van Ekman & Friesen).


Slide 6: Kennis over emoties

- Spreek tempo

- Gemiddelde spreekhoogte

- Spreiding spreekhoogte

- Intensiteit

- Stem kwaliteit

- Hoogte veranderingen

- Articulatie

Uitleg:

De bovenstaande begrippen zijn aspecten waar al onderzoek naar is gedaan in een stem. Emoties hebben een bepaald invloed op je stem en deze begrippen typeren dat.


Slide 7: Mogelijkheden met spraak van Nao

- Amplitude, pitch etc.

- Alternatief: DECtalk –> tekst-spraak synthesiser

Uitleg:

De spraak van Nao kan op verschillende gebieden aangepast worden. Dit zijn bijvoorbeeld de pitch en amplitude. Het is voor ons nog niet duidelijk wat er precies aangepast kan worden. Hier gaan we meer literatuuronderzoek naar doen. Als uit ons literatuuronderzoek blijkt dat we graag meer aspecten aan willen passen dan mogelijk is met de Nao, gaan we op zoek naar een alternatief. Dit alternatief zal een spraakprogramma zijn die meer mogelijkheden heeft om geluid te beïnvloeden. Een alternatief dat we al uit bronnen hebben gevonden is DECtalk. Dit is een tekst-spraak synthesiser.


Slide 8: Vragen?