Difference between revisions of "Kennis toepassen op onze zinnen"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 95: Line 95:


Voor 'hear' hebben we de amplitude verhoogd.
Voor 'hear' hebben we de amplitude verhoogd.


''Pitch variaties''
''Pitch variaties''

Revision as of 14:45, 19 September 2014

Terug: Week 3


Zinnen

De zinnen die in de enquête worden gebruikt zijn de volgende 6 schuingedrukte zinnen.

Do you take a shower every day? (yes/no)

  • 1. Yes: (Sad) It is such a shame that you choose to behave in this way.
  • 2. No: (Happy) Yes, that is the way to go!


On the average, do you shower longer than ten minutes? (yes/no)

  • 3. Yes: (Sad) You let me down. Please change your behavior.
  • 4. No: (Happy) That is what I would like to hear!


Do you turn off the shower when you are using shampoo or soap? (yes/no)

  • 5. No: (Sad) I am disappointed that you waste so much water.
  • 6. Yes: (Happy) That is fantastic. Keep up the good work!


Zin 1:

Duration

Zin 1 heeft 14 lettergrepen. Uitgaande van 1.91 lettergrepen per seconde, zou het fragment rond de 7.3 seconden moeten duren. Het onderzoek dat dit zegt is daarentegen maar met drie mensen uitgevoerd. De resultaten zijn dus niet extreem betrouwbaar. (Emotions and Speech: some acoustic correlates.) Wij vinden persoonlijk dat 1.91 lettergrepen per seconde veel te langzaam is voor onze zin. Per zin is het natuurlijk ook verschillende, doordat spreeksnelheid ook afhangt van de lengte van alle woorden. Mede door de lage betrouwbaarheid van de bron en het feit dat wij een andere zin gebruiken, verhogen wij de snelheid naar 2.5 lettergrepen/sec. Dit komt overeen met -5 voor speech rate in acapelabox.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op -5 gezet.


Zin 2:

Duration

Zin 2 heeft 7 lettergrepen. De spreeksnelheid die uit onze bronnen blijkt ligt rond de 4.15 lettergrepen per seconde.(Emotions and Speech: some acoustic correlates.) (Emotions and speech: some acoustic correlates). We zetten de speech rate op +15. De snelheid komt dan neer op 3.5 lettergrepen per seconde.

Audacity: We willen meer nadruk leggen op 'that' en daarvoor moet we het tempo van dit woord verlagen en het woord dus verlengen. Verder passen we niets aan aan het tempo aangezien alle woorden 1 lettergreep hebben en het verschil verder dus niet uitmaakt.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op +5 gezet.


Amplitude

We hebben de amplitde 7 dB hoger gezet dan die van de neutrale zin. De hoogste piek van de neutrale zin staat op -12 dB dus we hebben een nieuwe piekamplitude van -5 dB ingesteld voor zin 2 met blije emotie.

Zoals al genoemd willen we meer de nadruk leggen op 'that' dus hiervan hebben we amplitude nog wat hoger ingesteld door het gebruiken van de combinatietool. Daarnaast willen we minder nadruk lekker op 'way' dus verlagen wij hier de amplitude van.


Pitch variaties

Er mag meer enthousiasme op de woorden 'Yes' en 'go'. Voor het woord 'Yes' hebben we de frequentie met 10% verhoogd. De frequentie van het woord 'go' is met 8% verhoogd.

Zin 3:

Duration

Zin 3 heeft 11 lettergrepen. We zetten deze ook weer op -5. De snelheid van deze zin komt dan neer op 2.2 lettergrepen per seconde.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op -5 gezet.


Zin 4:

Duration

Zin 4 heeft 8 lettergrepen. Speech rate wordt ingesteld op +15. Snelheid komt dan neer op 4 lettergrepen per seconde.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op +5 gezet.

De lengte van het woord 'hear' hebben we met 25% verlengd, oftewel de spreeksnelheid 25% langzamer gezet.


Amplitude

We hebben de blije versie van deze zin 7 dB harder gemaakt dan de neutrale versie van deze zin. De amplitude is nu veranderd van -12 naar -5.

We hebben de amplitude van 'what' en 'like' verlaagd, omdat de stem erg hakkelig sprak. Hierdoor wordt niet elk woord afzonderlijk even hard benadrukt en klinkt het dus vloeiender.

Voor 'hear' hebben we de amplitude verhoogd.


Pitch variaties

Het woord 'hear' hebben we met 5% verhoogd in toonhoogte.

Zin 5:

Duration

Zin 5 heeft 13 lettergrepen. We zetten de instellingen voor deze zin ook weer op -5. De snelheid van deze zin komt neer op 2.9 lettergrepen per seconde.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op -5 gezet.


Zin 6:

Duration

Zin 6 heeft 10 lettergrepen. We zetten de speech rate weer op +15. De snelheid komt dan neer op 3.3 lettergrepen per seconde.


Gemiddelde toonhoogte (F0)

We hebben de waarde op +5 gezet.