PRE2017 3 Group 17 - Interviews

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

To get back to the main page of PRE2017 3 Group 17, click here.

Interview One

Dutch:
Q1: Komt het wel eens voor dat er spullen vergeten mee te worden genomen naar boven in het gebouw?
A1: Dat gebeurt eigenlijk niet.
Q2: Wat zou u doen als u iets zou vergeten?
A2: We hebben iedere twee uur koffiepauze, dus wachten we tot we weer beneden zijn geweest. Dan nemen we mee wat we nog nodig hadden.
Q3: Wat zou u vinden van drones die zulke spullen kunnen brengen?
A3: Dat zou wel handig zijn, dan kunnen we meteen door met werken.
Q4: Zijn er volgens u nog meer scenario’s waarin drones uw werk gemakkelijker en/of efficiënter zouden kunnen maken?
A4: Gereedschap vergeten we niet vaak, maar zoiets als een kitspuit zou zeker handig zijn om gebracht te worden.
Q5: Ziet u het zitten om drones op de werkplaats te hebben?
A5: Ik zie er qua veiligheid voor mijzelf niet zo’n probleem mee, ik heb een helm op en goede schoenen aan, dus dat komt wel goed.
Q6: Voorziet u problemen m.b.t. veiligheid bij het gebruik van zulke drones?
A6: Op dit moment hangen er in dit gebouw [Atlas] veel kabels naar beneden, dus het zal best wel moeilijk zijn om die drones daar tussendoor te laten vliegen
Q7: Zijn er nog overige dingen die bij u te boven komen aangaande dit interview?
A7: Je zou wel kunnen kijken of je die drones naar die dingen kunt laten vliegen [wijst naar rode, uitstekende plateaus aan de zijkant van het gebouw] en ze daar laat “bezorgen”, dan kunnen ze gewoon buitenom. Anders zou je beter nog kunnen kijken naar fabriekshallen. Daar heb je veel meer ruimte en is het ook heel vervelend als je iets vergeet, omdat je dan dat hele stuk terug moet lopen.


English (translated from the Dutch version):
Q1: Does it occur that you forget taking some things with you on your way up in the building?
A1: That actually doesn't occur.
Q2: What would you do if you were to forget something?
A2: We have a coffee break every two hours, so I would probably wait till then, go downstairs to get my coffee and take with me what I need.
Q3: What would you think if drones would come bring those things to you?
A3: That would be nice, that way we can continue working.
Q4: Would there be more scenarios in which drones could easy your job or make it more efficient?
A4: We generally do not forget tools, but something along the lines of a silicon glue would be nice to be brought to you.
Q5: Do you think using drones in construction areas is a wise idea?
A5: When talking about safety for me, I do not see a problem. I have a helmet and good shoes, so I'll manage.
Q6: Do you see problems that may arise when using drones in construction zones?
A6: Currently, many cables are hanging from the ceilings, so it could potentially be hard for drones to navigate through it.
Q7: Is there something you still would like to add?
A7: You could take a look at having drones that can deliver things to the extruding plateaus on the side of the building, that way they can just go around the building, instead of having to fly inside. Another option would be to take a look at factory halls. Then you do have way more space and its more annoying to forget something there, as you have to walk the whole way back.

Interview Two

Dutch:
Q1: Wat zou u vinden van drones die zulke spullen kunnen brengen?
A1: [Reageerde enthousiast] Dat zie ik inderdaad wel wat in.
Q2: Zijn er volgens u scenario’s waarin drones uw werk gemakkelijker en/of efficiënter zouden kunnen maken?
A2: Als er kleine dingetjes “geleverd” kunnen worden, zou dat wel handig zijn, maar veel dingen zijn best wel zwaar, denk aan een flens van 5KG, dat vertrouw ik niet echt aan een drone toe.
Q3: Ziet u het zitten om drones op de werkplaats te hebben?
A3: Zolang ze kleine dingetjes met weinig gewicht leveren, zie ik dat wel zitten.
Q4: Voorziet u problemen m.b.t. veiligheid bij het gebruik van zulke drones?
A4: Er hangen veel dingen in de weg, zoals kabels en steigers, dus dan krijg je waarschijnlijk snel dat je drone ergens op botst.
Q5: Zijn er nog overige dingen die bij u te boven komen aangaande dit interview?
A5: Als je binnen willen kijken, dan kun je kijken of de hoofdaannemer dat goed vind, dan kun je zelf zien hoe het er binnen uit ziet. Ik ben al wat op leeftijd, dus weet niet precies wat er allemaal mogelijk is met een drone.


English (translated from the Dutch version):
Q1: What would you think if drones would come bring those things to you?
A1: [Enthousiastically] I can see some potential in that.
Q2: Would there be more scenarios in which drones could easy your job or make it more efficient?
A2: If it can "deliver" small things, that would be nice, but I think many objects would be way too heavy for a drone. Think for instance of a 5KG flange, I would not trust a drone to carry that.
Q3: Do you think using drones in construction areas is a wise idea?
A3: As long as it carries small, leightweight objects, I think that would work, yes.
Q4: Do you see problems that may arise when using drones in construction zones?
A4: There are things in the way, such as cables and scaffolding. So the drone would probably hit something on its path.
Q7: Is there something you still would like to add?
If you would like to take a look inside, you could try to talk to the head-contractor and see whether he allows it. Because I'm quite old, I do not exactly know what your drones are capable of and what it is not.