Week 3: User enquête

From Control Systems Technology Group

Jump to: navigation, search

Contents

Enquête

Deze week stond in het teken van de creatie en het afnemen van de enquête. Daarnaast is er ook al begonnen met het design.

Creatie enquête

Enquête, klik om te bekijken

Als eerste hebben we gekeken welke USE aspecten belangrijk waren voor onze robot. Gebaseerd op deze USE aspecten is er gekeken naar hoe deze gevraagd konden worden. Vervolgens hebben we gekeken welke vragen er van belang waren en zo zijn we met de vragen gekomen. Deze vragen kregen vervolgens ook relevante meerkeuze antwoorden. Hiernaast staat een plaatje wat linkt naar de Enquête. Enquête vragen

Afname enquête

De afname van de enquête is weinig over te zeggen. Deze is afgenomen in de pauze van woensdag 16 september in het metaforum. De ondervraagden hebben een enquête ontvangen en die hebben ze moeten invullen. Participatie was vrijwillig dus het kan zijn dat dat de resultaten heeft beïnvloed. Er was geen tweede sessie nodig om enquêttes af te nemen aangezien we in onze eerste poging rond de 150 antwoorden hadden ontvangen.

Resultaten Enquête

Nadat de enquête was afgenomen is deze omgezet naar ruwe data en vervolgens geanalyseerd. De resultaten worden hieronder gepresenteerd.


Vraag 1: Hoe geïnteresseerd ben je in deze robot?

Deze vraag werd vrij positief beantwoord, met een ruime meerderheid die in onze robot geïnteresseerd waren.

Gemiddelde: 4,534

Mediaan: 5

Standaard afwijking: 1.79


Vraag 2: Welk uiterlijk prefereer je?

Mensen hadden de keuze uit een humanoide en een non-humanoide robot. De antwoorden die we kregen gaven aan dat er een grote voorkeur was voor de non-humanoide robot.

Gemiddelde: 1.82

Mediaan: 2

Standaardafwijking: 0.38

We hebben humanoide als 1 gerekend en non-humanoide als 2


Vraag 3: Welke omvang van de robot vind je acecptabel?

Eerst is gekeken naar de data waar maar 1 antwoord is ingevuld, dit was namelijk een groot deel van alle ontvangen antwoorden.

Gemiddelde: 2.09

Mediaan: 2

Standaardafwijking: 0.38

Behalve de standaardafwijking zeggen deze cijfers niet veel. Hierbij percentages hoeveel interesse er in een omvang is.

1: 17.8%

2: 73.3%

3: 19.2%

Hieruit is te concluderen dat de meeste mensen het eens zijn met een robot met een middelgrote omvang.


Vraag 4: Wat vind je belangrijker in deze robot, weerstand tegen diefstal of meer gemak bij het openmaken?

Er was hier een kleine voorkeur voor veiligheid gevonden, maar dit was verwaarloosbaar

Gemiddelde: 1.57

Mediaan: 2

Standaardafwijking: 0.496


Vraag 5: Heb je bezwaar tegen lijnen op de grond van het Metaforum die de robot helpen met navigeren?

Uit deze vraag kwam een duidelijke nee, mensen hadden hier geen bezwaar tegen.

Gemiddelde: 1.22

Mediaan: 1

Standaardafwijking: 0.42


Vraag 6:Welke producten zou je willen ontvangen met RoboCatering?

Hier hebben we gekeken hoe vaak een antwoord werd gegeven, hieruit bleek dat veel mensen alles willen ontvangen.

Warm eten: 80%

Warme dranken: 80%

Koud eten: 71%

Koude dranken: 80%

Snacks: 91%

Het is overigens ook interessant dat maar liefst 60% het liefst alles ter beschikking wil hebben.


Vraag 7: Wat zou de langste wachttijd voor je bestelling zijn die je acceptabel vind?

Gemiddelde: 13 minuten

Mediaan: 10 minuten

Standaardafwijking: 9.5 minuten

Hier valt te zien dat de meeste mensen de bestelling zo snel mogelijk willen (binnen tien minuten), maar er zijn enkele mensen die er veel langer op kunnen wachten. Het is dus wijs om een bezorgtijd van minder dan tien minuten aan te houden.


Vraag 8: Hoe zou je een bestelling willen plaatsen?

Hier hadden ze de keuze uit 3 opties die ze moesten nummeren van favoriet tot minst favoriet.

73% vind een mobiele app beter dan een Webapplicatie

84% vindt een mobiele app beter dan een bestelpaal

73% vindt een Webapplicatie beter dan bestelpaal

Er is zo te zien een duidelijke voorkeur voor een mobiele app en de meerderheid heeft het niet op een centrale bestelpaal


Vraag 9: Hoe ver kan de robot je eten bij je afleveren?

Gemiddelde: 16.3 Meter

Mediaan: 5 Meter

Standaardafwijking: 45 Meter

Hier wordt de data heftig verstoort door een aantal hoge uitschieters, twee gevallen waar 138 en 500 meter is ingevuld. De data zonder deze uitschieters ziet er een stuk gezonder uit:

Gemiddelde: 12.12 Meter

Mediaan: 5 Meter

Standaardafwijking: 19.20 Meter

Aangezien de data, dankzij een lagere standaardafwijking, een stuk gezonder is geworden mogen we concluderen dat we deze mogen gebruiken. Wat nog steeds wel opvalt is dat de mediaan nog steeds ver onder het gemiddelde ligt. Dit houdt in dat er geen sprake is van een normaalverdeling, dus het meest betrouwbare cijfer is de mediaan. We zouden dus binnen 5 meter bij mensen moeten afleveren.


Vraag 10: Prefereer je een robot die bij bepaalde punten aflevert, maar wel sneller is, of heb je liever een robot die aan je persoonlijk aflevert, maar ten koste van snelheid?

Gemiddelde: 1.72

Mediaan: 2

Standaardafwijking: 0.45

Er is hier een duidelijke voorkeur voor persoonlijke aflevering, het maakt niet zoveel uit dat de robot er dan langer over doet.


Vraag 11: Hoe ver moet je van het caffetaria verwijderd zijn om een bestelling met de robot te plaatsen?

Gemiddelde: 127 meter

Mediaan: 70 meter

Standaardafwijking: 153 meter

Net als bij vraag 9 hadden twee surveys ongeloofelijk hoge waardes ingevoerd, dit waren dan ook dezelfde surveys. De data ziet er zonder die uitschieters als volgt uit:

Gemiddelde: 117 meter

Mediaan: 55 meter

Standaardafwijking: 128 meter

De standaarddeviatie geeft aan dat mensen alsnog erg verdeeld zijn over de afstand die ze zouden moeten lopen. Het valt hier wel op dat de mediaan gelijk 15 meter is gezakt, dit geeft aan dat onze variabele erg instabiel is, voor echte resultaten moeten we verder onderzoek doen.

Personal tools