Difference between revisions of "PRE3 Groep1"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 390: Line 390:
'''Lange Termijn'''
'''Lange Termijn'''
<br>
<br>
Op de lange termijn zal door het eenvoudiger interacteren met je huis mogelijk worden voor ouderen om langere tijd thuis te wonen. Dit omdat ze taken zoals de verwarming zachter zetten, of zelf het gas uitzetten na het koken en dergelijke uit kunnen laten voeren door het slimme huis. Ook zou het slimme huis de ouderen aan bepaalde taken kunnen herinneren, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wel denken we dat dit op de korte termijn nog niet echt haalbaar is, dit omdat de huidige domotica nog niet zo ver is en omdat ons interface misschien lastig te gebruiker is voor ouderen die vaak weinig ervaring hebben met het gebruik van smartphones.
Op de lange termijn zal door het eenvoudiger interacteren met je huis mogelijk worden voor ouderen om langere tijd thuis te wonen. Dit omdat ze taken zoals de verwarming zachter zetten, of zelf het gas uitzetten na het koken en dergelijke uit kunnen laten voeren door het slimme huis. Ook zou het slimme huis de ouderen aan bepaalde taken kunnen herinneren, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wel denken we dat dit op de korte termijn nog niet echt haalbaar is, dit omdat de huidige domotica nog niet zo ver is en omdat ons interface misschien lastig te gebruiker is voor ouderen die vaak weinig ervaring hebben met het gebruik van smartphones.
<br>
We verwachten dat op de lange termijn deze vorm van domotica wel op veel plaatsen geïntegreerd zal worden. Echter kunnen er dan een aantal problemen ontstaan. In grotere huizen moet het systeem namelijk met veel verschillende apparaten interacteren. Deze apparaten moeten als het waren dus allen dezelfde taal spreken. Fabrikanten moeten hier dus rekening mee willen houden bij het produceren van hun apparaten. Ook is het zo dat als je scenario's wilt aanmaken voor een groot huis dat je dan wel heel erg veel moet aanpassen.
<br><br>
<br><br>
'''Korte Termijn'''
'''Korte Termijn'''

Revision as of 14:16, 23 March 2015

Go Back to Project Robots Everywhere (0LAUK0)
Leden

  • Michiel Braat
  • Milou Derks
  • Edward van de Pol
  • Tim Weenink

Samenvatting

Het doel van het project is het ontwikkelen van een nieuw interface wat het interacteren met het slimme huis makkelijker maakt voor de gebruiker. Na wat research kwamen we erachter dat bij de huidige slimme huizen er nog al eens wat dingen mis gaan. Zo gebeuren er soms dingen in het slimme huis, als in lampen gaan aan of uit, zonder dat de gebruiker dit als wenselijk ervaart en zonder dat de gebruiker weet waarom dit precies gebeurt. Ook wordt het als vervelend ervaren door gebruikers dat toestanden lastig aangepast of veranderd kunnen worden.

Wij zijn het afgelopen kwartiel bezig geweest met het ontwikkelen van een interface dat aangeeft wat de huidige toestand van het huis is. Ook geeft het interface alvorens een toestandsverandering aan dat het gaat veranderen. Dit zodat de gebruiker hier niet door verrast wordt. Ook hebben we een prototype van een applicatie ontwikkeld waarin gebruikers zelf de toestand van het huis kunnen aanpassen. Ook kunnen ze hier zelf scenario's invoeren en aanpassen. Dit wordt grafisch weergegeven via een simulatie, waarin een studio wordt gesimuleerd.

JIBO

JIBO is ‘s werelds eerste familie robot. Althans volgens de grondlegger, professor Cynthia Breazeal, director of the Personal Robots Group bij MIT.

Jibo 1.png

In juli 2014 lanceerde Cynthia Breazeal de crowdfunding campagne van Jibo. Binnen 4 uur was het doel van honderd duizend dollar gehaald. Inmiddels is er zelfs 2.3 miljoen dollar opgehaald. Dit spreekt van het enthousiasme van mensen in dit product. In de herfst van dit jaar moeten de eerste Jibo’s naar de klant gaan en in de zomer van 2016 staat de volledige release van Jibo gepland. Jibo is een robot van ongeveer 30 cm groot die als compagnon in het huis moet gaan functioneren. Via Jibo kan bijvoorbeeld eten worden besteld en videogesprekken worden gestart. Hij kan foto’s maken en zelf zien waar hij op moet scherpstellen en richten. Wat Jibo vooral interessant maakt is dat is alles handsfree gaat. Zo kan hij helpen met het recept tijdens het koken en door de camera’s kan hij door herkenning op jou gericht blijven. (https://www.youtube.com/watch?v=3N1Q8oFpX1Y)

Jibo 2.png
Als wij onze visie met Jibbo vergelijken zien wij een aantal verschilen en een aantal overeenkomsten. Het belangrijkste is dat Jibbo een opzich zelf staande robot is. Jibbo kan (of zal in latere stadia kunnen) communiceren met het huis, maar dit is niet haar hoofdfunctie. Dit is dus een andere insteek als die wij hebben waarin ons object een representatie is van het huis, en niet een losstaand iets.

Introductie

De vraag naar domotica wordt steeds groter. Steeds meer mensen zien de voordelen van smart homes in. Via verschillende interfacen kan de gebruiker zijn huis besturen. Via een druk op de knop van het interface gaan de lampen in de keuken aan terwijl je in de woonkamer zit. De verwarming gaat aan rond een bepaalde tijd zodat je huis al lekker is opgewarmd voordat je beneden komt. Al deze opties en nog veel meer behoren tot de toepassingen van de huidige domotica. Ondanks dat veel van deze technieken al jaren bestaan is domotica nog niet groot schalig toegepast. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat er toch nog een aantal problemen zijn met de huidige domotica. Zaak is om deze problemen te overkomen zodat domotica grootschalig toegepast zal gaan worden in de nabije toekomst.

Microsoft Research heeft in samenwerking met de Universiteit van Washington een onderzoek gedaan waarin ze 14 huishouden onderzochten die een langere tijd met domotica in hun huis geleefd hebben. De klachten die de huishouden hadden zijn onder te verdelen in vier categorieën. Hoge kosten, onflexibel, slecht managebaar en moeilijk om veiligheid te garanderen. Tijdens dit project willen wij ons graag focussen op de categorieën onflexibel en slecht managebaar. De huishoudens ervaarden namelijk dat het lastig was nieuwe scenario's in te programmeren. Veel huishoudens hadden het systeem namelijk door een bedrijf laten installeren en toen hun voorkeuren doorgegeven. Deze daarna aanpassen bleek lastig. Ook ervaarden de huishoudens het als erg onprettig dat er soms dingen in hun huis automatisch gebeurden zonder dat ze wisten waarom. Zo gingen de lampen soms ineens uit. Deelnemers aan dit experiment vonden dat het moeilijk was te achterhalen waarom dit kwam en leefden daardoor met deze fouten van het systeem of ze schakelden het uit. [1]

Wat wij willen bereiken met dit project is het bedenken van een interface dat de toestand van het huis weergeeft. Dit zorgt er namelijk voor dat de gebruikers worden gewaarschuwd voordat er een verandering in de toestand van het huis plaats vind. Voordat het systeem een bepaalde taak gaat uitvoeren, zoals de lichten aan doen of de verwarming uit, zal het interface dit laten zien. Ook willen we de gebruiker wat meer flexibiliteit geven. Als de gebruiker iets in zijn huis veranderd, bijvoorbeeld het omdraaien van twee lampen, moet het systeem hier eenvoudig van op de hoogte kunnen worden gebracht. Dit voorkomt dat het systeem per ongeluk de verkeerde lamp zal aan doen.

Uit een andere studie bleek dat op dit moment veel home automation via verschillende afstandsbedieningen en interfaces werkt. Dit is voor de gebruiker soms erg lastig en verwarrend. Het interface dat wij gaan creëren zal universeel zijn en er zullen dus geen losse interfaces voor verschillende apparaten nodig zijn. De OSCAR, ontwikkeld door de University of Michigan in samenwerking met IDEO en Transmutable Networks LLC, is een voorbeeld van een universele afstandbediening op het gebied van media, devices en services. Deze universele afstandbediening geeft ook de mogelijkheid om verscillende scenario's op te slaan. Dit houdt in dat de gebruiker bepaalde instellingen kan opslaan en deze dan snel kan terug roepen. Uit het onderzoek bleek dat mensen enthousiast waren over OSCAR, dit omdat ze enkel en alleen een interface hadden. Maar dat het opslaan van verschillende scenario's toch moeilijk bleek. Onze interface moet het opslaan van deze verschillende scenario's makkelijker maken. [2]

Doelstelling/onderzoeksvraag

Tijdens dit project willen we graag een nieuw soort interface ontwikkelen dat de gebruiker laat weten wat de toestand van het huis is. Ook zal dit interface de gebruiker op de hoogte stellen alvorens een toestandsverandering plaatsvindt. In dit systeem moet het eenvoudiger worden om een scenario wijziging door te voeren.

Doelgroep

De groep gebruikers waarop wij ons focussen is de alleenstaande gebruiker. Het gaat hierbij dus om mensen tussen de 20 en de 35 die in een klein appartement of een studio wonen. Wij hebben voor deze doelgroep gekozen omdat wij deze groep tot onze beschikking hebben om gebruikertests mee te doen. Ook denken wij dat er onder deze groep zeker een interesse kan liggen voor domotica. Ook hebben wij gekozen voor huishoudens met een persoon omdat dit de programmering en de scenario’s versimpelen.

Gebruiker Research

Om een beter idee te krijgen van de wensen van de gebruiker hebben we vier mensen geïnterviewd die in de appartementen wonen waarin we domotica gaan integreren. Tijdens dit interview vroegen we de deelnemers om te vertellen over domotica die ze zelf al geïntegreerd hebben in hun huis. Ook vroegen we ze wat ze wenselijk vonden dat de domotica in hun huis zou doen bij een aantal scenario's. Verder is er ook gevraagd of ze willen dat het systeem terugkoppeling geeft, en zo ja, hoe dan?

We hebben gekozen voor deze manier van informatie van gebruikers vergaren omdat we eigenlijk nog geen concreet product hebben en vooral een globaal idee wilden krijgen van wat wenselijk is. We zaten in deze fase namelijk pas in de beginfase en hadden een heleboel opties in ons hoofd om de gebruiker feedback en feedforward te geven over de toestand van het huis. Ook hebben we gekozen om een kleinere groep in detail te interviewen in plaats van een grote groep een enquête te laten invullen. Dit ook weer omdat we dachten zo een duidelijker beeld te krijgen van wat de gebruiker wil en wat er mogelijk moet zijn. De resultaten van de enquête waren als volgt:

Over de scenario’s: Uit de enquête blijkt dat iedereen eigenlijk iets anders fijn vindt. Over het algemeen zijn er wel dezelfde voorkeuren maar er zijn toch wel kleine verschillen. Een interface waarbij je zelf met vinkjes kunt aangeven wat je fijn vindt en wat niet is dus wenselijk. Ook zijn er een aantal dingen waar we zelf nog niet aan gedacht hebben om te automatiseren. Zoals het automatisch aanzetten van de computer en het automatisch downloaden van series. Ook de inbraak preventie kan erg wenselijk zijn.

Over de terugkoppeling: Drie mensen gaven aan dat ze het niet fijn vinden als er zomaar iets verandert, tenzij het standaard dingen zijn zoals dat de lampen uitgaan in een ruimte waar je niet meer bent. Vind er daarentegen een grotere verandering plaats dat wordt het als prettig ervaren als er vantevoren aangegeven wordt wat er gaat veranderen en wanneer. Ook gaven verschillende mensen aan dat ze het fijn zouden vinden als ze een bepaald scenario kunnen uitstellen als ze het niet wenselijk vinden. Een ‘snooze’ functie zou dus zeer wenselijk zijn.

Interface: Twee mensen gaven aan dat ze een app op de telefoon die je huis weergeeft het gemakkelijkste zouden vinden. Dit omdat ze hun telefoon altijd bij hun hebben. Wel werd er ook aangegeven dat een afstandsbediening of ander interface ook wel zou mogen, mits het universeel is er niet van de bank af gegaan hoeft te worden om bijvoorbeeld iets in te stellen of uit te stellen. Ook willen mensen graag de optie om een scenario uit te stellen/aan te passen. Twee mensen gaven aan een interface dat op spraak werkt erg prettig te vinden.


Interface Research

De huidige robotica wordt vooral met afstandsbedieningen en mobiele interfaces bestuurd. Omdat wij proberen de interface ook te gebruiken om te personen in de ruimte te laten zien in welke staat het robot-huis is, is het interessant om andere types van interfaces in het veld van human-computer interaction te bekijken. Veel nieuwe ideeën over de interactie met computers is ontstaan door de opkomst van ubiquitous computing. “One of the most influential developments that took place was the birth of ubiquitous computing… an ubiquitous computing device would enter a person’s center of attention when needed and move to the periphery of their attention when not, enabling the person to switch calmly and effortless between activities.”[1] Ook het robot-huis is een vorm van ubiquitous computing. Het interface is ook de representatie is van de robot die het huis bestuurd, en moet dus aan de ene kant goed te zien zijn als het aandacht vraagt van de persoon, maar ook op de kunnen treden als de gebruiker bezig is met dagelijkse activiteiten in het huis. Wij willen de mogelijkheden bekijken die vallen onder tangible interfaces en augmented interfaces.

Omdat we een de interface van het huis tangible willen maken is het belangrijk te bedenken hoe we dit willen bewerkstelligen, en in hoeverre we een prototypen willen uitwerken. Ons doel is om een fysiek en werkend prototype te maken die gebruikt kan worden om de simulatie van het robot huis aan te sturen. Hiervoor is het noodzakelijk dat we de mogelijkheid hebben om bepaalde sensorische input van de gebruiker te registreren en met bepaalde actuatoren te laten zien hoe het systeem veranderd. Hiervoor hebben we een microcontoller nodig. Wij zijn van plan dit the bewerkstelligen door middel van een arduino [2]. Het is dan ook van belang om te bekijken hoe wij de arduino kunnen koppelen aan de simulatie.


Requirements

Gebruiker requirements
- Laat status van huis zien [M]
- Gebruiker kan het huis handmatig naar een andere state brengen [M]
- Niet storend tijdens activiteiten van de gebruiker [S]
- Centraal/altijd in principe zichtbaar [S]
- Gebruiker kan de instellingen en functies van een state aanpassen [C]

Software requirements
- Sensorische data kunnen omzeten naar versturbare data
- Data kunnen ontvangen van simulatie (of echt domotica system)
- Data kunnen sturen naar simulatie (of echt domotica systeem)
- Kan de data van simulatie omzetten in visueel aantrekkelijk beeld van de status van het systeem1) John Wiley & sons ltd. Interaction Design, Beyond Human-computer Interaction. Page 218
2) http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno

Af te leveren product

Interface
Het interface willen we splitsen in een deel dat kijkt naar de gebruiker - huis communicatie en de huis - gebruiker communicatie. Voor de gebruiker - huis communicatie zullen we in detail een app gaan ontwerpen waarin het mogelijk zal worden voor de gebruiker om zelf scenario's in te voeren, aan te passen en te selecteren. Ook zal het hierin mogelijk zijn om scenario's uit te stellen (te snoozen) of volledig te annuleren/overrulen. Voor de huis - gebruiker communicatie zullen we ons focussen op het maken van een interface dat de gebruiker zal waarschuwen voordat het huis van toestand verandert.

Simulatie

Concept voor de interface app

Mobiel App
Uit de gebruiker test is gebleken dat mensen een app die hun huis weergeeft het fijnst zouden vinden. Maar ook is gebleken dat een notificatie via een app als storend ervaren kan worden. Dit omdat je soms je telefoon op stil hebt staan en deze notificatie dan niet ziet of dat je net even een smsje aan het versturen bent en dan krijg je de notificatie er tussen door. We willen dus eigenlijk zorgen dat de gebruiker op een niet storende en subtiele manier op de hoogte gebracht wordt alvorens een toestandsverandering. Vandaar dat de functie van de app vooral zal zijn om scenario's te wijzigen/maken/overrulen/snoozen/annuleren. Hierbij is het nodig dat de gebruiker zelf de app opent. Het idee is dus dat als het huis via de huis - gebruiker communicatie aangeeft dat er een toestandsverandering gaat plaats vinden, en de gebruiker dit niet wenselijk vindt, de gebruiker via het openen van de app alsnog dit scenario kan annuleren/wijzigen of snoozen. Het voordeel hiervan is dat de gebruiker niet constant bij iedere verandering een notificatie via z'n telefoon krijgt.

Ook zal er een optie bestaan waarin de gebruikers in de app kunnen instellen dat ze wel een notificatie willen alvorens een toestandsverandering. De app zal dan ongeveer 5 minuten voordat het huis van toestand verandert dit aangeven aan de gebruiker door middel van een notificatie. De gebruiker kan deze toestand dan 'snoozen' door het icoontje voor snoozen naar links te swipen. Zo kan een op dat moment onwenselijk scenario dus nog even uitgesteld worden. Deze notificatie kan gesnoozd of zelfs geannuleerd worden zonder dat de gebruiker in moet loggen en naar de app moet gaan. Gaat de gebruiker echter naar de app dan kan de gebruiker daar de toestand van het huis zien en aanpassen.

De applicatie openen en toestanden aanpassen
Opent de gebruiker de app dan zal het eerste wat de gebruiker ziet een scherm zijn waarin de huidige toestand van het huis weergegeven staat. Deze toestand kan dan snel en gemakkelijk aangepast worden door de balk naar de meest gebruikte scenario's te slepen. Wil de gebruiker echter de keuze uit meerdere mogelijkheden dan is er een knop meer... waar dat kan.
In onderstaande tekening is schematisch weergegeven hoe dit in z'n werk zal gaan.
Openen.jpg

Scenario's aanpassen/aanmaken/uitstellen/annuleren/overrulen
Als de gebruiker in de applicatie naar opties gaat, dan kan de gebruiker daar scenario's aanpassen, aanmaken, uitstellen of annuleren. Ook hier zal de gebruiker de huidige toestand zien. Als de gebruiker op de huidige toestand klikt dan kan de gebruiker deze toestand uitstellen. Het huis gaat dan automatisch terug naar de vorige toestand. Ditzelfde geld voor het annuleren van een toestand. Ook vindt de gebruiker hier een knop met overrulen. Dit betekent dat vanaf dat moment de gebruiker alles zelf zal moeten bedienen. Dus zelf de gordijnen open/dicht doen, zelf de lichten/temperatuur regelen. Ook kan de gebruiker op de knoppen aanmaken en aanpassen klikken. Hier kan de gebruiker vervolgens een scenario aanmaken of aanpassen. De gebruiker kan dan kiezen uit een aantal opties. De gebruiker kan kiezen of de gordijnen bij een bepaald scenario open of dicht moeten zijn, ook kan hij de lichtintensiteit per plaats in het huis kiezen. De temperatuur kan ook gekozen worden, evenals of de tv, de radio/muziek of de computer aan gezet moeten worden. Verder is het ook nodig dat de gebruiker instelt wanneer deze aangepaste of aangemaakte toestand gebruikt moet worden. De gebruiker kan hierbij kiezen uit handmatig instellen of automatisch de toestand veranderen. Kiest de gebruiker voor het automatisch veranderen van de toestand dan zal de gebruiker moeten aangeven wanneer dit moet gebeuren. Hierbij kan de gebruiker dit laten gebeuren om een bepaald tijdstip. De al bestaande scenario's (die ook aangepast kunnen worden) reageren automatisch, dus onafhankelijk van de tijd. Bij de zelf gemaakte toestanden is dit eigenlijk niet mogelijk. Verder vindt de gebruiker ook nog een knop met notificatie. Hier kan de gebruiker aangeven of een notificatie via de telefoon alvorens een toestandsverandering gewenst is. Hier kan ook de snooze-time ingesteld worden. Dit is de tijd, dat als er op uitstellen wordt gedrukt, tot de toestand alsnog in zal gaan.
In onderstaande tekening is dit schematisch weergegeven.
Schema.jpg

Notification
Heb je voor de optie notificatie geven gekozen in het menu opties, dan zal het huis alvorens een toestandsverandering een notificatie geven. Deze notificatie kun je dan snoozen door naar links te swipen. De snooze tijd kan zelf ingesteld worden bij het menu notificatie.
Notification.jpg

Overlappende scenario's Het kan gebeuren dat scenario's elkaar overlappen. Maar doordat we ervoor gekozen hebben om met lichtintensiteit te werken in plaats van aangeven welke lampen aan en uit staan kunnen hier minder conflicten door ontstaan. Gaan de gordijnen bijvoorbeeld dicht omdat het avond is en zit je lekker te studeren, dan zal ervoor gezorgd worden dat ook met de gordijnen dicht, dezelfde lichtintensiteit gegeven zal worden. Vinden er echter wel conflicterende gebeurtenissen plaats dan zal de app hiervan een notificatie geven. Je kunt dan kiezen welke actie wenselijk is en vervolgens kiezen of je dit 'slechts eenmaal' wilt of altijd. Kies je voor altijd, dan zal de app dit de volgende keer niet meer vragen en automatisch overschakelen naar je aangegeven voorkeur.
Bel.jpg

Simulatie

Requirements
De simulatie moet de volgende onderdelen van domotica kunnen simuleren als actuatoren:

Verlichting
- Gordijnen (open dicht, vitrage)
- Lampen (aan, uit, intensiteit, kleur)
Klimaat
- Verwarming (aan, uit, temperatuur)
- Raam (open, dicht)
- Ventilatie (open dicht, hoeveelheid luchtflow)
- Airco (aan, uit, temperatuur)
Multimedia
- TV (aan, uit)
- Radio (aan, uit, zender, muziekgenre)
Mens in de ruimte als bestuurbare entiteit


De simulatie moet de volgende sensorische input kunnen simuleren:
- Gedrag mens (plaats, activiteit, etc?)
- Natuurlijk lichtniveau
- Tijd
- Temperatuur binnen
- Temperatuur buiten

De simulatie moet contact kunnen maken met de gebouwde gebruiker interface en data daar naartoe sturen en data hiervan kunnen ontvangen.

prototype huis gebruiker communicatie

Vooraf ingestelde huis standen

Toestand opstaan
Wanneer gaat het aan?
- Om een bepaalde tijd die aangegeven wordt via de wekker
- Tussen een bepaalde tijd (6:00 en 12:00) als de gebruiker activiteit vertoont
- Als de stand wordt aangezet in de app
Wat houd de stand in?
- Radio zacht aan
- Lichtintensiteit in de woonkamer wordt langzaam hoger (d.m.v. lampen)
- Gordijnen gaan open (als de lichtintensiteit binnen hoog genoeg is)
- Temperatuur veranderd naar 20 graden celcius

Toestand actief
Wanneer gaat het aan?
- Gebruiker is in beweging
- Als de stand wordt aangezet in de app
Wat houd de stand in?
- Hoge licht intensiteit waar he bent
- Gemiddelde intensiteit in het hele huis
- Temparatuur gaat naar 19 graden Celsius’
- Gordijnen gaan dicht als het donker is

Toestand niet thuis
Wanneer gaat het aan?
- Gebruiker in niet in het huis
- Als de stand wordt aangezet in de app
Wat houd de stand in?
- Temperatuur gaat naar 15
- Lichtintensiteit is laagst (lampen uit)
- Gordijnen gaan dicht als het donker is
- Een lamp in de woonkamer gaat aan als het donker is tussen tot 12 uur ‘s avonds

Toestand studeren
Wanneer gaat het aan?
- Weinig beweging
- Gebruiker zit aan zijn bureau
- Als de stand wordt aangezet in de app
Wat houd de stand in?
- Temperatuur gaat naar 20
- Lichtintensiteit is laag in het huis
- Gordijnen gaan dicht als het donker is

Toestand tv kijken
Wanneer gaat het aan?
- Als de tv handmatig worden aangezet en er is weinig activiteit persoonzit voor de tv
- Als de stand wordt aangezet in de app
Wat houd de stand in?
- Temperatuur gaat naar 21 graden celsius
- Lichtintensiteit is laag in de hele kamer
- Gordijnen gaan dicht
- Tv gaat aan

Toestand Slaapstand
Wanneer gaat het aan?
- Gebruiker gaat naar bed
- Als de stand wordt aangezet in de app
Wat houd de stand in?
- Temperatuur gaat naar 15
- Bedlampje gaat aan
- Gordijnen aan dicht

- Licht intensiteit in de rest van het huis is op zen laagst

Gebruiker Test Huis-Gebruiker & Gebruiker-Huis Communicatie

User Test

Doel
1
In de user test willen we onderzoeken hoe de gebruiker van het robot huis reageert op het toevoegen van de huis-gebruiker communicatie. We willen kijken of dit iets toevoegt aan de beleving van het huis en aan de waarden van autonomie die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de domotica.

2
Daarnaast willen we ook onderzoeken of ons ontwerp van een app, waarmee de user de scenarios in het huis kan aanpassen werkt. We willen onderzoeken of er fouten zitten in het ontwerp, er dingen zijn die beterkunnen met betrekking op de gebruiksvriendelijkheid van de app, maar ook vooral of het op deze manier voor de gebruiker mogelijk wordt om het gedrag van zijn robot huis aan te passen

3
Tenslotte willen we onderzoeken of de gebruiker-huis communicatie verbetert doordat de gebruiker zelf toestanden kan veranderen en scenario’s aan kan passen.

Methode
1
Voor het eerste deel van de user test gebruiken we de gemaakte simulatie van het robot-huis, en het prototype van de huis-gebruiker communicatie. We geven eerst een korte introductie van het concept van het huis en de implementatie van de scenario’s.
We laten de gebruiker verschillende gedragingen in het huis simuleren, wij bekijken hoe hij hierop reageert.

Een aantal weken geleden heb je mee gedaan aan een interview over domotica. In dit interview hebben we je vragen gesteld over wat je wenselijk zou vinden dat je huis zou doen in bepaalde situaties. Ook hebben we je vragen gesteld op wat voor manier je met je ‘slimme’ huis zou willen interacteren. Mede op basis van je antwoorden hebben we een nieuwe manier van interacteren met domotica bedacht.
We gaan je nu een simulatie van je studio laten zien. In deze simulatie wordt je studio grafisch weergegeven. Deze simulatie zal weergeven wat je huis in verschillende scenario’s zal doen. Je zult nu in de simulatie verschillende scenario’s naspelen.

• Wakker worden
• Studeren
• TV kijken

Daarna doen wij hetzelfde maar dan met het gebruiker-huis communicatie prototype aangesloten.(bij de helft van de gebruikers is het prototype eerst aangesloten op de simulatie en dan niet om beïnvloeding door volgorde te minimaliseren)
Dit prototype laat met bepaalde kleuren zien in welke stand het huis is, we zullen nu nog een keer een paar simulaties naspelen maar nu met dit prototype op de simulatie aangesloten.
• Studeren
• Koken(actief)
• Slapen
Hierna hebben we een aantal vragen voor de gebruiker over zijn ervaringen:

1. Wat vond je van de weergave van de toestanden via de bol?
2. Zou je deze bol het liefst wel of niet integreren in je huis?
3. Vind je de bol wat toevoegen aan de interactie met je huis?

2
Om het ontwerp van de app te testen. Dit doen we door ze het prototype van de app (website) voor te leggen en daarna te vragen om bepaalde opdrachten uit te voeren: Nu zullen we je een prototype laten zien van de toekomstige applicatie waarmee je je slimme huis zult kunnen gaan besturen. Het idee is dat je via deze applicatie toestanden kunt veranderen, maar ook de standaard scenario’s kunt aanpassen. Ook zal je zelf scenario’s kunnen aanmaken. Verder bestaat er de mogelijkheid tot het uitstellen, annuleren en overrulen van scenario’s.
• Verander de toestand naar actief
• Overrule de huidige toestand
• Pas de huidige toestand aan zodat er meer licht in de woonkamer is

Tijden dat ze deze taken uitvoeren observeren wij welke fouten ze maken en over welke dingen ze struikelen.
Na deze taken laten we de gebruiker nog deze vragen invullen:
1. Vond je de applicatie makkelijk te gebruiken?
2. Wat het voor jou duidelijk en overzichtelijk?
3. Zou je deze vorm van domotica, waarbij dus de mogelijkheid bestaat tot aanpassen, snoozen, annuleren en overrulen, willen integreren in je huis?

3
Voor het laatste deel van de user test gebruiken we de gemaakte simulatie van het robot-huis.
We laten de gebruiker verschillende gedragingen in het huis simuleren, wij bekijken hoe hij hierop reageert. Vervolgens mag de gebruiker aangeven wat hij graag anders zou zijn in bepaalde scenario’s en dit zal dan worden aangepast. Dit simuleert dus eigenlijk wat de applicatie zou kunnen doen.
Een aantal weken geleden heb je mee gedaan aan een interview over domotica. In dit interview hebben we je vragen gesteld over wat je wenselijk zou vinden dat je huis zou doen in bepaalde situaties. Ook hebben we je vragen gesteld op wat voor manier je met je ‘slimme’ huis zou willen interacteren. Mede op basis van je antwoorden hebben we een nieuwe manier van interacteren met domotica bedacht.

We gaan je nu een simulatie van je studio laten zien. In deze simulatie wordt je studio grafisch weergegeven. Deze simulatie zal weergeven wat je huis in verschillende scenario’s zal doen. Je zult nu in de simulatie verschillende scenario’s naspelen.
• Wakker worden
• Studeren
• TV kijken
Er wordt vervolgens gevraagd wat de gebruiker vond van het scenario en wat de gebruiker graag anders zou zien. Dit wordt dan aangepast en het scenario zal opnieuw worden afgespeeld. Hierna hebben we een aantal vragen voor de gebruiker over zijn ervaringen:

1. Wat vond je van de afgespeelde scenario’s?
2. Wat zou je graag willen veranderen en waarom?
3. Zou je het prettig vinden dat je deze dingen kunt veranderen?

De Toekomst van onze Domotica

Met het door ons ontworpen interface wordt het eenvoudiger om met je slimme huis te interacteren. Hierdoor wordt het eenvoudiger voor mensen om domotica te integreren in hun huis. De huidige problemen die mensen nu met domotica ervaren zijn namelijk dat er soms dingen in je huis gebeuren die niet wenselijk zijn, zonder dat je dit wilt en zonder dat je weet waarom dit gebeurde. Ons interface zorgt ervoor dat de gebruiker ten alle tijde op de hoogte is de toestand van het huis. Ook kan de gebruiker eenvoudig de toestand aanpassen of veranderen. Alvorens een toestandsverandering wordt de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen. Er bestaat dan de mogelijkheid tot het uitstellen ervan. Al deze dingen zorgen ervoor dat domotica toegankelijker wordt voor grotere groepen mensen.

Lange Termijn
Op de lange termijn zal door het eenvoudiger interacteren met je huis mogelijk worden voor ouderen om langere tijd thuis te wonen. Dit omdat ze taken zoals de verwarming zachter zetten, of zelf het gas uitzetten na het koken en dergelijke uit kunnen laten voeren door het slimme huis. Ook zou het slimme huis de ouderen aan bepaalde taken kunnen herinneren, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wel denken we dat dit op de korte termijn nog niet echt haalbaar is, dit omdat de huidige domotica nog niet zo ver is en omdat ons interface misschien lastig te gebruiker is voor ouderen die vaak weinig ervaring hebben met het gebruik van smartphones.
We verwachten dat op de lange termijn deze vorm van domotica wel op veel plaatsen geïntegreerd zal worden. Echter kunnen er dan een aantal problemen ontstaan. In grotere huizen moet het systeem namelijk met veel verschillende apparaten interacteren. Deze apparaten moeten als het waren dus allen dezelfde taal spreken. Fabrikanten moeten hier dus rekening mee willen houden bij het produceren van hun apparaten. Ook is het zo dat als je scenario's wilt aanmaken voor een groot huis dat je dan wel heel erg veel moet aanpassen.

Korte Termijn
Op de korte termijn is onze vorm van domotica vooral toepasbaar voor alleenstaanden. Dit omdat het momenteel nog lastig is om in te spelen op de wensen van meerdere personen. Zijn er namelijk meerdere personen in een huis die verschillende activiteiten aan het uitvoeren zijn, dan zul je snel te maken krijgen met conflicterende scenario's. Stel je voor dat je tv zit te kijken in de woonkamer en het huis dus in de tv stand staat, hierbij vind je het wenselijk dat de lichten in de rest van het huis zacht staan. Maar je partner is actief bezig met koken in de keuken (die vast zit aan de woonkamer) en daarbij is het wenselijk dat alle lichten in de woonkamer en keuken aanstaan. Dit zorgt dus voor een conflicterend scenario. Hier zijn natuurlijk wel oplossingen voor te bedenken, dus op de lange termijn moet het ook zeker mogelijk zijn om deze domotica te integreren in meerpersoonshuishoudens. Maar we denken dat het op de korte termijn vooral toepasbaar zal zijn voor alleenstaanden. We focussen ons hierbij vooral op de groep van alleenstaanden tussen 20 en 60 jaar. Velen hiervan zullen namelijk al bekend zijn met het gebruik van een smartphone en zullen het daardoor prettig vinden om hun huis met een applicatie te besturen. Voor degenen die hier nog niet bekend mee zijn, moet het nog vrij eenvoudig aan te leren zijn.

Ethische discussiepunten

Autonomie gebruiker

Privacy

Discussie

Discussiepunten aangaande technische aspecten.

Planning

Planning Week 1 Het bedenken van een onderwerp en het opstellen van een onderzoeksvraag en probleemstelling. Ook willen we een werkplan voor de aankomende weken formuleren.

Daadwerkelijk gedaan

Vandaag stond de 1e afspraak met meneer Royakkers gepland. Hij heeft ons de opdracht uitgelegd en hierna zijn we zelf gaan nadenken over de mogelijkheden. We wisten al gelijk dat we door wilden werken aan het onderwerp van ons vorige project van robots: domotica. De officiële definitie van domotica luidt: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. In het vorige vak (0LEUB0 - Robotica en het goede leven) hebben we gekeken in welk opzicht domotica een rol kan spelen bij het langer zelfstandig houden van ouderen i.v.m. de vergrijzing. Een aantal aspecten die we destijds belicht hebben, zijn lampen die de aandacht van de persoon naar bepaalde objecten zoals medicijnen, eten of drinken kunnen trekken en een koelkast die bijhoudt welk eten er gegeten wordt en of het eten niet over de datum gaat. De componenten van het slimme huis die we destijds belicht hebben, zijn echter lastig te realiseren met onze kennis en ons gebrek aan tijd. Dat zette ons ertoe te kijken naar toepassingen van domotica die niet per se op een specifieke doelgroep zijn gericht. We hebben daarom afgesproken om thuis uit te zoeken wat er reeds op de markt is, zodat we een beeld kunnen vormen van onze mogelijkheden voor dit project.


Verder zijn we deze week bijeen gekomen en hebben we onze ideeën besproken. Hierbij kwam het idee naar voren om niet te kijken naar een specifieke toepassing, maar om juist te kijken naar de manier waarop de gebruiker omgaat met de techniek. Het kan voor de gebruiker namelijk beangstigend overkomen wanneer er zich verschillende processen afspelen in het huis, zonder dat dit duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Ook dachten we dat de afstandsbediening natuurlijker en vertrouwder aan zou voelen wanneer deze op een speelse manier in het huis verwerkt is. Als voorbeeld voor zo'n afstandsbediening kun je denken aan een kat, die processen in werking kan zetten als hij geaaid wordt en ook kan uitstralen wat er al wordt uitgevoerd.

Planning Week 2
Meeting Tijdens de meeting met de begeleiders bleek dat ons project nog erg vaag was. Ook vroegen de begeleiders zich af of het gebrek van terugkoppeling ook wel echt als negatief ervaren wordt door de gebruikers van domotica. Ze wilden dan ook dat we dit gingen onderzoeken. Verder werd ook gevraagd of we het probleem wat duidelijker konden formuleren en dat we een duidelijke richting zouden kiezen waarin we op gaan tijdens het project.

Planning

Tim & Edward gaan zich voornamelijk bezig houden met het uitdenken en ontwikkelen van een computersimulatie waarin de werking van ons interface en de interactie met de verschillende apparaten kan worden weergegeven.

Michiel zal zich gaan richten op het uitdenken van een manier om dit interface ook daadwerkelijk te realiseren.

Milou gaat zich deze week richten op het vergaren van informatie over het onderzoek dat er al naar dit onderwerp gedaan is. Ze zal gaan kijken naar of het gebrek van terugkoppeling naar de gebruiker ook echt een probleem is.

Daadwerkelijk gedaan

Deze week zijn we een aantal keer bij elkaar gekomen en zijn we vooral bezig geweest met het samen uitdenken van de requirements voor de simulatie. We hebben besloten simpel te beginnen en daarna het programma steeds uit te breiden. We beginnen met het simuleren van een appartement, dit omdat ons project vooral gericht is op alleenstaanden. In dit appartement zullen we beginnen met het simuleren van licht. Dit houdt in dat de gordijnen en lampen zullen reageren op de positie en staat van de gebruiker maar ook op de toestand buiten. Dit houdt in dat de lampen bijvoorbeeld aan gaan als het regent of donker wordt. En dat de gordijnen 's ochtends open gaan en 's avonds dicht. Belangrijker is dat voordat dit gebeurd, dit voor de gebruiker zichtbaar zal zijn op het interface. Dit interface zal met verschillende kleuren en pictogrammen weergeven dat er iets gaat gebeuren, voordat dit daadwerkelijk gebeurd. Is het toevallig aan het regenen en daardoor donkerder, dan zal op het interface een pictogram met een regenwolkje te zien zijn. Om de aandacht van de gebruiker te trekken zal de kleur van het interface lichtelijk veranderen. In de weken die hierop volgen zullen Michiel & Milou proberen een daadwerkelijk prototype van het interface te realiseren. Tim & Edward zullen een geavanceerde computersimulatie maken die beslissingen neemt. Onder deze beslissingen vallen bijvoorbeeld na hoe veel tijd nemen we aan dat de gebruiker naar bed is en doen we de lampen uit? Hoe veel licht verandering van buiten is genoeg op de lichten aan en uit te doen? En later, welke temperaturen moet het huis op welke tijdstippen zijn? Hoe transferen we de outputs naar het interface? Dit zijn allemaal problemen waar we deze week en in de komende weken over na zullen denken.

Planning Week 3
Meeting Tijdens de meeting met de begeleiders bleek dat de richting van ons project nu voor hen veel duidelijker was. Wel kwam naar voren dat het fijn zou zijn om wat feedback van potentiele gebruikers te hebben op onze simulatie en ons interface. Om dit realistisch te maken hebben we samen met de begeleiders besloten om Milou's studiootje te simuleren en hierin domotica toe te passen. Milou woont in een studio waarin ze haar eigen keuken en badkamer heeft. In haar complex wonen meerdere mensen met exact dezelfde studio. Het idee is om deze mensen te interviewen of ze domotica met terugkoppeling in hun huis fijn zouden vinden, en zo ja, hoe dan. De simulatie zal dus een weergave zijn van deze studio's.

Tim & Edward: Werken aan de computersimulatie, ze zullen zich focussen op licht.

Michiel & Milou: Enquête uitvoeren onder een groep potentiële gebruikers. Schetsen maken van ontwerpen van de interface, model maken interactie met interface.

Milou & Tim: Wikipedia pagina bijhouden.


Daadwerkelijk gedaan Tijdens de meeting met de begeleiders is er besloten dat de studio's waarin Milou woont gesimuleerd zullen worden. Hiervoor hebben we de plattegrond van deze studio's opgevraagd en zijn we zo een studio gaan simuleren. Verder is er een enquête uitgevoerd onder de potentiële gebruikers en daar zijn een aantal resultaten naar voren gekomen die we zullen gebruiken met het ontwikkelen van de simulatie en het ontwerpen van het interface. Verder zijn Milou en Michiel aan de slag gegaan met het bedenken en ontwerpen van een interface. De requirements waren al opgesteld, ze zijn dus schetsen gaan maken van hoe een mogelijk interface eruit zou komen te zien. Bij de computersimulatie hebben Edward en Tim eerst gewerkt met een rooster van knoppen (buttons), waarbij de kleur van de knoppen afhankelijk was van de plaatsing en sterkte van de lichtbronnen. Omdat er ook objecten worden gesimuleerd die licht tegen kunnen houden, is er besloten om te kijken naar een andere oplossing voor het visualiseren van de lichtbronnen. In plaats van het nabootsen van de studio met buttons, werken we nu met een plattegrond van de studio met daaroverheen een laag met lichten.

Planning Week 4
Meeting Tijdens de meeting kwam naarvoren dat het misschien lastig is om in de korte tijd nog een daadwerkelijke app te maken. Ook kwam naarvoren dat door het hebben van alleen een app het nog steeds zo is dat de toestand van het huis constant op de voorgrond is door de app. Wat hiermee bedoeld wordt is dat de gebruiker eigenlijk helemaal niet op een subtiele manier van de toestand van het huis op de hoogte gebracht wordt. En als je de telefoon op stil hebt staan dan zul je de notificatie van de toestandsverandering misschien juist missen. Vandaar dat het een goed idee zal zijn om de huis-gebruiker communicatie en de gebruiker-huis communicatie te splitsen. Verder hebben we de simulatie laten zien en is er besloten dat we in de simulatie zullen proberen te realiseren wat de app daadwerkelijk zal gaan kunnen. Ook is er afgesproken dat we voor volgende week helder hebben wat we als eindproduct willen afleveren.

Tim & Edward: werken aan de computersimulatie

Michiel & Milou: werken aan het interface

Milou & Tim: Wikipedia pagina bijhouden

Daadwerkelijk gedaan We hebben besloten dat we de huis-gebruiker-communicatie en gebruiker-huis-communicatie willen splitsen. De communicatie van huis naar gebruiker willen we realiseren door een fysiek object te maken. Andersom willen we een mobiele applicatie maken waarin de gebruiker scenario's van het huis kan aanpassen en kan kiezen. Milou is bezig geweest met het uitdenken van de structuur van de app voor de gebruiker-huis-communicatie, Michiel heeft gekeken naar de huis-gebruiker-communicatie en is daarbij begonnen aan het 1e prototype van het fysieke object. Edward heeft zich beziggehouden met de lampen in de simulatie en Tim heeft gewerkt aan de gordijnen, klok en het verplaatsen van de gebruiker in de simulatie.

Planning Week 5
Meeting Tim & Edward: werken aan de computersimulatie

Michiel & Milou: werken aan het interface

Milou & Tim: Wikipedia pagina bijhouden

Daadwerkelijk gedaan Michiel heeft aan de huis-gebruiker communicatie gewerkt en daarvoor een interface bedacht dat met kleuren de toestand van het huis weergeeft. Milou heeft de app schematisch weergegeven in een aantal schetsen en de app verder uitgedacht. Ook zijn Michiel en Milou alle scenario's doorgelopen en gaan kijken wanneer dit scenario moet in gaan en wat er dan moet gebeuren. Verder is er ook een oplossing bedacht voor de mogelijkheid van het overlappen van scenario's. Tim en Edward zijn verder gegaan met de simulatie.

Planning Week 6
Meeting
Er is besproken wat we uiteindelijk volgende week willen afleveren. Er is aangekaart dat een stuk over de toekomst van onze technologie op zowel de lange als de korte termijn wenselijk is. Ook is er besloten dat we een prototype van de applicatie gaan maken. Deze zal niet met de simulatie kunnen communiceren, maar we kunnen zo wel onderzoeken wat de gebruikers vinden van het interface en of het duidelijk is. Verder moet de simulatie afgemaakt worden, de usertest ontwikkeld worden en een stuk gemaakt worden over de ethische aspecten. Tim & Edward: werken aan de computersimulatie

Michiel & Milou: Verder werken aan het interface Milou & Tim: Wikipedia pagina bijhouden

Daadwerkelijk gedaan
Michiel & Milou: Deze week hebben we verder gewerkt aan de uiteindelijke user test. Hierin hebben we het gesplitst in drie stukken. Een stuk over de huis-gebruiker communicatie, een stuk over de applicatie en een stuk over de gebruiker-huis communicatie via de simulatie. Ook hebben we een stuk getypt over de gevolgen van onze domotica op de lange termijn, de samenvatting is gemaakt en er is verder gewerkt aan de uiteindelijke powerpoint. Verder zijn we ook veel bezig geweest aan het laten communiceren van het huis-gebruiker interface met de simulatie.
Tim & Edward: Deze week hebben we verder gewerkt aan de simulatie. We hebben de temperatuur erin gezet. De ramen zijn erin gezet. Het buitenlicht is gemaakt. Er zitten nog wel een paar bugs in die we er deze week nog uit moeten halen. Ook zijn we bezig geweest om het huis-gebruiker interface aan te sluiten op de simulatie. Ook hebben we naar de scenario's gekeken en hebben we bedacht hoe we deze het beste kunnen implementeren in de simulatie .


Planning Week 7
Meeting
Tim & Edward: afronden van de computersimulatie

Michiel & Milou: het interface afronden

Milou & Tim: Wikipedia pagina afronden

Daadwerkelijk gedaan

Bijlage 1 - Gebruiker Intererviews

De enquêtes
GEBRUIKER 1
Dit kwartiel zijn we bezig met een project over Domotica waarbij we ons focussen op de terugkoppeling van het slimme huis aan de gebruiker. Bij domotica, automatiseert je huis zich uit zichzelf aan bepaalde toestanden. Denk hierbij aan licht/temperatuur veranderingen, gordijnen open en dicht, multimedia enz.
Naam: Benoit Balmaekers Leeftijd: 26 Beroep: Student Electro Techniek

Heb je al ervaring met domotica, zo ja, wat?
Een beetje, de lampen in deze studio zijn wifi lampen. Dat betekent dat ze ’s ochtends langzaam aan gaan als wake-up verlichting. Ik zou ze zelfs kunnen koppelen aan een ifts-cloud service. Dat betekent dat als ik bijvoorbeeld een whatsappje of twitter bericht krijgt ik de lampen zou kunnen laten knipperen of iets dergelijks. Ook zijn de speakers in mijn huis afgestemd op de wifi en kan ik dus het geluid van mijn telefoon over de wifi sturen.

Stel je hebt domotica geintegreerd in je huis, wat zou je graag willen dat je huis doet bij de volgende activiteiten? Denk hierbij aan licht/temperatuur/multimedia/gordijnen etc.
- Opstaan
Ik zou het fijn vinden als de lichten geleidelijk aan gaan, en iets later de gordijnen ook open gaan. Ook wil ik graag dat de kamer al op temperatuur is gekomen. Ik wil geen vogelgeluiden of muziek. Muziek zou misschien wel fijn zijn, maar dan alleen in het weekend.
- Actief naar niet actief
Wat kalmer licht en warmere kleuren.
- Thuis komen
Dat de gordijnen al dicht zijn mocht het donker zijn wanneer ik thuis kom en dat de lampen al aan zijn. Ook zou het fijn zijn als de verwarming al aan is.
- Gaan slapen
Dat de lichten geleidelijk uit gaan vanuit al een stand met warmere verlichting. Ook dat de verwarming uitgaat, maar pas als je slaapt.

Als het huis veranderd van toestand, wil je dat dit gebeurd op basis van jouw gedrag of dat je dit zelf aangeeft?
Als het systeem perfect werkt dan mag alles vanzelf gaan. Is dit niet zo dan wil ik het graag zelf kunnen aangeven.
Waarom? Anders dan gebeurd er misschien iets wat ik dan helemaal nog niet wil.

Als je huis verandert van toestand, wil je dat er meer terugkoppeling is dan alleen dat het verandert? Denk hierbij aan laten weten waarom het veranderd en van te voren vertellen als er iets gaat gebeuren.
Nee in principe niet.

Meer uitleg over ons idee.
Hoe vind je het fijn dat je systeem aan jou terugkoppeling geeft?
Een app met een notificatie zou ik wel fijn vinden. Mijn telefoon heb ik altijd bij me. Ik heb liever niet nog een extra kastje. Tenzij het kastje ingebouwd is, dan vind ik dat ook wel oké.

Op welke manier wil je kunnen interacteren met het interface?
Ik zou graag zelf scenario’s willen kunnen maken voor alle onderdelen die dan tegelijkertijd met een knop aangestuurd kunnen worden. Dat ik dus scenario’s kan opslaan en zelf later kan terug roepen.

GEBRUIKER 2
Dit kwartiel zijn we bezig met een project over Domotica waarbij we ons focussen op de terugkoppeling van het slimme huis aan de gebruiker. Bij domotica, automatiseert je huis zich uitzichzelf aan bepaalde toestanden. Denk hierbij aan licht/temperatuur veranderingen, gordijnen open en dicht, multimedia enz.
Naam: Fleur ter Huurne Leeftijd: 22 Beroep: Student Biomedische Technologie

Heb je al ervaring met domotica, zo ja, wat?
Nee. Bij mijn ouders gaat de verwarming tussen bepaalde tijden wel automatisch aan en uit. En als mijn ouders op vakantie zijn gaan dan gaan de lichten nog wel automatisch aan en uit als een soort inbraak preventie. Tijdschakelaars heet dit denk ik.

Stel je hebt domotica geïntegreerd in je huis, wat zou je graag willen dat je huis doet bij de volgende activiteiten? Denk hierbij aan licht/temperatuur/multimedia/gordijnen etc.
- Opstaan
Verwarming aan, gordijnen liever dicht, licht mag wel aan en dan het liefst een beetje langzaam. - Actief  niet actief
In de keuken mag de afzuigkap automatisch uit als de geur weg is. De gordijnen mogen dicht na het eten, verwarming lekker aan, muziek graag aan, of de tv. Licht mag wel aan blijven.
- Thuis komen
Ik vind het fijn als de kamer al warm is, gordijnen alleen dicht als het al donker is. Als het al donker is ook al de lampen aan.
- Gaan slapen
Dat de gordijnen al dicht gegaan zijn, alles uit behalve het nachtkastlampje. Verwarming uit zichzelf zachter maar niet uit, want dat vind ik te koud.

Als het huis veranderd van toestand, wil je dat dit gebeurd op basis van jouw gedrag of dat je dit zelf aangeeft?
Ze geeft het liever zelf aan. Want ik ben bang dat er anders wat gebeurd dat ik niet wil. Behalve verwarming want dat vergeet ik wel eens. Of het gebeurd op het verkeerde moment.

Als je huis verandert van toestand, wil je dat er meer terugkoppeling is dan alleen dat het verandert? Denk hierbij aan laten weten waarom het veranderd en van te voren vertellen als er iets gaat gebeuren.
Als ik gewoon een ruimte uit ga en de lampen gaan dan uit dan hoef ik dit niet vantevoren te weten. Maar gaat er een grote verandering gebeuren dan wil ik het wel graag vantevoren weten. Anders wordt het meer een spookhuis dan een leefhuis en dat vind ik niet prettig.

Meer uitleg over ons idee.
Hoe vind je het fijn dat je systeem aan jou terugkoppeling geeft?
Ik denk dat telefoon het handigste is want die heb ik altijd bij me. Ik weet niet of ik een geluidje wil, of dat dat misschien irritant is, maar anders ben ik bang dat ik het vergeet. Het moet een beetje werken zoals een wekker. Zonder te hoeven in te loggen moet je kunnen slepen en dan is het klaar. Apart interface is ook wel okay mits ik niet hoef op te staan als ik iets wil snoozen ofzo. Liefst dat het ook nog mobiel is. En dus spraak gestuurd.

Op welke manier wil je kunnen interacteren met het interface?
Ik denk dat als ik in de buurt ben dan wil ik gewoon op een knopje kunnen drukken of via spraak. Ook wil ik iets uit kunnen stelle. Of instellen dat ik een dag niet aanwezig ben en dat ie dan ook niks doet. Dat je wel zelf ook nog het systeem kunt overrulen. Dat als het te koud of warm is ik dat wel nog zelf kan veranderen.

Verder?
Het zou natuurlijk handig zijn met tijdschakelaars dat hij in de vakantie periode zorgt dat het er wel leefbaar uitziet, als inbraak preventie.

GEBRUIKER 3
Dit kwartiel zijn we bezig met een project over Domotica waarbij we ons focussen op de terugkoppeling van het slimme huis aan de gebruiker. Bij domotica, automatiseert je huis zich uitzichzelf aan bepaalde toestanden. Denk hierbij aan licht/temperatuur veranderingen, gordijnen open en dicht, multimedia enz.
Naam: Stephan van den Hanenberg Leeftijd: 26 Beroep: Student Electro Techniek

Heb je al ervaring met domotica, zo ja, wat?
Ik zelf niet, maar vrienden van me wel. In het huis van een vriend van me gaan de lampen automatisch aan als hij in de buurt komt en gaat ook de stereo al aan en dergelijke.

Stel je hebt domotica geintegreerd in je huis, wat zou je graag willen dat je huis doet bij de volgende activiteiten? Denk hierbij aan licht/temperatuur/multimedia/gordijnen etc.
- Opstaan
Ik zou het erg fijn vinden als de kamer al verwarmd is en met name ook de vloer, zodat ik geen koude voeten krijgt. Ook wil ik graag dat de pc al aan staan en klaar is. De muziek aan vind ik ook erg fijn. Zodra de wekker afgaat wil ik dat het ligt volle bak aan gaat. Flits en klaar! In de verre toekomst wil ik graag dat mijn ontbijt en koffie klaar staan.
- Actief naar niet actief
Dat er bijgehouden wordt waar ik ben.. Ik wil zelf niet alle lichten hoeven te schakelen, dit is ook energie bezuinigen enzo. Ook dat de serie waar ik was gebleven alvast zelf mee verder gaat zodra ik op de bank ga zitten. Dat het systeem bij houdt met hoeveel dat je bent dus als je met meerdere bent geen tv aan maar muziek ofzo. Tijdens het koken muziek aan. Leren/serie of muziek. Licht gedempt bij de tv en ligt volop als je aan het studeren bent. Pc download zelf de nieuwe afleveringen van de series die ik kijk. Bij het eten op vrijdagavond een koud biertje in de koelkast.
- Thuis komen
Ik zou het fijn vinden als de muziek en de pc aan gaat. Zorgen dat het lekker op temperatuur komt. Als je wifi merkt dat je in de auto bent dat je dan al de verwarming aanzet. Smsje sturen en dat dan de frituur al aangaat. Of koffie of de oven, want daar moet je dan lang op wachten.
- Gaan slapen Dat de pc automatisch mijn werk opslaat, favoriete serie opgestart wordt en het licht wat dimmen voor je gaat slapen. Kamer kan vast af gaan koelen, werken met kleur vanwege emotie. Bijvoorbeeld dat het licht blauwer wordt want dan krijg je meer slaap.

Als het huis veranderd van toestand, wil je dat dit gebeurd op basis van jouw gedrag of dat je dit zelf aangeeft?
Ik wil het graag zelf aangeven, of allebei een beetje, ik vind het lastig. Ik vind het vervelend als het plots veranderd, dan weet je niet waar je aan toe bent. Het moet niet zo zijn dat je aan het werk bent tot laat of dat er meerdere mensen zijn en dat het dan ineens donkerder wordt omdat je huis in slaap modes gaat.

Als je huis verandert van toestand, wil je dat er meer terugkoppeling is dan alleen dat het verandert? Denk hierbij aan laten weten waarom het veranderd en van te voren vertellen als er iets gaat gebeuren.
Het is wel fijn om 5 minuten voordat het gaat veranderen te weten dat het gaat veranderen maar dat kan ook wel als irritant kan worden ervaren. Net zoals op je laptop de muisarm notificaties. Dus misschien een soort snooze functie. Zodat je kunt zeggen laat deze stand maar even zitten, doe maar later. Meer uitleg over ons idee. Ik denk dat het systeem ook zou moeten kijken naar pc en tv in plaats van naar beweging dus meer feedfoward dus dat de multimedia meer samenwerkt. En daar ook op inspelen. Hoe vind je het fijn dat je systeem aan jou terugkoppeling geeft? Alles met je telefoon of met je computer, telefoon heb ik toch de hele tijd bij. Tril functie (ander ritme dan whatsapp enzo) dat je huis weergeeft. Dat dan verteld wat m’n huis gaat doen. Of een universele afstandsbediening, want je afstandsbediening heb je ook de hele tijd bij. Zo decentraal mogelijk.

Op welke manier wil je kunnen interacteren met het interface?
Ik zou graag zelf een rooster willen instellen, via de computer ofzo, makkelijker en sneller. Last moment dingen met je telefoon, met vinkjes wat je wel of niet wilt. Zelf scenario’s kunnen invoeren. Zelf kiezen wat je wel en niet wilt van de dingen die er gebeuren. Veel zelf input kunnen geven. Snooze functie. Of een timer erin  een bepaalde toestandsverandering nog 30 minuten langer of een uur langer uitstellen.

Verder nog:
Misschien leuk als je huis reageert op je emotie. Aan de muziek zien wat de toestand van de persoon is en daar de toestand en lichten enzo op aan past. Stapje verder  lichaamshouding, afwijking van normale houding/temperatuur enzo.

GEBRUIKER 4
Dit kwartiel zijn we bezig met een project over Domotica waarbij we ons focussen op de terugkoppeling van het slimme huis aan de gebruiker. Bij domotica, automatiseert je huis zich uit zichzelf aan bepaalde toestanden. Denk hierbij aan licht/temperatuur veranderingen, gordijnen open en dicht, multimedia enz.
Naam: Maartje Leeftijd: 22 Beroep: Studente

Heb je al ervaring met domotica, zo ja, wat?
Ik weet dat mijn jongere broertje er een beetje mee bezig is, vandaar dat ik er ook wat van weet Stel je hebt domotica geïntegreerd in je huis, wat zou je graag willen dat je huis doet bij de volgende activiteiten? Denk hierbij aan licht/temperatuur/multimedia/gordijnen etc.
- Opstaan:
Gordijnen open als al licht buiten / licht aan als nog donker buiten, multimedia aan op radio 538, waterkoker aan, lekker warm in badkamer (dus al opgewarmd voordat ik wakker wordt)
- Actief naar niet actief:
Alles mag uit als ik weg ga, mag op redelijke temperatuur blijven.
- Thuis komen:
Mag weer warmer zijn als ik thuis kom + muziek aan, na het eten mag het het warmst zijn, als donker gordijnen dicht.
- Gaan slapen:
Alles uit, mag ook langzamer kouder worden.

Als het huis verandert van toestand, wil je dat dit gebeurt op basis van jouw gedrag of dat je dit zelf aangeeft?
Beiden, je hebt niet altijd zin in muziek dus je moet het aan en uit kunnen zetten. Maar de standaard instellingen mogen op mijn gedrag aanpassen.

Als je huis verandert van toestand, wil je dat er meer terugkoppeling is dan alleen dat het verandert? Denk hierbij aan laten weten waarom het veranderd en van te voren vertellen als er iets gaat gebeuren.
Ik wil weten hoe mijn systeem ingesteld staat, dan is dat denk ik niet nodig want dan weet je zelf wat de triggers zijn. In sommige gevallen (waar ik nu zelf niet op kan komen) kan een waarschuwing wellicht handig zijn.

Meer uitleg over ons idee.
Ons idee is het ontwerpen van een interface dat, laten we zeggen, een minuut of 5 vantevoren aangeeft als de huis van toestand gaat veranderen. Dit zodat je niet verast wordt door acute drastische veranderingen in je huis. Ook zou er dan de mogelijkheid bestaan een bepaalde verandering nog even uit te stellen of volledig te annuleren. Hoe vind je het fijn dat je systeem aan jou terugkoppeling geeft?
Is altijd goed denk ik.

Op welke manier wil je kunnen interacteren met het interface?
Liefst tegen praten, maar een touchscreen is tot die tijd ook nog prima.

Op welke manier wil je zelf invloed kunnen uitoefenen op wat er met je huis gebeurd?
Je moet alles zelf aan kunnen passen, eerder, later, wel en niet moet allemaal mogelijk zijn.


Literatuur

[1] Home Automation in the Wild: Challenges and Opportunities, door A.J. Bernehim Brush, Bongshin Lee, Ratul Mahajan, Sharad Agarwal, Stefan Saroiu, Colin Dixon. In samenwerking met Microsoft Research en de University of Washington. Het artikel kan gedownload worden van onderstaande website: http://research.microsoft.com/pubs/145863/HomeOSCHI_cameraready_Final.pdf

[2] Providing an Integrated Gebruiker Experience of Networked Media, Devices, and Services Through End-Gebruiker Composition, door Mark W Newman (School of Information, University of Michigan), Ame Elliott (IDEO), Trevor F Smith (Transmutable Networks LLC). Het artikel kan gedownload worden van onderstaande website: http://www.mwnewman.people.si.umich.edu/pubs/pervasive08-newman-oscar-authVer.pdf