Kennis toepassen op onze zinnen

From Control Systems Technology Group
Revision as of 15:33, 19 September 2014 by S121223 (talk | contribs) (→‎Zin 1:)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Terug: Week 3


Zinnen

De zinnen die in de enquête worden gebruikt zijn de volgende 6 schuingedrukte zinnen.

Do you take a shower every day? (yes/no)

  • 1. Yes: (Sad) It is such a shame that you choose to behave in this way.
  • 2. No: (Happy) Yes, that is the way to go!


On the average, do you shower longer than ten minutes? (yes/no)

  • 3. Yes: (Sad) You let me down. Please change your behavior.
  • 4. No: (Happy) That is what I would like to hear!


Do you turn off the shower when you are using shampoo or soap? (yes/no)

  • 5. No: (Sad) I am disappointed that you waste so much water.
  • 6. Yes: (Happy) That is fantastic. Keep up the good work!


Zin 1:

Duration

Zin 1 heeft 14 lettergrepen. Uitgaande van 1.91 lettergrepen per seconde, zou het fragment rond de 7.3 seconden moeten duren. Het onderzoek dat dit zegt is daarentegen maar met drie mensen uitgevoerd. De resultaten zijn dus niet extreem betrouwbaar. (Emotions and Speech: some acoustic correlates.) Wij vinden persoonlijk dat 1.91 lettergrepen per seconde veel te langzaam is voor onze zin. Per zin is het natuurlijk ook verschillende, doordat spreeksnelheid ook afhangt van de lengte van alle woorden. Mede door de lage betrouwbaarheid van de bron en het feit dat wij een andere zin gebruiken, verhogen wij de snelheid naar 2.5 lettergrepen/sec. Dit komt overeen met -5 voor speech rate in acapelabox.

De langere woorden 'shame' en 'behave' hebben we relatief langzamer laten uitspreken dan de andere (korte) woorden. We hebben hiervoor 'shame' en 'behave' verlangzaamd (17%) en een aantal andere woorden versneld, omdat anders het totaal te langzaam werd. De woorden die versneld zijn, zijn; 'that you choose' (10%) en 'in this way'.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op -5 gezet in acapelabox.


Amplitude

Aangezien verdriet en neutraal geluid maar weinig verschillen in maximale amplitude hebben we de maxima amplitude niet veranderd. Dit met het oogpunt op het feit dat het anders zo zou kunnen zijn dat participanten hun geluid zachter zetten na een blije stem (die 10 dB harder is) en vervolgens de verdrietige stem niet goed meer kunnen verstaan.


Pitch variaties

Uit de grafiekjes van (Prosody and speak state: paralinguistics, prgmatics, and proficiency) blijkt dat er vlak na het begin een kleine frequentieverhoging te horen is. Deze hebben we toegepast op 'shame'. De hoogte is met 5% toegenomen.

Zin 2:

Duration

Zin 2 heeft 7 lettergrepen. De spreeksnelheid die uit onze bronnen blijkt ligt rond de 4.15 lettergrepen per seconde.(Emotions and Speech: some acoustic correlates.) (Emotions and speech: some acoustic correlates). We zetten de speech rate op +15. De snelheid komt dan neer op 3.5 lettergrepen per seconde.

Audacity: We willen meer nadruk leggen op 'that' en daarvoor moet we het tempo van dit woord verlagen en het woord dus verlengen. Verder passen we niets aan aan het tempo aangezien alle woorden 1 lettergreep hebben en het verschil verder dus niet uitmaakt.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op +5 gezet.


Amplitude

We hebben de amplitde 7 dB hoger gezet dan die van de neutrale zin. De hoogste piek van de neutrale zin staat op -12 dB dus we hebben een nieuwe piekamplitude van -5 dB ingesteld voor zin 2 met blije emotie.

Zoals al genoemd willen we meer de nadruk leggen op 'that' dus hiervan hebben we amplitude nog wat hoger ingesteld door het gebruiken van de combinatietool. Daarnaast willen we minder nadruk lekker op 'way' dus verlagen wij hier de amplitude van.


Pitch variaties

Er mag meer enthousiasme op de woorden 'Yes' en 'go'. Voor het woord 'Yes' hebben we de frequentie met 10% verhoogd. De frequentie van het woord 'go' is met 8% verhoogd.

Zin 3:

Duration

Zin 3 heeft 11 lettergrepen. We zetten deze ook weer op -5. De snelheid van deze zin komt dan neer op 2.2 lettergrepen per seconde.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op -5 gezet.


Zin 4:

Duration

Zin 4 heeft 8 lettergrepen. Speech rate wordt ingesteld op +15. Snelheid komt dan neer op 4 lettergrepen per seconde.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op +5 gezet.

De lengte van het woord 'hear' hebben we met 25% verlengd, oftewel de spreeksnelheid 25% langzamer gezet.


Amplitude

We hebben de blije versie van deze zin 7 dB harder gemaakt dan de neutrale versie van deze zin. De amplitude is nu veranderd van -12 naar -5.

We hebben de amplitude van 'what' en 'like' verlaagd, omdat de stem erg hakkelig sprak. Hierdoor wordt niet elk woord afzonderlijk even hard benadrukt en klinkt het dus vloeiender.

Voor 'hear' hebben we de amplitude verhoogd.


Pitch variaties

Het woord 'hear' hebben we met 5% verhoogd in toonhoogte.

Zin 5:

Duration

Zin 5 heeft 13 lettergrepen. We zetten de instellingen voor deze zin ook weer op -5. De snelheid van deze zin komt neer op 2.9 lettergrepen per seconde.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op -5 gezet.


Zin 6:

Duration

Zin 6 heeft 10 lettergrepen. We zetten de speech rate weer op +15. De snelheid komt dan neer op 3.3 lettergrepen per seconde.

In deze zin zit maar één woord met meerdere lettergrepen. Uit de literatuur weten we dat bij blijheid woorden met één lettergreep gemiddeld sneller worden gesproken. Aangezien alle andere woorden in deze zin één lettergreep bevatten, hebben we deze woorden niet allemaal versneld, maar we hebben 'fantastic' langzamer gemaakt. We hebben zelf beoordeeld hoeveel langzamer het woord het beste klinkt. Naast het hele woord hebben we 'ta' apart ook met 25% opgerekt om het gehele woord extra nadruk te geven.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op +5 gezet.


Amplitude

De amplitude wordt weer 7 dB harder gezet vergeleken met de neutrale versie van deze zin. Dus de max. amplitude stijgt van -12 naar -5 dB.

'tas' uit 'fantastic' hebben we harder gemaakt.

De amplitude van 'good' hebben we verhoogd.


Pitch variaties

De woorden 'fantastic', 'good' en 'work' hebben we met 5% verhoogd.