Difference between revisions of "Meetings2016-1-groep2"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 69: Line 69:


= Week 4 =
= Week 4 =
== Notulen van de feedback ==
Er wordt geadviseerd om een lijst te maken met de opties die we hebben voor het algoritme en voor iedere optie de consequenties te bekijken voor de USE-aspecten.
Rechtvaardigheid: Als voetgangers en fietsers lang moeten wachten omdat dit de doorstroming van de auto's bevordert, kan dit als onrechtvaardig worden beschouwd voor voetgangers en fietsers en maakt de keuze om te lopen of te fietsen onaantrekkelijk.
Het ijken van stoplichten: dit gebeurt op dit moment handmatig (doorstroming vaststellen). Deze gegevens zullen grotendeels opgevangen kunnen worden door de informatie die gewonnen wordt door de communicatie tussen autonome auto's en kruispunten. Informatie over market-share kan nog uit handmatig ijken gehaald worden.
Groene golf idee --> autonome auto's kunnen hiermee een regulerende werking hebben op de snelheid. (Besloten dat dit niet is waar wij mee werken want dit vormt een heel nieuw project).
Vertrouwen in neurale netwerken is minder dan in expliciete algoritmes aangezien van de eerste niet volledig bekend is hoe de algoritmes zijn vormgegeven omdat dit gedaan wordt door een neuraal netwerk. Expliciete algoritmes daarentegen, weet men helemaal de werking van.
Marco Boon heeft onderzoek gedaan naar stoplicht informatie. --> contacteren om inzicht te krijgen in meer realistische gegeven omtrent de kruispunten.
Tip van de docent: zoek realistische informatie! Doe niet zomaar iets.
Maak een duidelijke set van aannames en requirements!!!
Doe niet zomaar iets, stel doelen op.
Veiligheidskwestie: kijk naar intruder models. Wat gaat er kapot en hoe vangen wij dat op? --> besloten dit met packet loss te doen.
Kies het tijdsvak waar wij op focusen. --> Dit zou al in de Wiki uitgelegd moeten staan: wij focusen op nabije toekomst.
Requirements, preferences en constraints:
* Requirements: collision detection, data over doorstroming van kruispunten (uit literatuur of uit Poisson verdeling).
* Preferences: Intruder model --> packet loss, platooning.
* Constraints: Maximale wachttijd van voetgangers en fietsers moet in acht genomen worden.
Dit lijstje moet komende week af gemaakt worden.
Punten van aandacht:
* Wat zijn de sensor capabilities van de auto's?
* Waarom doen wij niet aan packet injection? (moet verder uitgelegd worden, zie taakverdeling)
* Wat wordt er precies gecommuniceerd?
* Hoe weet het kuirspunt waar iedere auto is?
* Aanname: Iedere auto heeft dezelfde sensor capabilities. Radar of andere sensor maakt niet uit, gestandaardiseerde data wordt gecommuniceerd.
Deze vragen moeten aan het einde van de week beantwoord zijn.
'''Taakverdeling:'''
* (Expliciet maken van assumpties en bijbehorende motivatie) '''vanaf vrijdag'''
* RPC's (requirements, preferences, constraints) met motivaties maken voor het algoritme: '''Jeroen'''
* Mail naar Boon: '''Rodger'''
* Literatuur studie over huidige communicatiesystemen in bussen etc. (overgenomen van Johan): '''Lisanne'''
* Wikipedia planning aanpassen (inclusief Gant(?)-chart): '''Johan'''
* Uitleggen waarom we niet echte metingen nodig hebben, maar we wellicht ook Poisson kunnen gebruiken: '''Johan'''
* Architectuur van de code veranderen: '''Johan'''
* Collision detection programmeren: '''Johan'''
* Tekst schrijven over het ijken van de stoplichten: '''Jeroen'''
* Tekst schrijven over waarom we ervoor kiezen niet groene golf te simuleren: '''Sjoerd'''
* Waarom kiezen wij voor een expliciet algoritme en niet een neuraal netwerk (tekst schrijven): '''Lisanne'''
* Packet loss: waarom kiezen wij dit erbij te betrekken? Wat voor effect heeft het op algoritme (tekst schrijven): '''Sjoerd'''
* Check of het duidelijk in de Wiki staat dat het gaat om een nabije toekomst en niet om een verre toekomst qua autonome auto's: '''Lisanne'''
* Algoritme in pseudo-code af maken voor de menselijke chauffeurs en verkeerslussen: '''Rodger'''


= Week 5 =
= Week 5 =

Revision as of 16:59, 26 September 2016

Week 1

08-09-2016

Focus, objectives and approach discussed and documented. Divided the found literary papers between members for summarization. Discussed the option to simulation traffic with different algorithms and communication systems.

Division of tasks, milestones, deliverables and allocation of hours will be made on Monday 12-9-2016.

The following items will be added to the wiki:

 • Summarization of papers
 • Focus objectives and approach.

Division of tasks:

 • Read and summarize the papers that have been divided: everyone
 • PowerPoint: Rodger
 • Build wiki with most current work: Jeroen

Week 2

13-9-2016

Online meeting op skype. Voor deze meeting zou iedereen een paper uitzoeken, hieruit zouden we de beste uitzoeken om volledig uit te pluizen. Dit plan is tijdens te meeting veranderd omdat we in plaats daarvan een andere aanpak van het project gingen verzinnen. Dit bleek erg moeilijk dus hebben afgesproken om meneer Borghuis donderdag te bezoeken. Tevens is er een mail naar meneer Molengraft verstuurd.

15-9-2016

De afspraak met meneer Borghuis bleek ons erg te hebben geholpen. Uit het gesprek werd duidelijk waarom ons oorspronkelijke plan niet goed was, zie de introductie van de Wiki. Toen we bij elkaar zijn gaan zitten kwamen we met het idee om bestaande verkeerslichten in kruispunten te verbeteren. Milestones en deliverables zijn bedacht en er is een planning gemaakt voor maandag.

Planning voor maandag:

 • Presentatie maken/voorbereiden/geven: Lisanne
 • Literatuurstudie: kruispunten nu: Rodger
 • Frontend simulatie(visualisatie)+ literatuurstudie sensors en communicatie van autonome auto's nu. Sjoerd
 • Focus, objectves aanpassen, planning maken, milestones/deliverables/whowilldowhat/uren budget, wiki bijhouden: Jeroen
 • Communicatiesystemen in kruispunten nu: Johan.

Week 3

22-09-2016

Notulen 22-9-2016 Te bespreken zaken:

 • Layout kruispunt;
  • Layout;
  • Algoritme.
 • USE-aspecten;
 • Sensoren in auto’s: wat weet het kruispunt?
 • Algoritme/sim.

Definitie van het te gebruiken kruispunt: Het wordt een kruispunt met 2 invoegstroken: eentje voor links en rechtdoor en de ander voor rechtsaf. Geen twee rechtdoor want dit voegt niets toe aangezien de twee rechtdoor stroken toch parallel mogen.

Communicatie: Het is belangrijk dat er feedback is tussen de autonome auto’s want de informatieverzameling is al grotendeels gedefinieerd in de state-of-the-art.

USE aspect veiligheid: Latency verwaarlozen.

Taakverdeling:

Jeroen: Communicatiesystemen in de autonome auto’s verder researchen + wiki updaten.

 • Deliverable: Samenvatting van het onderzoek voor de wiki. Daarbij vragen en opmerkingen voor de simulatie.

Lisanne: Wiki updaten + plan van aanpak voor USE-aspecten uitwerken.

 • Plan van aanpak voor USE-aspecten.

Rodger: Wiki klaar maken van literatuur onderzoek. Maak transitie naar algoritme van communicatiesysteem.

 • Wiki stukje;
 • Uitwerking van transitie naar algoritme van communicatiesysteem (ook Wiki klaar).

Sjoerd: Visualisatie moet worden aangepast aan de beslissingen van de layout van de kruising van deze meeting.

 • Simulatie code/demo tot nu toe;
 • Stukje theorie in Wiki over hoe de code werkt en theorie over waarom we keuzes hebben gemaakt voor dit kruispunt (expliciet dat deze kruispunten vaak voorkomen in grote steden etc.)

Johan: Samenvatting van literatuuronderzoek af maken en aanleveren voor Wiki. + programmeren (instructies van Sjoerd).

 • Stuk samenvatting van literatuuronderzoek voor Wiki.

Week 4

Notulen van de feedback

Er wordt geadviseerd om een lijst te maken met de opties die we hebben voor het algoritme en voor iedere optie de consequenties te bekijken voor de USE-aspecten.

Rechtvaardigheid: Als voetgangers en fietsers lang moeten wachten omdat dit de doorstroming van de auto's bevordert, kan dit als onrechtvaardig worden beschouwd voor voetgangers en fietsers en maakt de keuze om te lopen of te fietsen onaantrekkelijk.

Het ijken van stoplichten: dit gebeurt op dit moment handmatig (doorstroming vaststellen). Deze gegevens zullen grotendeels opgevangen kunnen worden door de informatie die gewonnen wordt door de communicatie tussen autonome auto's en kruispunten. Informatie over market-share kan nog uit handmatig ijken gehaald worden.

Groene golf idee --> autonome auto's kunnen hiermee een regulerende werking hebben op de snelheid. (Besloten dat dit niet is waar wij mee werken want dit vormt een heel nieuw project).

Vertrouwen in neurale netwerken is minder dan in expliciete algoritmes aangezien van de eerste niet volledig bekend is hoe de algoritmes zijn vormgegeven omdat dit gedaan wordt door een neuraal netwerk. Expliciete algoritmes daarentegen, weet men helemaal de werking van.

Marco Boon heeft onderzoek gedaan naar stoplicht informatie. --> contacteren om inzicht te krijgen in meer realistische gegeven omtrent de kruispunten. Tip van de docent: zoek realistische informatie! Doe niet zomaar iets.

Maak een duidelijke set van aannames en requirements!!! Doe niet zomaar iets, stel doelen op.

Veiligheidskwestie: kijk naar intruder models. Wat gaat er kapot en hoe vangen wij dat op? --> besloten dit met packet loss te doen.

Kies het tijdsvak waar wij op focusen. --> Dit zou al in de Wiki uitgelegd moeten staan: wij focusen op nabije toekomst.

Requirements, preferences en constraints:

 • Requirements: collision detection, data over doorstroming van kruispunten (uit literatuur of uit Poisson verdeling).
 • Preferences: Intruder model --> packet loss, platooning.
 • Constraints: Maximale wachttijd van voetgangers en fietsers moet in acht genomen worden.

Dit lijstje moet komende week af gemaakt worden.

Punten van aandacht:

 • Wat zijn de sensor capabilities van de auto's?
 • Waarom doen wij niet aan packet injection? (moet verder uitgelegd worden, zie taakverdeling)
 • Wat wordt er precies gecommuniceerd?
 • Hoe weet het kuirspunt waar iedere auto is?
 • Aanname: Iedere auto heeft dezelfde sensor capabilities. Radar of andere sensor maakt niet uit, gestandaardiseerde data wordt gecommuniceerd.

Deze vragen moeten aan het einde van de week beantwoord zijn.

Taakverdeling:

 • (Expliciet maken van assumpties en bijbehorende motivatie) vanaf vrijdag
 • RPC's (requirements, preferences, constraints) met motivaties maken voor het algoritme: Jeroen
 • Mail naar Boon: Rodger
 • Literatuur studie over huidige communicatiesystemen in bussen etc. (overgenomen van Johan): Lisanne
 • Wikipedia planning aanpassen (inclusief Gant(?)-chart): Johan
 • Uitleggen waarom we niet echte metingen nodig hebben, maar we wellicht ook Poisson kunnen gebruiken: Johan
 • Architectuur van de code veranderen: Johan
 • Collision detection programmeren: Johan
 • Tekst schrijven over het ijken van de stoplichten: Jeroen
 • Tekst schrijven over waarom we ervoor kiezen niet groene golf te simuleren: Sjoerd
 • Waarom kiezen wij voor een expliciet algoritme en niet een neuraal netwerk (tekst schrijven): Lisanne
 • Packet loss: waarom kiezen wij dit erbij te betrekken? Wat voor effect heeft het op algoritme (tekst schrijven): Sjoerd
 • Check of het duidelijk in de Wiki staat dat het gaat om een nabije toekomst en niet om een verre toekomst qua autonome auto's: Lisanne
 • Algoritme in pseudo-code af maken voor de menselijke chauffeurs en verkeerslussen: Rodger

Week 5

Week 6

Week 7