Kennis toepassen op onze zinnen

From Control Systems Technology Group
Revision as of 12:28, 19 September 2014 by S126005 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Terug: Week 3De zinnen die in de enquête worden gebruikt zijn de volgende 6 schuingedrukte zinnen.

Do you take a shower every day? (yes/no)

  • 1. Yes: (Sad) It is such a shame that you choose to behave in this way.
  • 2. No: (Happy) Yes, that is the way to go!


On the average, do you shower longer than ten minutes? (yes/no)

  • 3. Yes: (Sad) You let me down. Please change your behavior.
  • 4. No: (Happy) That is what I would like to hear!


Do you turn off the shower when you are using shampoo or soap? (yes/no)

  • 5. No: (Sad) I am disappointed that you waste so much water.
  • 6. Yes: (Happy) That is fantastic. Keep up the good work!


Zin 1:

Duration

Zin 1 heeft 14 lettergrepen. Uitgaande van 1.91 lettergrepen per seconde, zou het fragment rond de 7.3 seconden moeten duren. Het onderzoek dat dit zegt is daarentegen maar met drie mensen uitgevoerd. De resultaten zijn dus niet extreem betrouwbaar. (Emotions and Speech: some acoustic correlates.) Wij vinden persoonlijk dat 1.91 lettergrepen per seconde veel te langzaam is voor onze zin. Per zin is het natuurlijk ook verschillende, doordat spreeksnelheid ook afhangt van de lengte van alle woorden. Mede door de lage betrouwbaarheid van de bron en het feit dat wij een andere zin gebruiken, verhogen wij de snelheid naar 2.5 lettergrepen/sec. Dit komt overeen met -5 voor speech rate in acapelabox.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op -5 gezet.


Zin 2:

Duration

Zin 2 heeft 7 lettergrepen. De spreeksnelheid die uit onze bronnen blijkt ligt rond de 4.15 lettergrepen per seconde.(Emotions and Speech: some acoustic correlates.) (Emotions and speech: some acoustic correlates). We zetten de speech rate op +15. De snelheid komt dan neer op 3.5 lettergrepen per seconde.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op +5 gezet.


Zin 3:

Duration

Zin 3 heeft 11 lettergrepen. We zetten deze ook weer op -5. De snelheid van deze zin komt dan neer op 2.2 lettergrepen per seconde.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op -5 gezet.


Zin 4:

Duration

Zin 4 heeft 8 lettergrepen. Speech rate wordt ingesteld op +15. Snelheid komt dan neer op 4 lettergrepen per seconde.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op +5 gezet.


Zin 5:

Duration

Zin 5 heeft 13 lettergrepen. We zetten de instellingen voor deze zin ook weer op -5. De snelheid van deze zin komt neer op 2.9 lettergrepen per seconde.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op -5 gezet.


Zin 6:

Duration

Zin 6 heeft 10 lettergrepen. We zetten de speech rate weer op +15. De snelheid komt dan neer op 3.3 lettergrepen per seconde.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op +5 gezet.