Difference between revisions of "Beschrijving van 3 banen waar robotica eventueel zouden kunnen helpen"

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
Line 23: Line 23:
'''Onderzoeken'''
'''Onderzoeken'''


Onderzoek doen is een brede taak. Er is verschil tussen wat een onderzoeker in de gedragswetenschappen doet en een in de scheikunde. Zo is er ook een verschil in wat er normaal wordt verwacht van het zicht van de onderzoeker. Werken met een microscoop is een stuk problematischer dan het doen van een interview of laten invullen van een vragenlijst. Echter, er zijn wel taken die in ieder geval aan bod komen. Zo moet een onderzoeker goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied. Dit vereist het lezen van grote hoeveelheden wetenschappelijke artikelen. Hier staan niet alleen woorden in. Bevindingen worden doorgaans gerapporteerd met behulp van grafieken, tabellen en diagrammen. Als een blinde deze niet kan interpreteren heeft deze een achterstand op de ziende collega's. Verder is het van belang dat ook wiskundige formules en modellen kunnen worden geïnterpreteerd. De onderzoeker moet de daar bij relevante symbolen en semantiek dus ook tot zich/haar kunnen nemen. Deze taken zijn ook essentieel bij het gebruik van statistische pakketten als bijvoorbeeld Stata en SPSS.
Onderzoek doen is een brede taak. Er is verschil tussen wat een onderzoeker in de gedragswetenschappen doet en een in de scheikunde. Zo is er ook een verschil in wat er normaal wordt verwacht van het zicht van de onderzoeker. Werken met een microscoop is een stuk problematischer dan het doen van een interview of laten invullen van een vragenlijst. Echter, er zijn wel taken die in ieder geval aan bod komen. Zo moet een onderzoeker goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied. Dit vereist het lezen van grote hoeveelheden wetenschappelijke artikelen. Hier staan niet alleen woorden in. Bevindingen worden doorgaans gerapporteerd met behulp van grafieken, tabellen en diagrammen. Als een blinde deze niet kan interpreteren heeft deze een achterstand op de ziende collega's. Verder is het van belang dat ook wiskundige formules en modellen kunnen worden geïnterpreteerd. De onderzoeker moet de daar bij relevante symbolen en semantiek dus ook tot zich/haar kunnen nemen. Deze taken zijn ook essentieel bij het gebruik van statistische pakketten als bijvoorbeeld Stata en SPSS. Daarnaast moet de onderzoeker ook artikelen schrijven.


Te beoefenen taken:
Te beoefenen taken:
*Wetenschappelijke artikelen lezen
*Wetenschappelijke artikelen lezen
*Experimenten ontwerpen en begeleiden
*Experimenten ontwerpen en begeleiden
*Participanten of proeven observeren
*Grafieken interpreteren
*Grafieken interpreteren
*Data verwerken
*Data verwerken
Line 45: Line 46:
*Tentamens nakijken
*Tentamens nakijken
*Visuele ondersteuning in colleges gebruiken (slides/bord)
*Visuele ondersteuning in colleges gebruiken (slides/bord)
*
*Participanten of proeven observeren
*Grafieken, tabellen, diagrammen interpreteren
*Wiskundige symbolen en semantiek interpreteren
*Navigeren over campus
*Deelnemen aan commissies en werkgroepen


1. http://www.nationaleberoepengids.nl/Universitair_Docent
1. http://www.nationaleberoepengids.nl/Universitair_Docent

Revision as of 10:12, 5 October 2015

Hier beschrijven we de taken in drie verschillende beroepen. De banen zijn in verschillende maten lastig om te beoefenen voor iemand zonder zicht. Wel zijn ze zo gekozen dat ze allemaal niet uit het bereik zijn, maar er nog wel uitdagingen zijn. We beschrijven de taken en waar de moeilijkheden liggen voor blinden en slechtzienden:

 • Fysiotherapeut
 • ICT'er
 • Universitair docent

Fysiotherapeut

ICT'er

Universitair docent

Universitair docent is een veelzijdig vak met twee kerntaken. De eerste taak is doceren aan de studenten van de universiteit. De tweede kerntaak betreft onderzoek doen. Daarnaast neemt een universitair docent vaak ook deel aan relevante commissies en werkgroepen(1). Wij zien het als een functie met enerzijds veel contact (met studenten, werkgroepen en eventueel proefpersonen) en anderzijds veel taalverwerkingstaken (zoals wetenschappelijke artikelen lezen en schrijven, data verwerken, nakijken van opdrachten en tentamens studenten). We denken dat deze taak redelijk door blinden uit te voeren moet zijn, maar wel veel ondersteuning vereist en daarom interessant is om te bestuderen.

Doceren

Een docent heeft de taak om lesstof effectief over te brengen. Dit gebeurt op een universiteit doorgaans door middel van het geven van hoorcolleges, werkcolleges en opgeven van opdrachten. Tijdens een hoorcollege staat een docent voor een zaal studenten en vertelt over de stof. Naast het voorbereiden van een goed verhaal zou de docent een hoorcollege kunnen verbeteren op de volgende manieren. Ten eerste zou de docent visuele ondersteuning kunnen gebruiken. De meeste docenten gebruiken slides en/of schrijven op een black of white board. Dit zijn erg visuele taken en daarom lastig voor blinden. Een student-assistent zou hier mee kunnen helpen, maar maakt een blinde duurder om aan te nemen. Ten tweede kan er veel gewonnen worden in de interactie met het publiek. Een docent kan vragen stellen aan de studenten en andersom. Verder kan het helpen om de mate van aandacht van het publiek te peilen en in hoeverre zij het verhaal volgen. Het stellen van vragen aan de zaal vormt geen hobbel. Op de Technische Universiteit Eindhoven kan de docent ook gebruik maken een Clicker-systeem. Studenten hebben allemaal een apparaat waarmee ze antwoorden op vragen van docenten kunnen invoeren. Het herkennen van signalen en vragen uit het publiek wordt al lastiger. Een blinde docent moet andere middelen gebruiken dan het herkennen van vermoeide gezichtsuitdrukkingen en opgestoken handen. De Clickers geven hier wel een indicatie. Een grote hoeveelheid onjuiste antwoorden indiceert dat de stof nog niet voldoende is overgebracht.

Te beoefenen taken:

 • Lesstof lezen
 • Nakijken
 • Slides maken/op bord schrijven
 • College geven
 • Interactie met publiek tijdens college
 • Studenten begeleiden

Onderzoeken

Onderzoek doen is een brede taak. Er is verschil tussen wat een onderzoeker in de gedragswetenschappen doet en een in de scheikunde. Zo is er ook een verschil in wat er normaal wordt verwacht van het zicht van de onderzoeker. Werken met een microscoop is een stuk problematischer dan het doen van een interview of laten invullen van een vragenlijst. Echter, er zijn wel taken die in ieder geval aan bod komen. Zo moet een onderzoeker goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied. Dit vereist het lezen van grote hoeveelheden wetenschappelijke artikelen. Hier staan niet alleen woorden in. Bevindingen worden doorgaans gerapporteerd met behulp van grafieken, tabellen en diagrammen. Als een blinde deze niet kan interpreteren heeft deze een achterstand op de ziende collega's. Verder is het van belang dat ook wiskundige formules en modellen kunnen worden geïnterpreteerd. De onderzoeker moet de daar bij relevante symbolen en semantiek dus ook tot zich/haar kunnen nemen. Deze taken zijn ook essentieel bij het gebruik van statistische pakketten als bijvoorbeeld Stata en SPSS. Daarnaast moet de onderzoeker ook artikelen schrijven.

Te beoefenen taken:

 • Wetenschappelijke artikelen lezen
 • Experimenten ontwerpen en begeleiden
 • Participanten of proeven observeren
 • Grafieken interpreteren
 • Data verwerken
 • Artikelen schrijven

Overig

 • Navigeren over campus
 • Deelnemen aan commissies en werkgroepen

Vereiste handelingen voor een onderzoeker

Gecombineerd moet de universitair docent dus een aantal taken kunnen. Met betrekking tot blinden en slechtzienden houden wij rekening met het kunnen doen van de volgende taken:

 • Op zowel scherm als papier lezen
 • Interacteren met publiek in college
 • Grafieken interpreteren
 • Tentamens nakijken
 • Visuele ondersteuning in colleges gebruiken (slides/bord)
 • Participanten of proeven observeren
 • Grafieken, tabellen, diagrammen interpreteren
 • Wiskundige symbolen en semantiek interpreteren
 • Navigeren over campus
 • Deelnemen aan commissies en werkgroepen

1. http://www.nationaleberoepengids.nl/Universitair_Docent