PRE2015 1 Groep3

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search


Introductie

Teamleden

Dennis Brons 0840089 d.brons@student.tue.nl

Florijne Merton 0861478 f.p.w.merton@student.tue.nl

Karsten Paulussen 0870509 k.paulussen@student.tue.nl

Leroy Visser 0842020 l.visser@tue.nl

Bart van der Vecht 0843399 b.v.d.vecht@student.tue.nl

Benjamin van Lierop 0856447 b.j.f.v.lierop@student.tue.nl

Over het project

Dit project is onderdeel van de 2015/2016 editie van het vak 0LAUK0 Project Robots Everwhere. In dit project zullen de leden van het team een ontwerpproces doorgaan gerelateerd aan robots waarin wij:

 • Ontwerpproblemen formuleren met als doel bepaalde waarden te realiseren;
 • Bestaande kennis uit de exploratieve en verdiepende vakken integreren in een ontwerp;
 • Ontwerpbeslissingen nemen en deze rechtvaardigen en evalueren op basis van de te realiseren waarden;
 • Een ontwerpplan maken en uitvoeren;
 • Kritisch te reflecteren op ons uiteindelijk ontwerp;

Onderwerp

Ten tijde van dit project is drone-techonlogie een populair en snel groeiend veld. De kleinere (niet militaire drones) zijn bij consumenten erg populair en ze worden steeds meer ingezet op allerlei gebieden. Daar staat tegenover dat deze nieuwe technologie wellicht niet goed past in onze samenleving, vooral de term 'privacy' wordt vaak genoemd. Wij willen onderzoeken hoe deze moderne technologie samengaat met de lokale versterking van de politie, in de vorm van buurtpreventie.

Vraagstelling

Hoofdvraag

Kunnen drones ingezet worden in buurtpreventie?

Deelvragen

 • Wat willen buurtbewoners qua veiligheid in hun buurt?
 • Hoe zien huidige buurtwachten deze technologie voor zich in de toekomst?
 • Welke andere actoren en belangen spelen een rol?
 • Hoe zou een buurtwacht-dronesysteem eruit zien?
 • Welke functies zou de drone moeten hebben? (Minimaal huidige functies buurtwacht + resultaten interviews + eigen ideeën)
 • Zouden drones buurtwachten aanvullen of vervangen?
 • Wat zijn de voordelen van een drone als buurtwacht ten opzichte van andere mogelijkheden? (Camera/ menselijke buurtwacht/ smsdienst/etc)
 • Hoe zou de drone gefinancierd worden, wie zou er verantwoordelijk voor zijn en wat zou er veranderen in werkgelegenheid?

Doelstellingen

Ons project zal uit een drietal fases bestaan, die gevormd worden door een aantal doelstellingen. Allereerst is het belangrijk om te ondervinden hoe de huidige buurtpreventieteams tot stand zijn gekomen. Daarnaast is de huidige wetgeving betreft drones en buurtpreventie ook van belang.

 • Onderzoek naar historie en wetgeving

Vervolgens gaan we onderzoeken of een drone als buurtwacht wel wenselijk is, en gewenst wordt. Om dit te doen gaan we enquêtes opzetten en verspreiden om het idee bij mensen te peilen. Daarnaast willen we verscheidene leden van buurtpreventieteams interviewen naar hun ervaring en mening over ons project.

 • Het opstellen en afnemen van enquêtes en interviews

Tot slot gaan de verkregen informatie verwerken in het design van een drone, waar de rol van de drone het belangrijkste is. We gaan kijken of een drone als buurtpreventie rendabel is.

 • Conclusies uit het onderzoek en design

Plan van aanpak

Om onze doelstellingen te bereiken zullen we de volgende taken ondernemen:

 • Onderzoek naar historie en wetgeving
  • Onderzoek naar het onstaan en de ontwikkeling van de buurtpreventie
  • Bestaande documentatie buurtpreventie en drones onderzoeken
  • Opzoeken wat de wet op dit moment inhoud betreffende buurtpreventie en drones
  • Onderzoeken wat er van deze wetgeving voor ons design van belang is
 • Interviews en enquêtes
  • Het opstellen van interviews met buurtpreventieteams
  • Het opstellen van enquêtes
  • Interviews met buurtpreventieteams afnemen
  • Verspreiden van enquêtes
 • Wat volgt er uit het onderzoek, de interviews en de enquêtes
  • Het opstellen van een lijst met actoren en belangen
  • Het design van de drone
  • Welke veranderingen onze drone met zich meebrengt
  • Alternatieven van een drone
  • Welke rol Enterprise speelt in het project

Planning

Hieronder onze planing, verdeeld in taken per persoon per week gedurende de acht weken van het project.

Groep 3 planning
The planning for PRE2015 1 Groep3

Logboek

PRE2015 1 Groep3 Week 1: Brainstormen

PRE2015 1 Groep3 Week 2: Planning en presentaties

PRE2015 1 Groep3 Week 3: Bronnen en achtergrond onderzoek

PRE2015 1 Groep3 Week 4: Interviews en enquête

PRE2015 1 Groep3 Week 5: Verwerken van resultaten

PRE2015 1 Groep3 Week 6: Ontwerp van drone

PRE2015 1 Groep3 Week 7: Conclusies uit het onderzoek

Eindverslag en Presentaties

Hier vind je ons eindverslag ! Attentie, Dronepreventie: een drone ter versterking van de buurtpreventie [1]


De presentaties gepresenteerd in week 2,3 en 8 kan je hier nog een keer bekijken:

Presentatie 1 [2]

Presentatie 2 [3]

Presentatie 3 [4]