Ethiek PRE2Groep2

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Inleiding

Met het ethiek onderzoek is er onderzoek gedaan naar de ethische argumenten die kunnen opkomen, wanneer de rescue robot wordt ingezet. Hierbij is gekeken naar recht/privacy, acceptatie, veiligheid en acceptatie.

Tijdens het ethiek onderzoek is er geprobeerd om antwoord te geven op de volgende hoofdvragen:

  • Hoe betrouwbaar is het systeem van RFID en infrarood sensoren?
  • Welke argumenten zijn er voor/tegen het RFID/infrarood sensor systeem?

In het ethiek onderzoek zijn er deelvragen beantwoord, die uiteindelijk ervoor zorgen dat de hoofdvragen ook beantwoord zijn.


Resultaten per week

Resultaten week 4

Resultaten week 5

Resultaten week 6

Resultaten week 7