Minutes tutor meetings Group 10

From Control Systems Technology Group
Revision as of 10:49, 26 March 2018 by S161618 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Minutes Tutor meetings

22-2-2018

There is always some form of interaction with the user. What is the right location to place the box (keep in mind that there are special forms of housing such as flats)? What does this location mean for the user? Consider limitations of the size of the package and box. Give the users choices between different delivery methods; human or drone delivery. You’re designing a logistic cycle; stay focused during the project and learn from previous projects. look at Amazon; what is their method of delivery? Is the delivery personal or do the drivers simply leave the deliveries on the clients porch? Use the guideline of Amazon for a 30 minute delivery. This is easy to calculate taking into account the amount of warehouses in the Netherlands. In what stage is Amazon with the delivery of packages with drones? What is their vision on drone delivery and is this profitable and desirable? Your plan is way too broad at the moment. Upload the Coaching Questions to Wiki as soon as possible. Also make a table of contents. Also clarify what your end result will be; will it be a CAD model, a survey or an experiment? What is the relation with the user? Give this some structure and give some examples and ideas about your plan. Be specific and always expect the question: why?

1-3-2018

How does the drone find his landing stage? How is the drone supposed to approach this location? What could be the legal frameworks? Your subject is still too broad. The delivery of packages in cities is a big problem in the Netherlands. The output of the model differs a lot for each city so keep your focus on one city according to your own choice. Where should the truck park? The comparison made between the drone and truck delivery is not honest; delay time by traffic lights etc should be included. We’re working on different projects simultaneously, choose for a balance. How realistic is the model? Is it worth it to invest in this project for Eindhoven? Are you working on a logistic or robotics project? Your crucial point is to improve the current delivery method. To realize this, the current method has to be measured and the output of our method has to make clear what the new situation will become. Just making a comparison is not evident. Have a look on the previous projects; there already were some surveys about drone delivery. Focus on the goal of your project and the real problem. Be specific with the questions of the survey. Give an answer to the main question for all subtopics. Also look at the feasibility of the project.

8-3-2018

Your subject is still too broad; make it more specific. Your Wiki page contains less information; expand this. The idealized picture of warehouses does not take the population densit into account. What will you show with your model? Will it be a Matlab model which compares the three methods for delivery in a city? How long will it take before you have the results of the survey and does the survey gives you the information which you want? Talk about advantages and disadvantages; neutralize the survey. Now the assumption has been made that drone delivery will improve the current delivery method. This is not a right thing to do. What are the inputs and outputs of your model? The model and survey are independent. The survey will give you quantitative data which is a good base for the model. Look at the three methods and make a model for these.

15-3-2018

Vraag aan Rene van den Molengraft voor funding (ff mailen)

Inschatting maken bol.com/PostNL

Kijken naar persberichten

Kijken naar jaarverslagen

Op basis van simulatie een eafweging maken, inschatten

Blijf niet te lang hangen op de precieze details, ongeveer is ook prima

Wat willen jullie nou precies aantonen? We willen aantonen dat drones beter zijn dan de huidige methode. Is lastig want geen gegevens. Vergelijk de 3 methodes, kijken waar ze beter zijn dan mekaar en waarin.

Kijken welke methode goed is in welke situatie, analyse opstellen

Bedrijven zoals PostNL rekenen liever zelf met hun cijfers

Kijk uit voor plagiaat, noem bronnen expliciet

Goals voor survey expliciet

SCHRIJF ALLES OP

22-3

Data krijgen van huidige methods moeite -> nu redelijk kunnen vinden via jaarverslag etc dus geode vergelijking kunnen maken dus nieuwe methods vergelijken met huidige. Gekeken naar de wiki -> hier moet duidelijke structuur in komen. Alle onderzoeken plus de voor – en nadelen afronden. Op het einde hier een conclusie over schrijven voor de bedrijven. Enquete resultaten zijn bekend. Hierbij zijn zowel voor als nadelen uit te halen. Wel grote groep twintigers. Hoe gaan we dit meenemen in de vergelijking? Opbouw voor project is hier belangrijk voor. Voor we op onze methodes ingaan duidelijk maken hoe de mensen denken over de huidige methode en drones. Kijken of hier behoefte aan is. Daarna dit terugkoppelen op de methodes wat bij deze methoden voor de user van pas zou kunnen zijn. Welke data naar boven kunnen halen? Hoe beinvloed dit je project? Overgestapt op de focus van bol.com naar postnl. Focus is veranderd naar complete plaatje naar bezorgmethode. Hebben specifiek gekeken naar welke info nodig was. Artikelen over bv amsterdam waar het nu al bijna niet meer te doen is met beveiliging. Met de huidige groei van online bestellingen wordt de eis te groot, wordt overschot tegen wat leveranciers kunnen leveren. Hierin zien we de oplossing met drones. Hoe toon je aan wat kan wel wat kan niet? Beetje zweverig nu. Is geen ingenieursuitspraak. Vooral gevonden dat ze nieuwe methodes aan het zoeken zijn. Wat gaat er mis? Bezorgers komen tot conclusie dat bezorgtijd zo lang wordt dat ze in problemen komen? Worden de burgers opstandig omdat hun straten te vol worden? Fiets kan ook te maken hebben met kosten; bezorgers die niet mogen rijden kunnen in dienst komen. Wat voor soort criteria heb je om te kunnen zeggen dat het niet meer kan. Dit duidelijker formuleren in het verslag. Meer artikelen en data over waarom -> tussenweg en dit formuleren. Maak je een onderscheid tussen de steden en hoe doe je dit? Cirkels zitten over heel nederland -> is gebasseerd op de methode zelf. Als je nu zegt in amsterdam nodig hogeveen niet is dat onzinnig. Amsterdam sluit goed aan bij beehive concept. Truck drone voor eindhoven. Distributiecentrum ligt er nog 25 minuten ervan af dus sluit hierbij goed aan. Criteria opstellen in wat voor soort opzet we wat . algemeen criterium; als het daar en daar aan voldoet dan willen we dat. Per methode voor en nadelen uitlijsten zodat we achteraf conclusie kunnen maken met deze criteria. Aankondigen op welke schaal je kijkt etc. postnl is belangrijkste klant. Stel ze maken zich druk over breda. Kunnen ze dan aan de hand van onze criteria bepalen welke methode. Maak je criteria zo dat als postnl zich afvraagt hoe ze het in een bepaalde regio moeten doen dat ze dan dingen in kunnen vullen en dan een advies voor methode krijgen. Hij kan zich voorstellen dat tijd 1 criterium is en kosten een ander en dat hiertussen een soort van trade-off is. Grootste focus ligt op tijdswinst. Daarnaast onderzocht hoe duur het zou kunnen zijn om drones aan te schaffen. Kostenplaatje concreet krijgen. In grote stad zou het nuttig zijn om eenmalig zo’n aanschaf te doen. Kunnen we dit kwantitatief onderbouwen. Hangt dit samen. Kwantitatief onderzoek is vooral gefocust op de tijdswinst. Lukt het nog om wat meer iets richting tijn te gaan? Als we gegevens hebben van een regio -> adjucated guess. Kan je op basis van deze argumenten bepalen welk methode. tijd snapt hij nu de rest nog. Wil je een oplossing voor het hele land of per regio? Kijk je dan of de regio’s op elkaar aansluiten. Kan ook goedkoop zijn om voor heel nederland hetzelfde te investeren. Alleen tijd is te eenzijdig als criterium. Welke andere zouden er misschien nog bijkunnen? Belangen bezorger zijn ook financieel. Vervuilingskwestie kan voor een deel ook financieel worden. Want wss zal post nl ook voor zn co2 emissies moet gaan betalen. Hoeft niet perse apart te zijn. Algemene vraag: er is meer dan één aspect. Als er meer zijn, hoe maak je dan een keuze ? besluitmatrix zien. Verschillende opties en verschillende criteria met bepaalde weging. Aan klant over laten hoe ze dan gaan kiezen. Als je besluit gaat maken hoe je dat dan doet. Één maat voor heel nederland of per regio? En hoe ga je dat doen? Per regio kun je het per regio doen. Per regiogrens, of bebouwdichtheid. Hoe deel je deze regio;s in? Voor volgende week; gekeken naar gebruikersbehoefte, wat is eruit gekomen? Geanalyseerd wat constraints zijn in termen van bevolkingsdichtheid etc? wat moet je weten van een regio? Randvoorwaarden systeem? Daar komt dan iets uit en leg je 3 methodes tegenover. Dan op manier match maken en dan uitlegt met matrix hoe je dan verder komt hiermee en hoe je tegen postnl zegt wat ze moeten doen. Welke oplossing je hebt. Wel kritisch tegenover de data staan; kleine sample van dezelfde leeftijdsgroep. 20 minuten -> 10 minuten presentatie, 5 minuten om iets te demonstreren; bijvoorbeeld een beslissing. Neem regio en pas je matrix toe. Laatste 5 minuten voor vragen. Mogelijkheid tot banner ofzo. Hou je aan de limiet .


Presentatie: - intro + problem system - drones en huidig systeem - uitwerking enquete; wat zijn de behoeften voor de gebruikers? - besluitmatrix maken voor current + de 3 methoden - mini demo -

criterias:

  • kosten:

- initiele kosten - kosten per pakketje (voor gebruiker) - kosten voor bedrijf (uurlonen + onderhoud etc)

  • tijdswinst

- instant single package delivery - deliver at exact location (gps)

  • files/vervuiling
  • bevolkingsdichtheid

- woon vs werk dichtheid