Meetings2016-1-groep2

From Control Systems Technology Group
Revision as of 14:08, 17 September 2016 by S144784 (talk | contribs) (→‎13-9-2016)
Jump to navigation Jump to search

Week 1

08-09-2016

Focus, objectives and approach discussed and documented. Divided the found literary papers between members for summarization. Discussed the option to simulation traffic with different algorithms and communication systems.

Division of tasks, milestones, deliverables and allocation of hours will be made on Monday 12-9-2016.

The following items will be added to the wiki:

  • Summarization of papers
  • Focus objectives and approach.

Division of tasks:

  • Read and summarize the papers that have been divided: everyone
  • PowerPoint: Rodger
  • Build wiki with most current work: Jeroen

Week 2

13-9-2016

Online meeting op skype. Voor deze meeting zou iedereen een paper uitzoeken, hieruit zouden we de beste uitzoeken om volledig uit te pluizen. Dit plan is tijdens te meeting veranderd omdat we in plaats daarvan een andere aanpak van het project gingen verzinnen. Dit bleek erg moeilijk dus hebben afgesproken om meneer Borghuis donderdag te bezoeken. Tevens is er een mail naar meneer Molengraft verstuurd.

15-9-2016

Planning tot maandag:

  • Presentatie maken/voorbereiden/geven: Lisanne
  • Literatuurstudie: kruispunten nu: Rodger
  • Frontend simulatie(visualatie)+ literatuurstudie sensors en communicatie van autonome auto's nu. Sjoerd
  • FOCUS, objectves aanpassen, planning maken, milestones/deliverables/whowilldowhat/uren budget, wiki bijhouden: Jeroen
  • Communicatiesystemen in kruispunten nu: Johan.

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7