Groep03 interviews

From Control Systems Technology Group
Revision as of 19:27, 20 September 2015 by S138537 (talk | contribs) (→‎Voorbeeld Interview)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Voorbeeld Interview

Hier[1] vind je een voorbeeld van hoe onze interviews er gaan uitzien. We zullen interviews afnemen met leden van bestaande buurtwachten in de gemeente Eindhoven.

Afgenomen Interviews