Meetings2016-1-groep2

From Control Systems Technology Group
Revision as of 18:59, 11 September 2016 by S144784 (talk | contribs) (Created page with '= Week 1 = == 08-09-2016 == Wat is er deze meeting gebeurd?: Focus, objectives en approach besproken en document goedgekeurd. We gaan uit literatuur verder onderzoek doen en daa…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Week 1

08-09-2016

Wat is er deze meeting gebeurd?: Focus, objectives en approach besproken en document goedgekeurd. We gaan uit literatuur verder onderzoek doen en daarna keuzes maken mbt communicatiesystemen en algoritme. Volgende week moet planning, taakverdeling, milestones, deliverables en het uren budget gemaakt worden. Hier beginnen we maandag aan.

Wiki: Voor deze week bestaat de wiki uit 2 delen: - Papers kort samenvatten (nuttige info eruit halen) - Focus objectives and approach.

Taakverdeling: - Iedereen 3 papers samenvatten/ de bruikbare info uit halen: in de dropbox map staan initialen voor de papers om de verdeling aan te geven. Johan is gematst, hoeft maar 2 samen te vatten wegens wegvallen van 1 paper ;-) - PowerPoint: Rodger - Op Wiki zetten: Jeroen


Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7