0LAUK0 PRE2016 3 Groep10 Interview

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search

Interview

Interviewer 1: Bram Grooten

Interviewer 2: Man-Hing Wong

Interviewee: Elderly


Date: March 10, 2017

Time: 09:30 – 12:30 hours

Location: Vitalis Berckelhof, Eindhoven (Nursing home)

Questions

Part 1: Current model

1. Do you make use of an emergency system with i.e. an integrated help button? Or do you make use of another emergency system what could be used in need of help?

Maakt u gebruik van een alarm systeem met bijvoorbeeld een knop wat u vaak bij u draagt? Of iets dergelijks?


2. If no, do you wish you could make use of one? Or would you use one when it is able to listen and respond?

Zo nee, zou u het wel willen? Of zou u het wel willen als je er tegen kon praten?


3. If no, what is the reason that you do not want to use the current emergency system?

Zo nee, wat is de reden dat u geen gebruik wilt maken van het alarm systeen?


(If yes after question 1, continue here)

4. For what reason or reasons do you wear the emergency system? Is it mandatory to wear it?

Waarom draagt u het alarm systeem? Bent u het verplicht?


5. What do you think of the current system? Do you like it? What are your experiences with it?

Wat vindt u van het systeem? Wat zijn uw ervaringen met het gebruik van het systeem?


6. Have you ever used the manual button on your device?

Hebt u wel eens op de knop gedrukt?


7. If so, why did you use the manual button? Did you use it, because you fell on the ground, or did you experienced some kind of an ache somewhere on your body?

Zo ja, met welke reden heeft u op de knop gedrukt? Bent u gevallen of heeft u last gehad van een vreemde soort pijn?


8. What will happen when an elder is pressing the button? Do you know who or what will be notified?

Wat gebeurt er als iemand op de knop heeft gedrukt? Weet u waar de melding heen gaat als u op de knop drukt?


9. Do you wish you could contact more or other contact persons by pressing the button, as for example your family?

Wilt u meer mensen kunnen bereiken met een druk op de knop, zoals bijvoorbeeld je familieleden?


10. Imagine, your current emergency system does not function properly anymore. Who or what should be responsible in case when you got injured during that period of time?

Stelt u voor, het systeem werkt niet naar behoren. Wie vindt u dat er aansprakelijk gesteld moet worden in het geval u gewond raakt?


11. Have you ever pressed the button accidentally?

Heeft u wel eens per ongeluk op het knopje gedrukt?

Part 2: A.E.E.S.

Additional information on the A.E.E.S. for the elderly (in Dutch only)

Wij werken momenteel op de Technische Universiteit in Eindhoven aan een project waarin we een ontwerp van een intelligent variant van het valdetectiesysteem ontwikkelen. Hierbij is het, naast het feit dat je op een knop kunt drukken om hulp in te schakelen, mogelijk om verbaal duidelijk te maken of hulp noodzakelijk is. Het systeem zal aan de hand van vragen vaststellen in wat voor een toestand men verkeert nadat hij of zij is gevallen. Als de persoon niet reageert op de vragen die het systeem aan de gevallen persoon stelt, dan wordt er automatisch een signaal naar een hulpdienst gestuurd. Als de persoon reageert, is het aan de hand van de voorkeur en de reactie van de persoon mogelijk om hulp te roepen. Het systeem bevat namelijk kunstmatige intelligentie, die op basis van de gegeven antwoorden kan inschatten welk soort hulp u het beste kunt krijgen.

1. Are you willing to wear a new emergency system what has to be worn as a watch (with speech recognition) with a corresponding small fall detection system on your belt?

Zou u bereidt zijn om een klein apparaatje op uw heup (voor valdetectie) en een soort armbandje of horloge (voor het praten) te dragen?


2. What do you think of our new design?

Wat vindt u van dit ontwerp?


3. Do you think our new design is suited to replace the old model? On what way is this going to improve the existing model?

Denkt u dat dit ontwerp geschikt is om het oude principe te verbeteren? Op welke manier is het nieuwe ontwerp een verbetering tegenover het oude ontwerp?


4. Which questions should be asked by the artificial intelligent system? For example: “Did you fall?”

Welke vragen zou het systeem in het armbandje moeten stellen? Bijvoorbeeld: “Bent u gevallen?”

Answers

The questions has been answered by twelve different elderly. Their responses are summarized in section 4.5 of the main page of A.E.E.S.. The responses in general have been verified by two nurses who were working there.

Others

Back to homepage