Algemeen: Logboek

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Terug naar: PRE2015_1_Groep2

Week 1

Iedereen In deze week hebben wij ons met name gefocuses op het brainstormen. Naast de meetingen op de maandag ochtend en donderdag middag hebben wij voor ons zelf ideeën bedacht en op internet gezocht of er al (varianten van) dit product bestaan. Problemen waar wij tegenaan liepen was dat veel al bestond en geproduceerd werd of dat wij niet de kennis of tijd hadden voor deze projecten. Zie de pagina Week 1: Onderwerp kiezen voor alle ideeën die wij besproken en uitgewerkt hebben.

Teun heeft de presentatie van 07-09-2015 voorbereid.

Week 2

Presentatie 07-09-2015

Taken uitwerken

Iedereen

We hebben op 14-09-2015 een algemene indeling gemaakt van 5 verschillende taken:

Uiterlijk en Functionaliteit
Infrastructuur
Algortmisch ontwerp
Proces beschrijving en Simulatie
Animatie

Tussen maandag en donderdag zijn deze taken iets verder uitgewerkt. Zoals bijvoorbeeld: wat moet er gedaan worden, wat voor soort informatie is hier voor nodig, waar kan hierover informatie gevonden worden, etc.

Planning maken

Iedereen Tijdens de meeting op donderdag 17-09-2015 is de planning gemaakt zoals deze te zien in Week 2: Planning en taakverdeling

Tim heeft een overzichtelijke Gantt Chart gemaakt van deze planning.

Presentatie en wiki

Monique heeft de wiki geupdate zodat de ideeën die uit de brainstorm zijn gekomen, de taakverdeling en de planning hierop staan. Daarnaast is de presentatie voor 14-09-2015 gemaakt.

Week 3

Enquête

Bas en Mark De planning was om op 14-09-2015 in de pauze de enquête af te nemen. Helaas waren de enquêtes op dit moment niet geprint dus is dit verschoven naar 23-09-2015.

Tim en Kevin hebben de resultaten van de enquête verwerkt.

Teun heeft de resultaten van de enquête geanalyseerd.

Research

Monique Uitgedacht welke onderwerpen er besproken moeten worden voor 'Uiterlijk en Functionaliteit'.

Mark Bij de bieb in Metaforum nagevraagd welke regels er in de bieb gehanteerd worden omtrent consumeren in de bieb.

Mark Het emailadres van Eurest, het cateringsbedrijf, opgezocht.

Week 4

Meeting 21-09-2015

Alles wat we doen moet op de wiki gezet worden.

We moeten proberen met restaurant in China te gaan praten om te onderzoeken hoe mensen reageren op de robot en tegen welke problemen zij aan liepen.

Zo snel mogelijk met Eurest praten.

Reacties van users op eindproduct verzamelen (of experiment of simulatie).

We moeten ook verschillende situaties beschrijven. Dit is belangrijk voor de use aspecten (hoe gaan de gebruikers met het product om) en om goede simulaties te kunnen maken.

Contact restaurants

21-09-2015 Monique: 3 restaurant gevonden die robots gebruikt voor de bezorging. Van 2 van deze bedrijven hebben we een telefoon nummer, het is alleen niet zeker of hier Engels gesproken wordt. Daarnaast ook een bedrijf gevonden dat een van deze robots ontworpen heeft. Volgende actie: bespreken welke vragen we precies willen stellen.

26-09-2015 Monique: Overzicht gemaakt van een aantal bestaande vergelijkbare robots en contactinformatie opgezocht. Lijst met vragen voor deze interviews opgezet. Wettelijke eisen opgezocht en samengevat.

Bouwtekeningen/Plattegronden Metaforum

26-09-2015 Kevin: Voor een model te maken van Metaforum zijn er vloerplannen nodig. Deze zijn niet aanwezig in de blibiotheek zelf, dus is er contact opgenomen met Ector Hoogstad Architecten. Deze hebben meerdere foto's en vloerplannen doorgestuurd.

Modelleren van de Plattegronden Metaforum

26-09-2015 Bas: In het 3D modelleer programma blender heb ik de plattegronden van het metaforum geplaatst. Deze heb ik vervolgens in blender overgetrokken waardoor er een 2 dimensionale map ontstond van de eerste verdieping van het Metaforum. Hierna heb ik een deel van deze map met behulp van andere bouwtekeningen 3 dimensionaal gemaakt.

Uitwerken Functionaliteit

27-09-2015 Mark: Uitgewerkt (gedeeltelijk) Hoe de robot er functioneel uitkomt te zien. Dit omvat onder andere de omvang van de robot. Hierop is de uitslag van de enquête toegepast.

Week 5

Uitwerken

30-09-2015 Mark: Updaten wiki.

04-10-2015 Monique: Verschillende aanpakken veiligheid autonoom rijden gelezen. Enige richtlijnen die ik kon vinden waren van Duitse vereniging voor ingenieurs. Maar alleen eerste 2 pagina’s zichtbaar daarna betaald. Veel Duitse documenten doorgezocht om te kijken of ik indirect kon vinden wat er in staat. Nederlandse/Engelse gezocht maar niet gevonden. Stuk over veiligheid geschreven.

04-10-2015 Mark: Controleren wiki op fouten

Interview Eurest

01-10-2015 Mark en Monique: Interviews gehouden met Richard Cornelissen van Eurest en verschillende medewerkers.

02-10-2015 Monique: Interviews uitgewerkt.

Week 6

Meeting 05-10-2015

Voedsel uit de kantine gehaald en opegemeten.

Uiterlijk robot (oa grootte laden, vorm) besproken en vastgelegd.

Planning gemaakt voor de laatste 2 weken (lopen iets achter op originele planning omdat eindpresentatie later is)

Samengewerkt voor een begin aan de berekeningen.

Uitwerken

05-10-2015 Mark: Controleren wiki en bekijken extra USE aspecten

07-10-2015 Mark: Controleren wiki

08-10-2015/10-10-2015 Monique : Plaatjes maken uiterlijk + uitwerken Uiterlijk en Functionaliteit

11-10-2015 Monique: Uitwerken USE aspecten Eurest.

Week 7

11-10-2015 Mark: Maken Case Descriptions

14-10-2015 Mark: Controleren wiki

17-10-2015 Monique: Afmetingen voedsel teruggezocht. Beslist hoe kleuren verdeeld zouden worden en dit uitgeschreven. Borghuis gemaild over de vragen waarvoor hij in college geen tijd meer had. Stuk over de snelheid geschreven.

18-10-2015 Mark: Werken aan USE Aspecten - onderbouwing keuzes

Week 8

21-10-2015 Monique en Bas: Bij Eurest langs voor feedback.

22-10-2015 Mark: Werken aan USE Aspecten - onderbouwing keuzes

23-10-2015 Mark: Afmaken en uploaden van USE Aspecten - onderbouwing keuzes

24-10-2015 Monique: Feedback verwerkt op wiki. Stuk over tijd geschreven.