Difference between revisions of "PRE3 Groep1"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 52: Line 52:


'''Planning Week 2 '''
'''Planning Week 2 '''
Tim & Edward gaan zich voornamelijk bezig houden met het uitdenken en ontwikkelen van een computersimulatie waarin de werking van ons interface en de interactie met de verschillende apparaten kan worden weergegeven.
Tim & Edward gaan zich voornamelijk bezig houden met het uitdenken en ontwikkelen van een computersimulatie waarin de werking van ons interface en de interactie met de verschillende apparaten kan worden weergegeven.


Michiel zal zich gaan richten op het uitdenken van een manier om dit interface ook daadwerkelijk te realiseren.
Michiel zal zich gaan richten op het uitdenken van een manier om dit interface ook daadwerkelijk te realiseren.


Milou gaat zich deze week richten op het vergaren van informatie over het onderzoek dat er al naar dit onderwerp gedaan is. Ze zal gaan kijken naar of het gebrek van terugkoppeling naar de gebruiker ook echt een probleem is.
Milou gaat zich deze week richten op het vergaren van informatie over het onderzoek dat er al naar dit onderwerp gedaan is. Ze zal gaan kijken naar of het gebrek van terugkoppeling naar de gebruiker ook echt een probleem is.  
 
'''Daadwerkelijk gedaan'''


'''Planning Week 3 '''
'''Planning Week 3 '''
Tim & Edward: werken aan de computersimulatie
Michiel & Milou: werken aan het interface
Milou & Tim: Wikipedia pagina bijhouden


'''Daadwerkelijk gedaan'''
'''Daadwerkelijk gedaan'''


'''Planning Week 4 '''
'''Planning Week 4 '''
Tim & Edward: werken aan de computersimulatie
Michiel & Milou: werken aan het interface
Milou & Tim: Wikipedia pagina bijhouden


'''Daadwerkelijk gedaan'''
'''Daadwerkelijk gedaan'''


'''Planning Week 5 '''
'''Planning Week 5 '''
Tim & Edward: werken aan de computersimulatie
Michiel & Milou: werken aan het interface
Milou & Tim: Wikipedia pagina bijhouden


'''Daadwerkelijk gedaan'''
'''Daadwerkelijk gedaan'''


'''Planning Week 6 '''
'''Planning Week 6 '''
Tim & Edward: werken aan de computersimulatie
Michiel & Milou: werken aan het interface
Milou & Tim: Wikipedia pagina bijhouden


'''Daadwerkelijk gedaan'''
'''Daadwerkelijk gedaan'''


'''Planning Week 7 '''
'''Planning Week 7 '''
Tim & Edward: afronden van de computersimulatie
Michiel & Milou: het interface afronden
Milou & Tim: Wikipedia pagina afronden


'''Daadwerkelijk gedaan'''
'''Daadwerkelijk gedaan'''

Revision as of 12:40, 11 February 2015

Leden

  • Michiel Braat
  • Milou Derks
  • Edward van de Pol
  • Tim Weenink

Samenvatting

Samenvatting.

Introductie

De vraag naar domotica wordt steeds groter. Steeds meer mensen zien de voordelen van smart homes in. Via verschillende interfacen kan de gebruiker zijn huis besturen. Via een druk op de knop van het interface gaan de lampen in de keuken aan terwijl je in de woonkamer zit. De verwarming gaat aan rond een bepaalde tijd zodat je huis al lekker is opgewarmd voordat je beneden komt. Al deze opties en nog veel meer behoren tot de toepassingen van de huidige domotica. Ondanks dat veel van deze technieken al jaren bestaan is domotica nog niet groot schalig toegepast. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat er toch nog een aantal problemen zijn met de huidige domotica. Zaak is om deze problemen te overkomen zodat domotica grootschalig toegepast zal gaan worden in de nabije toekomst.

Microsoft Research heeft in samenwerking met de Universiteit van Washington een onderzoek gedaan waarin ze 14 huishouden onderzochten die een langere tijd met domotica in hun huis geleefd hebben. De klachten die de huishouden hadden zijn onder te verdelen in vier categorieën. Hoge kosten, onflexibel, slecht managebaar en moeilijk om veiligheid te garanderen. Tijdens dit project willen wij ons graag focussen op de categorieën onflexibel en slecht managebaar. De huishoudens ervaarden namelijk dat het lastig was nieuwe scenario's in te programmeren. Veel huishoudens hadden het systeem namelijk door een bedrijf laten installeren en toen hun voorkeuren doorgegeven. Deze daarna aanpassen bleek lastig. Ook ervaarden de huishoudens het als erg onprettig dat er soms dingen in hun huis automatisch gebeurden zonder dat ze wisten waarom. Zo gingen de lampen soms ineens uit. Deelnemers aan dit experiment vonden dat het moeilijk was te achterhalen waarom dit kwam en leefden daardoor met deze fouten van het systeem of ze schakelden het uit. [1]

Wat wij willen bereiken met dit project is het bedenken van een interface dat de toestand van het huis weergeeft. Dit zorgt er namelijk voor dat de bewoners worden gewaarschuwd voordat er een verandering in de toestand van het huis plaats vind. Voordat het systeem een bepaalde taak gaat uitvoeren, zoals de lichten aan doen of de verwarming uit, zal het interface dit laten zien. Ook willen we de gebruiker wat meer flexibiliteit geven. Als de gebruiker iets in zijn huis veranderd, bijvoorbeeld het omdraaien van twee lampen, moet het systeem hier eenvoudig van op de hoogte kunnen worden gebrackt. Dit voorkomt dat het systeem per ongeluk de verkeerde lamp zal aan doen.

Doelstelling/onderzoeksvraag

Tijdens dit project willen we graag een nieuw soort interface ontwikkelen dat de gebruiker laat weten wat de toestand van het huis is. Ook zal dit interface de gebruiker op de hoogte stellen alvorens een toestandsverandering plaatsvindt. In dit systeem moet het eenvoudiger worden om een scenario wijziging door te voeren.

Uitvoering

Technische uitvoering.

Simulatie

Simulatie.

Ethische discussiepunten

Ethische discussiepunten.

Discussie

Discussiepunten aangaande technische aspecten.

Planning

Planning Week 1 Het bedenken van een onderwerp en het opstellen van een onderzoeksvraag en probleemstelling. Ook willen we een werkplan voor de aankomende weken formuleren.

Daadwerkelijk gedaan

Vandaag stond de 1e afspraak met meneer Royakkers gepland. Hij heeft ons de opdracht uitgelegd en hierna zijn we zelf gaan nadenken over de mogelijkheden. We wisten al gelijk dat we door wilden werken aan het onderwerp van ons vorige project van robots: domotica. De officiële definitie van domotica luidt: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. In het vorige vak (0LEUB0 - Robotica en het goede leven) hebben we gekeken in welk opzicht domotica een rol kan spelen bij het langer zelfstandig houden van ouderen i.v.m. de vergrijzing. Een aantal aspecten die we destijds belicht hebben, zijn lampen die de aandacht van de persoon naar bepaalde objecten zoals medicijnen, eten of drinken kunnen trekken en een koelkast die bijhoudt welk eten er gegeten wordt en of het eten niet over de datum gaat. De componenten van het slimme huis die we destijds belicht hebben, zijn echter lastig te realiseren met onze kennis en ons gebrek aan tijd. Dat zette ons ertoe te kijken naar toepassingen van domotica die niet per se op een specifieke doelgroep zijn gericht. We hebben daarom afgesproken om thuis uit te zoeken wat er reeds op de markt is, zodat we een beeld kunnen vormen van onze mogelijkheden voor dit project.


Verder zijn we deze week bijeen gekomen en hebben we onze ideeën besproken. Hierbij kwam het idee naar voren om niet te kijken naar een specifieke toepassing, maar om juist te kijken naar de manier waarop de gebruiker omgaat met de techniek. Het kan voor de gebruiker namelijk beangstigend overkomen wanneer er zich verschillende processen afspelen in het huis, zonder dat dit duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Ook dachten we dat de afstandsbediening natuurlijker en vertrouwder aan zou voelen wanneer deze op een speelse manier in het huis verwerkt is. Als voorbeeld voor zo'n afstandsbediening kun je denken aan een kat, die processen in werking kan zetten als hij geaaid wordt en ook kan uitstralen wat er al wordt uitgevoerd.

Planning Week 2

Tim & Edward gaan zich voornamelijk bezig houden met het uitdenken en ontwikkelen van een computersimulatie waarin de werking van ons interface en de interactie met de verschillende apparaten kan worden weergegeven.

Michiel zal zich gaan richten op het uitdenken van een manier om dit interface ook daadwerkelijk te realiseren.

Milou gaat zich deze week richten op het vergaren van informatie over het onderzoek dat er al naar dit onderwerp gedaan is. Ze zal gaan kijken naar of het gebrek van terugkoppeling naar de gebruiker ook echt een probleem is.

Daadwerkelijk gedaan

Planning Week 3

Tim & Edward: werken aan de computersimulatie

Michiel & Milou: werken aan het interface

Milou & Tim: Wikipedia pagina bijhouden


Daadwerkelijk gedaan

Planning Week 4

Tim & Edward: werken aan de computersimulatie

Michiel & Milou: werken aan het interface

Milou & Tim: Wikipedia pagina bijhouden

Daadwerkelijk gedaan

Planning Week 5

Tim & Edward: werken aan de computersimulatie

Michiel & Milou: werken aan het interface

Milou & Tim: Wikipedia pagina bijhouden

Daadwerkelijk gedaan

Planning Week 6

Tim & Edward: werken aan de computersimulatie

Michiel & Milou: werken aan het interface

Milou & Tim: Wikipedia pagina bijhouden

Daadwerkelijk gedaan

Planning Week 7

Tim & Edward: afronden van de computersimulatie

Michiel & Milou: het interface afronden

Milou & Tim: Wikipedia pagina afronden

Daadwerkelijk gedaan

Literatuur

[1] Home Automation in the Wild: Challenges and Opportunities, door A.J. Bernehim Brush, Bongshin Lee, Ratul Mahajan, Sharad Agarwal, Stefan Saroiu, Colin Dixon. In samenwerking met Microsoft Research en de University of Washington. The article can be downloaded in pdf form as follows: http://research.microsoft.com/pubs/145863/HomeOSCHI_cameraready_Final.pdf