Week 5 PRE2 Groep1

From Control Systems Technology Group

Revision as of 23:52, 15 January 2015 by S116248 (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Navigatie
Overzicht Pagina's
Home Autonomie Concurrentie Wetgeving
Week 1 Veiligheid Privacy Prototype
Week 2 Enquête Commerciële Analyse Producteisen
Week 3 Project Doelen
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Logboek

Meeting

Feedback

  • Wi-Fi protocol
    • wat gaan we gebruiken?
    • kaping
    • wat zijn de eisen aan dit protocol?
  • Welk USE scenario testen we?
    • mobiliteit
    • user –enquête
    • society-wetgeving
    • enterprise-business model
  • Wat is de consequentie van ons toetreden tot de markt?
    • wet moet veranderen
    • Wat gebeurt er met het luchtruim?
    • Wie bepaald het luchtruim?
    • Wat zijn de hoogterestricties?
      • gebouwen, vliegtuigenluchtruim(soms al op 80m!)
  • Vlieguren
    • Momenteel mag er alleen bij daglicht worden gevlogen.

Voortgang

  • We hebben verbinding gemaakt tussen de Android applicatie en de Arduino via NFC
  • De resultaten van de Enquête zijn verwerkt
  • De Projectdoelen zijn verder uitgewerkt
  • We hebben geprobeerd een connectie te maken tussen Wi-Fi en NFC op de Arduino
  • Veiligheid is verder uitgewerkt
  • Commerciële Analyse is verder uitgewerkt
  • Er is een begin gemaakt met Wi-Fi voor Android
  • Er is een begin gemaakt aan Concurrentie
Personal tools