Onenigheid visie project oplossen door allen onze eigen visie op te schrijven

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Omdat boven kwam dat we verschillende ideeën hadden over hoe we het verder beter konden aanpakken, besloten we om voor onszelf even op te schrijven en daarna gezamenlijk de verdere aanpak vast te leggen. Hieronder staan onze eigen ideeën hierover.

Brian

Onderzoeksvraag: Hoe kan robottechnologie de hoge werkloosheid onder blinden/slechtzienden verbeteren?


Het project bestaat uit twee delen. Beide delen worden later samengevoegd en vergeleken.


Deel 1: Er zijn 4 technologieën gekozen. Deze worden ieder onderzocht op verschillende aspecten.

Mogelijke deelvragen:

- Wat is de functie van deze technologie?

- Doelgroep van de technologie?

- Voor en nadelen van de technologie?

- Van welke technieken wordt er gebruik gemaakt? (Hoe werkt de technologie nu echt?)

- In wat voor soort omgeving wordt de technologie gebruikt?

- In hoeverre is de technologie dynamisch / reageert het op veranderingen?

- Gebruikerservaringen?

- Wat zouden gebruikers veranderen / verbeterd willen hebben?

Deel 2: Er worden een aantal (veelvoorkomende) banen gekozen. Iedere baan zal onderzocht worden op aspecten die belangrijk zijn voor blinden, zoals omgeving en taken. Daarnaast kan in de literatuur nog worden gezocht naar algemene problemen die blinden ondervinden bij het vinden van een baan en het uitvoeren van de bijbehorende taken.

Mogelijke deelvragen:

- Wat zijn de dagelijkse taken van de baan?

- In wat voor omgeving wordt de baan uitgevoerd?

- Is de werkomgeving statisch of dynamisch?

- Wat is de mate van sociale interactie met collega’s en klanten?

- In hoeverre is er werkdruk?

- Gebruik van technologie, zoals computers of speciale machines?


Ook moet onderzocht worden waarom blinden niet worden aangenomen. Zowel vanuit het perspectief van de blinden als de werkgever.


Tenslotte zal de belangrijkste informatie uit beide delen samengevoegd moeten worden. Hieruit volgt een serie van aanbevelingen voor de producent van de technologieën, werkzoekenden, werkenden en werkgevers.

Frank

Ik wil dat we aan de hand van een aantal subvragen de onderzoeksvraag beantwoorden. Door verdeling in de groep van die subvragen weet iedereen altijd waar hij/zij naartoe aan het werken is. Naast de subvragen vond ik het een goed idee om ons te richten op de taken die opgelost worden door 4 producten en de benodigde behoeftes voor 3 verschillende banen. Vragen die ik belangrijk vindt:

  • Waarom is het een probleem dat veel blinden/slechtzienden niet werken?
  • Waarom is het lastig voor blinden/slechtzienden om te werken?

- Wat zijn 3 banen die blinden evt. zouden willen doen, maar moeite mee hebben?

- Wat zijn de vereisten voor elk van deze banen?

- Aan welke van deze vereisten voldoen de meeste blinden/slechtzienden wel/niet?

- Wat zijn andere bottlenecks die het hebben van werk vermoeilijken (zoals onwetende werknemers, gebrek aan subsidie etc. Niet belangrijkst, maar toch benoemen)

  • In hoeverre helpen bestaande technieken?

- Wat zijn 4 technieken die zouden moeten helpen?

- Met welke taken helpen deze technieken precies en wat kunnen ze precies niet?

- Wat vinden gebruikers (on)wenselijk aan de omgang met deze apparaten?

- Wat zijn andere bottlenecks die het gebruik van deze technieken vermoeilijken (zoals hoge prijs, gebrek aan financiering)

  • Wat moet er aan bestaande technieken veranderen om blinden aan/met werk te helpen?

- Met welke vereisten voor welke banen helpen welke apparaten?

- Wat moet er aan de producten veranderen om goed te assisteren?

- Wat moet een blindenarbeidsondersteunend product in het algemeen aan voldoen?

  • Is dit uiteindelijk allemaal wenselijk en wat levert dit op?

Deze vragen zijn makkelijk onder te verdelen. Bijv. zouden 3 mensen aan de eerste twee hoofdvragen kunnen werken en 3 anderen aan de derde. In de laatste week zouden we dan de twee laatste hoofdvraag kunnen onderverdelen en beantwoorden. Zelf zou sowieso al de eerste vraag beantwoorden en zou ik me ook wel willen bemoeien met de banen. Die productbeschrijvingen vind ik belangrijk, maar interesseren me minder.

Ik ben bang dat als we zomaar technieken verdelen om te bestuderen dat we ongericht en ongestructureerd werken. Wat gaan we dan precies doen met die technieken? Hoe combineren we dat dan met de struggles van blinden? Dus: hoe zou alles dan samen komen?

Iris

Visuele beperking tijdens het werken, met toekomstige technologie bijna niet te merken!!

Ten eerste uitzoeken, hoeveel visueel beperkte mensen zijn er (blind, slechtziend in verschillende gradaties) Welke hulpinstanties/belangenorganisaties zijn er hier in de regio... (Visio, Bartimeus, UWV) Wat voor technologieën er bestaan voor visueel beperkten. --> niet alleen voorziening, maar ook achterliggende techniek wat vinden blinden van deze technologieën, waar willen zij verbeteringen zien? Voor welke uitdagingen in hun leven is er nog geen technologische oplossing? --> kunnen wij die bedenken

Knelpunten binnen werk, functionele vereisten/mogelijkheden (uitwerken voor x aantal banen) is dit op te lossen met huidige technologieën, ja (kan dit beter) / nee (is technische oplossing mogelijk)

gebrek aangepaste werkplekken (ligt oorzaak bij gebrek kennis werkgever, of kosten/moeite/risico) Door (intelligente) technologie te ontwikkelen, dat moeiteloos binnen huidige beleid/systeem past! (hoe?) JOBCOACH!

The current state of the art en het niveau van veel gebruikte hulpmiddelen is verschillend, hoe kunnen wij voor een verkleining in dit gebied zorgen? (financiën/afzetmarkt)

Julien

Hoofdvraag

Kan robotica (technologie) een oplossing bieden voor de hoge werkloosheidscijfers bij blinden?

Deelvragen/uitwerking

Maatschappelijk gerelateerd

- Wat voor werkzaamheden (banen) kunnen en worden vooral door blinden/slechtzienden worden uitgevoerd (of juist niet)?

Onderzoek naar de huidige arbeidspositie van blinden/slechtzienden, eventuele moeilijkheden die optreden tijdens het uitvoeren van het werk.

- Wat voor werkzaamheden (banen) moeten door blinden/slechtzienden kunnen worden uitgevoerd?

Beschrijving van werk gerelateerde taken die blinden/slechtzienden uit zouden moeten kunnen voeren (d.m.v. hulpmiddelen).

Technologisch gerelateerd

- Welke robotica-technologieën worden veel toegepast in de ondersteuning van blinden?

Onderzoek naar bestaande (veelgebruikte) robotica-technologieën (hulpmiddelen) en de toepassing daarvan bij blinden (beschikbaar bij Visio/Ongezien Talent).

- Wat zijn recente ervaringen met deze vormen van robotica-technologieën op de werkvloer?

Gebruikerservaringen verzamelen d.m.v. interviews/gesprekken met specialisten en/of blinden in het veld (Visio/Ongezien Talent).

- In hoeverre kunnen deze robotica-technologieën bijdragen in de werkzaamheden van blinden/slechtzienden?

Koppeling van hupmiddelen aan de hierboven onderzochte werkzaamheden.

- Wat zou een eventuele ‘ideale’ oplossing zijn voor werkende blinden?

Eventuele suggestie voor een technologisch concept n.a.v. onderzochte technologieën/banen.

Conclusie/aanbeveling

Antwoord op de vraag of er een (of meerdere) robotica-technologie(ën) bestaat/bestaan die de werkzaamheden door blinden/slechtzienden in een positieve zin kan stimuleren/verbeteren, om zo meer van deze mensen aan het werk te kunnen zetten in bepaalde (werk)sectoren. Eventueel een suggestie voor een technologisch hulpmiddel/concept die zeker de oplossing kan bieden.

Leon

We gaan ons dit project richten op 4 robothulpmiddelen. Deze zijn in Eindhoven verkrijgbaar maar worden nog niet optimaal benut voor ons doen. Dit komt voornamelijk omdat geld een belangrijke factor is bij het aanschaffen van deze producten en er goedkopere alternatieven zijn. Maar als we de geldfactor ten zijde houden kunnen we echt kijken wat het product nou kan doen voor een blinde/visueel beperkte. Wie gebruiken deze producten, waarom, hoe vaak, en kan dit beter. Voor de huidige robot hulpmiddelen worden op basis van interviews, literatuur enz. aanpassingen en verbeteringen bedacht. Dit om de producten in het geheel te verbeteren of om meer gerichte taken uit te kunnen voeren. Iedereen kiest zelf of in paar een product om deze in en uit te begrijpen en vervolgens te verbeteren. Ook kan er gekeken worden naar hoe het product goedkoper kan.

Marco

Mijn visie is dat we gaan kijken waar de problemen zitten voor blinden en te kijken naar de bestaande producten die op grote schaal beschikbaar zijn en waar de huidige technologieën te kort komen.


Ik wil gaan kijken hoe we de zwakheden in huidige producten kunnen aanpassen waardoor een blind persoon beter kan integreren in de werkende samenleving. Dit mede door te kijken hoe de de goed te verkrijgen producten kunnen worden verbeterd met relatief kleine aanpassingen.


Ook wil ik gaan kijken hoe we bestaande technologieën die wel beschikbaar zijn maar nog niet in hulpmiddelen voor blinden gebruikt worden, kunnen integreren in bestaande of nieuwe producten.


Daarbij in het oog houdend hoe de verbeterde producten die universeel inzetbaar, en op den duur betaalbaar, zijn. Hierdoor kunnen kosten bespaart worden op custom aanpassingen aan de werkplek, en kan de blinde na ontslag ook makkelijker aan een baan komen op een andere nog niet aangepaste omgeving.


Compromissen

Er is voor gekozen om de groep op te delen in twee delen, een maatschappelijk deel en een technologisch deel.

Leon, Iris en Frank gaan zich richten op het maatschappelijk deel en Brian, Julien en Marco op het technologisch deel.