Week 2: Planning en taakverdeling

From Control Systems Technology Group

Revision as of 20:13, 13 September 2015 by S133763 (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Terug naar: PRE2015_1_Groep2

Contents

Taken

Fysieke ontwerp

Van groot belang voor het ontwerk van de robot zijn de USE requirements. Het eerste onderdeel van het fysieke ontwerp is dus de enquête. Uit deze enquête moet blijken wat de users het meest belangrijk vinden aan de robot en welke eisen zij stellen. Hier kan vervolgens rekening mee worden gehouden met de rest van het design. De enquête moet dus uitgevoerd worden voor wordt begonnen met werken aan de rest van het design. Voor de enquête zelf zijn ook weer verschillende deeltaken. Het eerste is het maken van de enquête. Alleen door het stellen van de goede vragen kan de enquête goede resultaten opleveren. Na het afnemen van de enquête zijn er nog twee deeltaken: het verwerken en analyseren van de resultaten van de enquête.

Na het analyseren van de enquête kan worden begonnen met het designen van de robot. Van groot belang hier voor is de het uiterlijk en de functionaliteit van de robot. Deze taken vallen onder het fysieke ontwerp. In dit onderdeel van het verslag zal antwoord worden gegeven op vragen zoals:

Hoe groot wordt de robot?
Uit wat voor laden bestaat de robot en hoe groot zijn deze?
Wat is de beste manier om eten warm of koud te houden?
Hoe wordt gegarandeerd dat het eten veilig bij de gebruiker komt?


Planning

Algemeen:

3D modeling/animating skill

Wiki back-up

Week 2:

Presentatie plan v2 maken en voorbereiden. (Monique)

Wiki updaten. (Monique)

Alle bedachte kwesties in lijst op dropbox.

Enquête maken (deadline 13-9-2015)

Week 3:

Presentatie plan v2 (Monique, 14-9-2015)

Enquête maken (evaluatie)

Enquête afnemen (14-9-2015, 12:30-13:30)

Enquête verwerken (deadline 17-9-2015)

Wettelijke eisen

Enterprise aspects

Proces beschrijving

Design meeting (Donderdag , 17-9-2015)

Week 4:

Research (deadline 21-9-2015):

Uiterlijk en functionaliteit
Infrastructuur
Algoritmisch ontwerp
Proces beschrijving
Simulatie
Animatie

Week 5:

Executing (deadline 28-9-2015):

Uiterlijk en functionaliteit
Infrastructuur
Algoritmisch ontwerp
Proces beschrijving
Simulatie
Animatie

Week 6:

Finishing (deadline 5-10-2015):

Uiterlijk en functionaliteit
Infrastructuur
Algoritmisch ontwerp
Proces beschrijving
Simulatie
Animatie

Finilizing report

Einde project (8-10-2015)

Eindpresentatie voorbereiden

Week 7:

Eindpresentatie


Taakverdeling

Taak Deeltaak Verantwoordelijk persoon
Fysiek ontwerp Enquête in elkaaar zetten Bas, Tim, Teun
Enquête verwerken Kevin
Enquête analyseren Teun
Uiterlijk & Funcitionaliteit Mark, Monique, Teun
Infrastructuur   Wessel
Proces Proces beschrijving Tim, Wessel
Algoritmisch ontwerp
Simulatie   Tim
Animatie/modeling   Kevin, Bas

Deliverable

Verslag (op papier of op de wiki) inclusief:

Eisen voor het design van de robot
Eisen voor de infrastructuur
Proces beschrijving
Simulatie

Animatie van de robot en het proces, onder andere ook inclusief infrastructuur.

Overkoepelende presentatie waarin onder andere de simulatie en animatie te zien zijn.

Personal tools